Журнал “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ” Том 16 №4 2012

ЗМІСТ

 
ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ ГЕНОТИПУВАННЯ
Ю.С.Рудик, С.М.Пивовар, А.С.Попович, В.В.Ніколаєва

4-10

БЕЗПЕКА МЕТАБОЛІТОТРОПНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ
Т.Д.Бахтєєва

11-16

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОНТРАКТНО-ДОСЛІДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  З НАДАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
О.В. Посилкіна, І.А.Зупанець, А.Г. Хромих, В.В.Ніколаєва

17-24

НАУКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ З ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЦЕПТУРИ
А.С.Немченко, Л.В.Терещенко, Н.В.Тетерич

25-30

Фармакокінетичний профіль та метаболізм 14С-етоксозепаму в організмі мишей після внутрішньовенного введення
Н.О.Жукова, М.Я.Головенко, В.Б.Ларіонов

32-38

АНАЛІТИЧНА ДІАГНОСТИКА ОТРУЄНЬ СУЛЬПІРИДОМ
С.В.Баюрка, С.А.Карпушина

39-42

Дослідження впливу препарату «Фларосукцин» на електролітний  обмін при експериментальній нирковій недостатності у щурів
Т.І.Єрмоленко, І.А.Зупанець, І.А.Отрішко

44-46

СКРИНІНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИСУДОМНОЇ АКТИВНОСТІ СУХИХ ЕКСТРАКТІВ ІЗ 8 ВИДІВ РОСЛИН РОДИН SOLANACEAE, PAPAVERACEAE,
LAMIACEAE ТА POLEMONIACEAE
В.В.Цивунін, С.Ю.Штриголь, Ю.С.Прокопенко, В.А.Георгіянц

47-50

ВПЛИВ СПІРОЦИКЛІЧНОГО ПОХІДНОГО ОКСІНДОЛУ НА ПОКАЗНИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ В УМОВАХ ГІПОКСИЧНОЇ
ТА НЕГІПОКСИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Н.А.Цубанова, С.Ю.Штриголь, Т.В.Горбач

51-54

Експериментальне вивчення ПРОТИЗАПАЛЬної дії екстрактів лопуха
на моделі уЛЬТРАФІОЛЕТОВОЇ еритеми у морських свинок
Н.Є.Караковська, К.Г.Щокіна, С.М.Дроговоз

55-58