Зубков Вадим Олексійович

doctor_ZubkovЗубков Вадим Олексійович – доктор фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри медичної хімії.

Адреса: 61168, Харків, вул. Валентинівська, 4.
Телефон: + 38-0572-679204;
Е-mail: vadim.zubkov@nuph.edu.ua

Науковий профіль : 

 

Зубков Вадим Олексійович народився 08 грудня 1969 р. в селищі Шахтарський, Анадирського району, Магаданської області.

Закінчив Харківський державний фармацевтичний інститут в 1991 р. Працював: інженером кафедри органічної хімії (1991-1996); завідувачем лабораторією моніторингу навколишнього середовища м Чорнобиль (1997). У НФаУ працює з 1998 р.: асистент (1998), доцент кафедри фармацевтичної хімії (2003); доцент кафедри медичної хімії (2004).

Нагороди: Відзначений дипломами та золотими медалями на VII і IX Міжнародних салонах винаходів і нових технологій (2012, 2013 рр.)

Навчально-методична робота: Співавтор текстів лекцій з фармацевтичної хімії, тестових завдань для контролю знань студентів, статей в «Фармацевтичну Енциклопедію» а також навчально-методичних рекомендацій з фармацевтичної хімії для денної та заочної форми навчання.

Науково-дослідницька робота: Напрямок наукових досліджень – розробка та оптимізація методів синтезу нових БАР гетероциклічної природи на основі метиленактивних вихідних реагентів; раціональний дизайн структур БАР на основі даних віртуального скринінгу та комп’ютерних розрахунків прогнозу біологічної активності серед похідних хінолін-2-онів, хінолін-4-онів та 2,4-піролідиндіонів з метою створення нових оригінальних та високоефективних лікарських препаратів Автор та співавтор понад 100 друкованих робіт у вітчизняних та зарубіжних виданнях, в тому числі 10 патентів на способи отримання АФІ ноотропної, анальгетичної, протизапальної, жарознижуючої, антиоксидантної, мембраностабілізуючої, гематостатичної та антикоагулянтної діями. Зубков В.О. керує виконанням 1 кандидатської дисертації. Є членом American Chemistry Society.

У 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему «Синтез, будова, реакційна здатність та біолоґічна активність похідних 2-іміно-2Н-1-бензопірану». Докторську дисертацію «Синтез, властивості та біологічна активність похідних хінолін-2-онів, хінолін-4-онів та 2,4-піролідиндіонів» на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук захистив у 2013 році.

Список статей в іноземних та українських наукових журналах:

