02 квітня 2019 р. на базі ІПКСФ НФаУ було проведено Всеукраїнський on-lіnе семінар-нараду “Організаційні та методичні проблеми підготовки до проведення ліцензійного іспиту “Крок 3. Фармація”

У заході взяли участь співробітники кафедр Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ та кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, кафедри фармацевтичної технології і біофармації НМАПО ім. П. Л. Шупика, кафедри фармакогнозії, фармхімії і технології ліків та кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ ФПО Запорізького державного медичного університету, які здійснюють підготовку провізорів-інтернів до складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Фармація».

З вітальним словом до учасників звернулась директор ІПКСФ НФаУ проф. Галій Л. В. та завідувач кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ проф. Шульга Л. І.

З доповідями виступили:

  1. Директор ІПКСФ НФаУ проф. Галій Л. В. “Система он-лайн тестування провізорів-інтернів в ІПКСФ. Педагогічний експеримент: дистанційне навчання в інтернатурі”
  2. Зав. каф. загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ проф.Шульга Л. І., доц. Лукієнко О. В. “Удосконалення методичного забезпечення самостійної роботи провізорів-інтернів”.
  3. Зав. каф. організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького проф. Заліська О. М., Гриньків Я. О., Гавалко Р. І., Ревяцький І. Ю. «Досвід та інноваційні методи навчання,  самостійної роботи провізорів-інтернів  у системі безперервної освіти та підготовки до КРОК 3 фармація».
  4. Проф. каф. клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації ФПО Запорізького державного медичного університету Бушуєва І. В. “Проблеми методичного забезпечення самостійної роботи слухачів курсів удосконалення кваліфікації”.
  5. Проф. каф. загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ Цубанова Н. А. “Досвід методичного забезпечення самостійної роботи лікарів під час проходження циклів професійного удосконалення”.

Особливу увагу учасники семінар-наради приділили обговоренню впровадження інноваційних методів навчання, що сприяють покращенню підготовки інтернів, а також проблемним питанням, серед яких –  відсутність відкритої бази тестів до “Крок 3. Фармація”, її фахової експертизи.

Жваву дискусію викликала доповідь директора ІПКСФ НФаУ проф. Галій Л. В., яка представила поетапну, цілком забезпечену методичними розробками підготовку провізорів-інтернів до складання ліцензійного іспиту “Крок 3. Фармація” та поінформувала щодо розпочатого педагогічного експерименту з впровадження очно-дистанційної форми навчання провізорів-інтернів, у якому беруть участь 34 особи.

Print Friendly, PDF & Email