12-14 листопада 2018 р. завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ, доцент Р.Ф. Єрьоменко відвідала Запорізький державний медичний університет

Завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ, д.б.н., доцент Р.Ф. Єрьоменко відвідала Запорізький державний медичний університет у якості голови експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Лабораторна діагностика зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

В ході проведення експертизи члени комісії проаналізували навчально-методичну, наукову діяльність, стан практичної підготовки студентів, матеріально-технічну базу, опрацювали документацію, були присутні при написанні студентами   комплексних контрольних робіт, проаналізували їх результати.

За результатами проведеної первинної акредитаційної експертизи комісія дійшла висновку про можливість акредитації освітньо-професійної програми Лабораторна діагностика у  Запорізькому медичному університеті.

 

Print Friendly, PDF & Email