11 квітня 2018 р. вперше у Національному фармацевтичному університеті на базі кафедр клінічної лабораторної діагностики, біології, мікробіології, вірусології та імунології відбулося засідання круглого столу «Актуальні питання підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

Організаторами засідання виступили: ректор НФаУ, д.фарм.н., професор Котвіцька А.А., декан медико-фармацевтичного факультету, д.біол.н., професор Набока О.І., завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики, д.біол.н., доцент Єрьоменко Р.Ф., завідувач кафедри біології, д.біол.н., професор Філіпцова О.В., завідувач кафедри мікробіології, вірусології та  імунології, д.м.н., професор Філімонова Н.І..

На засідання були запрошені завідувачі провідних медичних лабораторій Харкова та Дніпра: завідувач лабораторії мікробіології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» к.м.н. Джораєва С.М.; бактеріологічної лабораторії КП «Санепідсервіс» к.м.н. Хірна Т.А.; лабораторії медичного центру «Здоров’я» Золотарьова Н.О.; лабораторії «Міленіум» Стьопкіна  М.Ю.; лабораторії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Півненко С.Ю.; директор ТОВ «Медична лабораторія «ІНЛАБ» Гуріна Т.А.; відповідальна за практику лабораторії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» с.н.с. Антушева Т.І.; лікар з клінічної лабораторної діагностики КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня» Льовкін О.П.

У ході зустрічі обговорювалися питання підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» та відповідності сучасним вимогам, які висуваються роботодавцями до фахівців у галузі лабораторної медицини.

Було досягнуто домовленостей щодо майбутнього співробітництва на умовах договорів з проходження практики та стажування здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» на базах провідних медичних лабораторій м. Харкова та подальшим працевлаштуванням.