03 червня 2019 р. кафедра клінічної фармації ІПКСФ НФаУ розпочала цикл тематичного удосконалення «Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків»

Цикл проводиться в м. Харків.  Програма циклу тематичного удосконалення дозволяє фармацевтам засвоїти матеріал щодо основних принципів професійної діяльності фармацевта в аптечному закладі. Навчальний план включає цикл лекцій за темами: «Сучасний стан та перспективи розвитку фармакології, клінічної фармакології, фармако- та фітотерапії. Фармацевтична опіка як складова діяльності спеціаліста фармації, медицини», «Раціональне застосування лікарських засобів у різні вікові та фізіологічні періоди життя». Проведення семінарських занять дозволяє ознайомитися з інформацією, як відбувається процес розробки, доклінічні, клінічні випробування та реєстрація лікарських засобів, а також даними сучасної медицини, що заснована на доказах, фармакоепідеміологією, фармакоекономікою, як важливими аспектами сучасної лікарської терапії.

Отримати та удосконалити знання з питань комбінованого використання лікарських засобів та їх клінічне значення, а також  клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів, які використовуються при патології органів та їх систем.

В процесі проведення циклу курсанти закріпляють навички з питань раціональної фармакотерапії та фармацевтичної опіки у різні вікові та фізіологічні періоди життя.  

Курс триватиме до 18 червня 2019 р.

Print Friendly, PDF & Email