 1. Synthesis and in silico screening of novel 2-methylquinoline-4-ones bound with the pyrazol-5-ones moiety // Zubkov, V. O.; Rushchak, N. I.; Kamenetska, O. L.; Gritsenko, I. S.// Zhurnal Organichnoi ta Farmatsevtichnoi Khimii (2015), 13(1), 32-36. Language: English, Database: CAPLUS
 2. 2-Methyl-3-phenylaminomethylquinoline-4-on as potential antidepressant with nootropic properties// Shtrygol, S. Yu.; Zubkov, V. A.; Podol’skii, I. N.; Gritsenko, I. S.// Eksperimental’naya i Klinicheskaya Farmakologiya (2012), 75(4), 7-9. Language: Russian, Database: CAPLUS
 3. Novel 2-oxoquinoline-6-sulfonamides as thiazide-like diuretics// Zubkov, V. A.; Tsapko, T. A.; Gritsenko, I. S.; Zagayko, A. L.; Galuzinskaya, L. V.// Russian Chemical Bulletin (2012), 61(10), 1969-1974. Language: English, Database: CAPLUS, DOI:10.1007/s11172-012-0273-5
 4. Optimization of synthesis of 4-(2-methylphenyl)-amino-1-phenyl-1,5-dihydropyrrol-2-one – a novel promising medicinal substance of NSAIDs group// Zubkov, V. O.; Taran, S. G.; Kiz, O. V.; Taran, K. A.// Visnik Farmatsii (2012), (4), 27-30. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 5. Convenient method for synthesis of 3-(2-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-yl)propanoic acids// Zubkov, V. O.; Tsapko, T. O.; Gritsenko, I. S.; Rushchak, N. I.// Zhurnal Organichnoi ta Farmatsevtichnoi Khimii (2011), 9(4), 38-41. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 6. Synthesis biologically active substances with antimicrobial activity related to 2-chloro-4-methylquinoline-6-alkylsulfamides// Grytsenko, I. S.; Olekcienko, T. O.; Zubkov, V. O.; Tsapko, T. O.// Visnik Farmatsii (2011), (2), 24-28. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 7. The study of the antioxidant and membrane stabilizing activity of 4-arylamino-1-phenyl-1,5-dihydropyrrol-2-ones// Voronina, L. M.; Zagaiko, A. L.; Zubkov, V. O.; Taran, S. G.; Kiz, O. V.// Klinichna Farmatsiya (2011), 15(2), 63-66. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 8. Screening 3-aminomethyl-2-methyllquinoline-4-ones as potential psychotropic agents// Shtrigol, S. Yu.; Zubkov, V. O.; Gritsenko, I. S.; Podol’skii, I. M.; Shatilov, O. V.// Klinichna Farmatsiya (2010), 14(1), 35-38. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 9. Search for neurotropically active compounds among 2-(2,8-dimethylquinolinyl­oxy)­acetamides// Zubkov, V. O.; Gritsenko, I. S.; Podolsky, I. M.; Samura, B. A.; Nikolayev, V. O.// Visnik Farmatsii (2010), (2), 26-29. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 10. Synthesis of (4-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-6-sulfonyl)acetanilides and their effect on blood coagulation system// Zubkov, V. A.; Tsapko, T. A.; Gritsenko, I. S.; Maloshtan, L. N.// Russian Chemical Bulletin (2010), 59(12), 2329-2332. Language: English, Database: CAPLUS, DOI:10.1007/s11172-010-0396-5
 11. A direct search of new diuretics among 4-methyl-7-chloro-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-6-sulfonamides// Tsapko, T. A.; Grytsenko, I. S.; Zubkov, V. A.; Voronina, L. N.; Galuzinskaya, L. V.// Visnik Farmatsii (2009), (3), 7-10. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 12. Synthesis and investigation of antimicrobial activity of 1-phenyl-4-arylamino-substituted 1,5-dihydropyrrol-2-ones// Taran, S. G.; Zubkov, V. O.; Kiz, O. V.; Dubinina, N. V.// Farmatsevtichnii Zhurnal (Kiev, Ukraine) (2009), (3), 55-59. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 13. Synthesis and some features of the reactivity of 6-(alkylsulfonyl)-4-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-ones// Zubkov, V. A.; Gritsenko, I. S.; Tsapko, T. A.// Zhurnal Organichnoi ta Farmatsevtichnoi Khimii (2009), 7(3), 30-34. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 14. Synthesis, physico-chemical properties and antimicrobial activity of novel 4-arylamino-2-methylquinolines// Gritsenko, I. S.; Zubkov, V. O.; Podolsky, I. M.// Farmatsevtichnii Zhurnal (Kiev, Ukraine) (2009), (5), 70-75. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 15. Alkylation of 2-methylquinalinones with chloroacetic acid amides// Zubkov, V. A.; Gritsenko, I. S.; Podolsky, I. N.; Taran, E. A.// Zhurnal Organichnoi ta Farmatsevtichnoi Khimii (2008), 6(3), 48-52. Language: Russian, Database: CAPLUS
 16. Synthesis and antibacterial activity of anilides of 4-hydroxy-2-oxo-1-phenyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid// Zubkov, V. O.; Taran, S. G.; Kiz, O. V.; Filimonova, N. I.// Visnik Farmatsii (2008), (4), 13-16. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 17. Synthesis and antimicrobial activity of 4-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-6-sulfonic acid arylamides// Zubkov, V. O.; Gritsenko, I. S.; Tsapko, T. A.; Geyderikh, O. G.// Zhurnal Organichnoi ta Farmatsevtichnoi Khimii (2008), 6(3), 39-44. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 18. Synthesis, physicochemical and microbiological properties of 3-alkyl derivatives of 2-methylquinolin-4-ones// Podolsky, I. M.; Gritsenko, I. S.; Zubkov, V. O.; Velikaya, M. M.; Silayeva, L. F.// Visnik Farmatsii (2008), (3), 4-8. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 19. Dimerization of N-aryltetramic acids and their 3-carbethoxy derivatives// Zubkov, V. A.; Kiz, O. V.; Taran, S. G.; Gritsenko, I. S.// Zhurnal Organichnoi ta Farmatsevtichnoi Khimii (2007), 5(4), 10-13. Language: Russian, Database: CAPLUS
 20. 3-[(Dimethylamino)methyl]-2-methyl-4(1H)-quinolinone as an efficient reagent for the synthesis of 3-(aminomethyl)-substituted quinolinones// Zubkov, V. A.; Gritsenko, I. S.; Taran, S. G.; Podolsky, I. N.; Kamenetskaya, O. L.// Zhurnal Organichnoi ta Farmatsevtichnoi Khimii (2005), 3(2), 23-27. Language: Russian, Database: CAPLUS
 21. Synthesis and antimicrobial activity of 3-aminomethyl substituted quinolones// Zubkov, V. O.; Benzugly, P. O.; Taran, K. A.; Kamenetskaya, O. L.; Silayeva, L. F.// Visnik Farmatsii (2003), (4), 3-6. Language: Ukrainian, Database: CAPLUS
 22. Recyclization of 2-imino-2H-1-benzopyrans under the action of nucleophilic reagents. 1. New approach to the synthesis of 3-(1,3,4-oxadi-, -thiadi- and -triazol-2-yl)coumarins// Kovalenko, S. N.; Zubkov, V. A.; Chernykh, V. P.; Turov, A. V.; Ivkov, S. M.// Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii (1996), (2), 186-192. Language: Russian, Database: CAPLUS
 23. New coumarin derivatives: 2-(alkylimino)- and 2-(arylimino)-2H-1-benzopyrans// Zubkov, V. A.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Ivkov, S. M.// Khimiya Geterotsiklicheskikh Soedinenii (1994), (6), 760-6. Language: Russian, Database: CAPLUS

Читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін «Фармацевтична хімія» та «Стандартизація лікарських засобів» для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання. Приймає курсові роботи, Державні іспити.

Хобі – психологія, процеси навчання, мнемотехніка, ІТ-технології.