12 травня 2023 р. було проведено круглий стіл з обговорення освітньо-наукової програми «Фармація» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Участь у круглому столі взяли участь гарант освітньо-наукової програми Інна Владимирова, проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету (НФаУ), д.фарм.н., професор, члени проєктної групи: Вікторія Георгіянц, завідувачка кафедри фармацевтичної хімії НФаУ, д.фарм.н., професор, Ольга Посилкіна, професорка кафедри управління та забезпечення якості у фармації НФаУ, д.фарм.н., професор, Олена Рубан, завідувачка кафедри заводської технології ліків НФаУ, д.фарм.н., професор, Тетяна Сахарова, в.о. завідувача кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ, д.фарм.н., професор, Карина Голубцова, завідувачка відділу аспірантури та докторантури НФаУ, Яна Хаблак, здобувач вищої освіти 3 курсу, спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-наукової програми «Фармація» НФаУ та здобувачі даної освітньої програми 1-4 курсів.

Гарант освітньої програми Інна Владимирова представила структуру та змістовне наповнення освітньо-наукової програми.

В обговоренні освітньо-наукової програми взяли участь директор Інституту органічної хімії, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Михайло ВОВК, директор Державного підприємства «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», доктор хімічних наук, професор Олександр Гризодуб, заступник Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, доктор медичних наук Володимир Короленко, завідувач лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології ДУ «Інститут мікробіології та імунології iмeні І. І. Мечникова НАМН України», доктор фармацевтичних наук, професор Артур Мартинов, завідувачка кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, доктор фармацевтичних наук, професор Світлана Марчишин та надали позитивні відгуки.

Позитивний відгук також надав директор ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» Ігор Трутаєв.

Окремі побажання щодо вдосконалення освітньо-наукової програми висловив випускник Артем Мигаль шляхом заповнення гугл-форми, який просив врахувати можливість приділення уваги аспектам фармацевтичної розробки з точки зору реєстрації лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів, підходам та принципу формування реєстраційного досьє у відповідності до вимог вітчизняних та іноземних нормативних вимог.

В обговоренні освітньо-наукової програми також взяли участь здобувачі даної програми різних курсів та висловили свої побажання.

Нагадуємо, що обговорення освітньо-наукової програми «Фармація» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 «Охорона здоров’я» триває до 25 травня 2023 року, тому запрошуємо усіх зацікавлених осіб до активної участі. Ваші думки, побажання та пропозиції є важливими задля підвищення якісних показників освітньої і наукової складової.

 

Print Friendly, PDF & Email