Журавель Ірина Олександрівна

Журавель Ірина Олександрівна – професор кафедри хімії природних сполук, доктор фармацевтичних наук, професор.

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська , 4, хімічний корпус, 4 поверх;

Тел./факс: (0572) 67-93-63

E-mail: cnc@nuph.edu.ua

Науковий профіль: 

 

 Журавель І.О. закінчила Харківський фармацевтичний інститут з відзнакою в 1985 р. та почала працювати старшим лаборантом, а потім асистентом кафедри фармакогнозії. В 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фенольні сполуки навколоплідника гречки посівної та синтез їх аналогів». З 1994 р. працювала доцентом кафедри фармакогнозії, а з 2004 р. – доцентом кафедри хімії природних сполук. У 2011 р. захистила докторську дисертацію за темою «Фармакогностичне вивчення рослин родин Імбирні, Асклепієві, Айстрові, Плакунові, Кропивні та розробка фітозасобів на їх основі». З 2012 р. – професор кафедри хімії природних сполук НФаУ.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Почесною грамотою Київської районної ради м. Харкова, Почесною грамотою Національного фармацевтичного університету.

Громадська діяльність: Член апробаційної комісії НФаУ за спеціальністю 15.00.03.

Наукова школа:

Підготувала 5 кандидатів наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, під її керівництвом виконуються 1 докторська і 4 кандидатських дисертацій.

Дисертації, виконані під керівництвом професора Журавель Ірини Олександрівни

Докторські дисертації:

 • Бурда Надія Євгеніївна «Наукові підходи створення та стандартизації урологічних засобів природного походження»

Кандидатські дисертації:

 • Бурда Надія Євгеніївна «Фармакогностичне вивчення Filipendula ulmaria (L.) Maxim.», 2012 р.,
 • Тартинська Ганна Сергіївна «Фармакогностичне вивчення Thlaspi arvense L.», 2013 р.,
 • Горяча Лілія Миколаївна «Фармакогностичне вивчення амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia)», 2017 р.,
 • Гуцол Вікторія Володимирівна «Фармакогностичне вивчення салату посівного сорту «Лолло россо», 2017 р.,
 • Процька Вікторія Василівна «Фармакогностичне дослідження хости подорожникової та хости ланцетолистої», 2017 р.,
 • Пазюк Дарина-Марія Валеріївна «Фармакогностичне вивчення моркви посівної (Daucus carota L. var. sativus)»,
 • Тимофєєва Світлана Вікторівна «Фармакогностичне дослідження канни садової та створення фітозасобів на її основі»,
 • Гриненко Уляна Вавилівна «Фармакогностичне вивчення шпинату городнього»,
 • Кузнецова Марина Миколаївна «Фармакогностичне вивчення капусти городньої (Brassica oleraceae L.)».

Публікації

Список публікацій

Автор понад 400 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 4 підручників, 11 посібників, більше 50 методичних рекомендацій, ряду робочих програм, 26 патентів України, 4 авторських свідоцтв, 6 інформаційних листів.

Підручники:

 1. Фармакогнозия : базовый учеб. для студентов высш. фармац. учеб. заведения (фармац. фак.) IV уровня аккредитации ; изд. дораб. и доп. [авториз. пер. с укр. яз.] / В.С. Кисличенко, И.А. Журавель, С.М. Марчишин, О.П. Хворост ; под ред. В.С. Кисличенко. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 776 с. ; 16 с. цв. вкл.
 2. Фармакогнозія : базовий підруч. для студ. вищ. фармац. закл. (фармац. фак.) ІV рівня акредитації / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 736 с. ; 16 с. кол. вкл. – (Національний підручник).
 3. Фармакогнозія з основами біохімії рослин: Підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. та фармац. ф-тів вищих мед. навч. закл. III-IV рівнів акред. / / В. М. Ковальов, І. О. Павлій, Т. І. Ісакова. – X.: Вид-во НФаУ, МТК-книга, 2004. – 2-е вид. – 704 с.
 4. Фармакогнозія з основами біохімії рослин : підруч. / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова. – Х. : Прапор, 2000. – 704 с.

