Журнал “ВІСНИК ФАРМАЦІЇ” №4(72) 2012

ЗМІСТ

СКЛАД ЕФІРНОЇ ОЛІЇ HYSSOPUS ZERAVSHANICUS, ОДЕРЖАНОЇ В ТАДЖИКИСТАНІ
Ф.Шаропов, M.Куканієв, І.Гулмуродов, Є.Гладух, Ци Tao Яанг

3

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ГЕЛЕУТВОРЮВАЧА ПРИ РОЗРОБЦІ СКЛАДУ ГЕЛЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
В СПОРТИВНІЙ МЕДИЦИНІ
О.С.Шпичак, О.І.Тихонов, І.І.Баранова

7

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНОВАНИХ СУПОЗИТОРІЇВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ПЕДІАТРІЇ
Т.Г.Ярних, Г.М.Мельник

12

Дослідження стабільності гомеопатичних ПРЕПАРАТІВ на основі лікарської рослини
Цикламен європейський
С.В.Олійник, О.І.Тихонов

15

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ОРАЛЬНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ НІФУРОКСАЗИДУ
Л.Г.Науменок

19

СИНТЕЗ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК СЕРЕД ПОХІДНИХ
3-МЕРКАПТО-4-БЕНЗИЛ-5-МЕТОКСИФЕНІЛ-1,2,4 (4Н)-ТРИАЗОЛУ
Н.Б.Саїдов, І.M.Кадамов, В.А.Георгіянц

22

ОПТИМІЗАЦІЯ СИНТЕЗУ 4-(2-МЕТИЛФЕНІЛ)АМІНО-1-ФЕНІЛ-1,5-ДИГІДРОПІРОЛ-2-ОНУ – ПЕРСПЕКТИВНОЇ
ЛІКАРСЬКОЇ РЕЧОВИНИ ГРУПИ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
В.О.Зубков, С.Г.Таран, О.В.Кізь, К.А.Таран

27

Розробка методики виявлення та визначення діючих речовин у складі «МХМД-золю»
А.О.Дроздова, Л.Л.Давтян, Г.П.Петюнін

31

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЛЕВОМЕПРОМАЗИНУ У ВИГЛЯДІ S-ОКСИДУ, ОДЕРЖАНОГО
ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРОКСОМОНОСУЛЬФАТУ
О.І.Шлюсар, М.Є.Блажеєвський

34

Хроматографічні дослідження ГРАНУЛ НА ОСНОВІ лікарської рослинної сировини
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ
С.В.Спиридонов, А.Г.Котов

39

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ВИВЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ МАЗІ «ЛІПОВІТ»
О.М.Котенко, В.А.Ханін, О.І.Тихонов, Н.В.Живора, Ю.М.Азаренко

43

АНАТОМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЛИСТЯ SORBUS ARІA ТА SORBUS TORMІNALІS
О.О.Андрущенко, О.В.Криворучко, О.В.Гамуля

47

Ізолювання СУЛЬПІРИДу з біологічного матеріалу АЦЕТОНІТРИЛОМ ТА аЦЕТОНОМ
С.В.Баюрка

51

РОЗРОБКА МЕТОДИК АНАЛІЗУ ПРЕПАРАТУ «АПІ-АНДРОГРАН» АНДРОГЕННОЇ ДІЇ
В.Л.Бербек, О.І.Тихонов, Т.В.Жукова

54

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЛІКАРСЬКОЮ ТЕРАПІЄЮ ТА УЧАСТЬ ПРОВІЗОРА (ФАРМАЦЕВТА)
В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ
З.М.Мнушко, Н.В.Алєкперова, І.В.Пестун, Г.С.Бабічева

57

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК
ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ
А.А.Котвіцька, І.О.Лобова

62

АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ГРУПИ D06 АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
В.В.Руденко, О.П.Шматенко, Р.Л.Притула, Т.М.Максимук

66

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГЕЛЮ «ТІАЛАН»
Св.М.Коваленко, Л.М.Малоштан, І.І.Баранова

71

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВОДОРОЗЧИННОГО БІЛКОВО-ПОЛІСАХАРИДНОГО КОМПЛЕКСУ
PLEUROTUS OSTREATUS НА СТАН РУБЦЕВОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ
Н.В.Кучеренко

74

Фармакологічне обГрунтування створення нового комбінованого кремУ для лікування
неспецифічного вагініту
К.В.Дроговоз

78