Зубков Вадим Олексійович

doctor_ZubkovЗубков Вадим Олексійович – доктор фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри медичної хімії

Адреса: 61168, Харків, вул. Валентинівська, 4
Телефон: + 38-0572-679204;
Е-mail: vadim.zubkov@nuph.edu.ua

Науковий профіль : 

 

Зубков Вадим Олексійович народився 08 грудня 1969 р. в селищі Шахтарський, Анадирського району, Магаданської області.

Закінчив Харківський державний фармацевтичний інститут в 1991 р. Працював: інженером кафедри органічної хімії (1991-1996); завідувачем лабораторією моніторингу навколишнього середовища м Чорнобиль (1997). У НФаУ працює з 1998 р.: асистент (1998), доцент кафедри фармацевтичної хімії (2003); доцент кафедри медичної хімії (2004).

Нагороди: Відзначений дипломами та золотими медалями на VII і IX Міжнародних салонах винаходів і нових технологій (2012, 2013 рр.)

Навчально-методична робота: Співавтор текстів лекцій з фармацевтичної хімії, тестових завдань для контролю знань студентів, статей в «Фармацевтичну Енциклопедію» а також навчально-методичних рекомендацій з фармацевтичної хімії для денної та заочної форми навчання.

Науково-дослідницька робота: Напрямок наукових досліджень – розробка та оптимізація методів синтезу нових БАР гетероциклічної природи на основі метиленактивних вихідних реагентів; раціональний дизайн структур БАР на основі даних віртуального скринінгу та комп’ютерних розрахунків прогнозу біологічної активності серед похідних хінолін-2-онів, хінолін-4-онів та 2,4-піролідиндіонів з метою створення нових оригінальних та високоефективних лікарських препаратів Автор та співавтор понад 100 друкованих робіт у вітчизняних та зарубіжних виданнях, в тому числі 10 патентів на способи отримання АФІ ноотропної, анальгетичної, протизапальної, жарознижуючої, антиоксидантної, мембраностабілізуючої, гематостатичної та антикоагулянтної діями. Зубков В.О. керує виконанням 1 кандидатської дисертації. Є членом American Chemistry Society.

У 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему «Синтез, будова, реакційна здатність та біолоґічна активність похідних 2-іміно-2Н-1-бензопірану». Докторську дисертацію «Синтез, властивості та біологічна активність похідних хінолін-2-онів, хінолін-4-онів та 2,4-піролідиндіонів» на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук захистив у 2013 році.

Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін «Фармацевтична хімія» та «Стандартизація лікарських засобів» для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання. Приймає курсові роботи, Державні іспити.

image_pdfimage_print