Посібники:

 1. Фармакогнозія: Посібник для підготовки до іспиту: Навчальний посібник / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел та ін. / За ред. В.С. Кисличенко, І.О. Журавель.– Х.: НФаУ, 2017. – 88 с.
 2. Фармакогнозія. Лабораторний практикум: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Х.: НФаУ, 2017. – 224 с.
 3. Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії: навч.-метод. посіб.: у 2 т. / В.С. Кисличенко, С.М. Марчишин, З.І. Омельченко та ін.; за ред. В.С. Кисличенко, С.В. Огарь. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 396 с.
 4. Ресурсоведение лекарственных растений : учеб. пособие для студентов высших учеб заведений / В. С. Кисличенко, В. В. Король, Е. Н. Новосел и др. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2016. – 164 с.
 5. Сировиннi джерела продуктiв бiотехнологiї та їх аналiз : навч. посiб. для студ. вищих навч. закладiв / В. С. Кисличенко, I. О. Журавель, О. В. Бухарiна та ін. – Х. : Вид-во НФаУ : Золотi сторiнки, 2009. – 304 с
 6. Laboratory hand–book / V. S. Kislichenko, L. V. Upyr, I. O. Zhuravel, V. V. Velma, Ya. V. Dyakonova, A. A. Kislichenko / Еd. by V. S. Kislichenko, L. V. Upir. – Kharkov : Rayder, 2009. – 160 p.
 7. Фармакогнозія. Лабораторний практикум : навч. посібник / за ред. В. С. Кисличенко, І. О.Журавель. – Х. : Райдер, 2009. – 156 с.
 8. Сырьевые источники продуктов биотехнологии и их анализ : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / В. С. Кисличенко, А. Н. Комиссаренко, Е. В. Бухарина и др. – Х., 2008. – 298 с.
 9. Системная фитотерапия: учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. В.С. Кисличенко, А.В. Зайченко, И.А. Журавель. – Харьков : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2008. – 256 с.
 10. Фармакогнозия : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. Н. Ковалев, В. С. Кисличенко, И. А. Журавель, А. М. Ковалева, Т. И. Исакова. – Х. : Изд-во НФаУ, 2007. – 272 с.
 11. Практикум по фармакогнозии : учеб. пособие для студ. вузов / В. Н. Ковалев, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко, Т. И. Исакова, И. А. Журавель, С. И. Степанова, А. Г. Сербин, Л. М. Серая, Л. С. Картмазова. – Х. : Изд–во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 615 с.

Статті у фахових закордонних наукових виданнях 

 1. HPLC determination of phenolic acids in the underground part of carrots of “Nantska Kharkivska” and “Yaskrava” varieties. / D.-M. V. Pazyuk, I. A. Zhuravel, A. A. Kyslychenko, N. Ye. Burda // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2017. – V. 8(2). – Р. 1833-1836.
 2. Organic Acids of Mesembryanthemum Forskalii Herb and Flowers / M. F. Dababneh, V. S. Kyslychenko, I. O. Zhuravel, I. G. Gurieva // Der Pharma Chemica. – 2017. – № 9(12). – Р. 76-78.
 3. The Study of Micro- and Macroelements Composition of Quince (Сydonia Oblonga) Plant Material / M. F. Dababneh, U. V. Grinenko, N. S. Almuaikel, I. O. Zhuravel // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2017. – V. 8(2). – Р. 1830-1832.
 4. The element composition study of Cattail fruits / E. Dovgal, V. Kyslychenko, I. Gurieva, I. Zhuravel // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2016. – V. 8(9). – Р. 167-168.
 5. The element composition study of thick extract from Tribulus terrestris L. herb / N. Ye. Burda, M. F. Dababneh, B. M. Klivniak, I. A. Zhuravel // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. – № 7 (6) – P. 2200-2202. (SCOPUS)
 6. The study of Hosta lancifolia rhizomes with roots, leaves and flowers volatile components / Mooen F. Dababneh, Victoria V. Protska, Olexandra A. Kyslychenko and Iryna O. Zhuravel // Der Pharma Chemica. – 2016. – V. 8(20). – Р. 214-219.
 7. Analysis of Fatty Acid Composition of Rhizomes with Roots, Leaves and Flovers of Hosta Plantaginea / Moeen F. Dababneh, Victoria V. Protska, Irina A. Zhuravel // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. – Vol. 7 (6). – P. 2251-2255.
 8. The element composition study of Cattail fruits / E. Dovgal, V. Kyslychenko, I. Gurieva, I. Zhuravel // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2016. – V. 8(9). – Р. 167-168.

Статті у фахових наукових виданнях України 

 1. Якісне та кількісне визначення стероїдних сполук у траві якірців сланких (Tribulus terrestris L.) / Н. Є. Бурда, М. М. Кузнецова, І. О. Журавель, Л.І. Шульга. Інформ. лист / МОЗ України № 124-2017. Київ, 2017. 4 с.
 2. Анатомічні ознаки коренеплодів моркви посівної : інформ. лист / Д.-М. В. Пазюк, У. В. Гриненко, О. А. Кисличенко, І. О. Журавель. Інформ. лист / МОЗ України МОЗ України № 160-2017. – № 160-2017. Київ, 2017. 3 с.
 3. Вивчення елементного складу сировини моркви посівної сортів «Яскрава» та «Нантська харківська» / Д.-М. В. Пазюк, І. О. Журавель, О. А. Кисличенко, Н. Є. Бурда // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 93-98.
 4. Вивчення летких фракцій сировини моркви посівної сортів «Яскрава» та «Нантська харківська» / Д.-М. В. Пазюк, І. О. Журавель, О. А. Кисличенко, Н. Є. Бурда // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – 2017. – №3 (7). – Р. 29-33.
 5. Вивчення стероїдних сполук у сировини моркви посівної сортів «Яскрава» та «Нантська харківська» / Д.-М. В. Пазюк, І. О. Журавель, О. А. Кисличенко, Н. Є. Бурда // Фітотепарія. Часопис. – 2017. – №1. – С. 31-33.
 6. Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору / Л. І. Шульга, І. О. Журавель, Т. Д. Губченко, О. Ф. Пімінов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 367-372.
 7. Гриненко У. В. Визначення вмісту хлорофілів та каротиноїдів в листі шпинату городнього (Spinacia оleracea L.) / У. В. Гриненко, І. О. Журавель // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 28. – С. 29-34.
 8. Гриненко У. В. Визначення жирнокислотного складу в насіння шпинату городнього сорту «Фантазія» / У. В. Гриненко, І. О. Журавель // Фітотерапія. Часопис. – 2017. – №3. – С. 55-58.
 9. Гуцол В. В. Дослідження якісного складу та кількісного вмісту карбонових кислот у сировині салату посівного сорту «Лолло Россо» / В. В, Гуцол, І. О. Журавель, І. Г. Гурʼєва // Фітотепарія. Часопис. – 2017. – №1. – С. 55-58.
 10. Кузнецова М. М. Аналіз мінерального складу сировини капусти городньої (Brassica oleracea L.) сортів «Білосніжка», «Українська осінь», «Ярославна» / М. М. Кузнецова, О. А. Кисличенко, І. О. Журавель // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 73-79.
 11. Кузнецова М. М. Порівняльний аналіз жирнокислотного складу в листі та насінні капусти городньої сортів «Білосніжка», «Українська осінь», «Ярославна» / М. М. Кузнецова, О. А. Кисличенко, І. О. Журавель // Фітотерапія. Часопис. – 2017. – №1. – С. 49-54.
 12. Пазюк Д.-М.В. Порівняльний аналіз вмісту пігментів у траві моркви посівної сортів «Яскрава» та «Нантська харківська» / Д.-М. В. Пазюк, О. А. Кисличенко, І. О. Журавель // Фітотерапія. Часопис. – 2017. – №3. – С. 49-52.
 13. Тимофеева С. В. Исследование жирнокислотного состава листьев и цветков канны садовой (Canna x hybrida hort.) методом газовой хроматографии / С. В. Тимофеева, А. А. Кисличенко, И. А. Журавель. // “Recipe”. – Минск, 2017. – С. 410–415.
 14. Тимофєєва С. В. Вивчення стероїдних сполук сировині канни садової / С. В. Тимофєєва, В. С. Кисличенко, І. О. Журавель // ScienceRise: Pharmaceutical Science. – 2017. – №2 (6). – Р. 38-41.
 15. Тимофєєва С. В. Вивчення фенолкарбонових кислот в листках, кореневищах та коренях канни садової методом високоефективної рідинної хроматографії / С. В. Тимофєєва, О. А. Кисличенко, І. О. Журавель // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 464-470.
 16. Якісне та кількісне визначення стероїдних сполук у траві якірців сланких Кисличенко О.А. Дослідження жирних кислот у сланях пармелії перлинової / О.А. Кисличенко, В.В. Процька, І.О. Журавель // Фітотерапія. Часопис. – 2017. – №4. – С. 40-45.
 17. Вивчення стероїдних сполук у сировині рогозу вузьколистого / Є. О. Довгаль. І. Г. Гурʼєва, В. С. Кисличенко, І. О. Журавель // Фітотерапія. Часопис. – 2016.– № 4. – С. 38-41.
 18. Вивчення жирнокислотного складу сировини моркви посівної сортів «Яскрава» та «Нантська харківська» / Д.-М. В. Пазюк, І. О. Журавель, О. А. Кисличенко, Н. Є. Бурда // Фітотерапія. – 2016. – № 4. – С. 21-24.
 19. Морфолого-анатомічні ознаки листя салату посівного сорту Лолло Россо (Lactuca sativa L.) / І. Г. Гурʼєва, І. О. Журавель, В. В. Процька, В. В. Гуцол. Інформ. лист / МОЗ України № 112-2016. Київ, 2016. 4 с.

Викладання дисциплін

 • Фармакогнозія
 • Фармакогнозія з основами фітокосметики