18 листопада 2021 року проведено ІV науково-практичну internet-конференцію з міжнародною участю

18 листопада на базі кафедри нормальної та патологічної фізіології проведено ІV науково-практичну internet-конференцію з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція».

Проведення конференції визначалося актуальними питаннями патофізіології та фармації, щодо збереження й зміцнення здоров’я населення, які були й залишаються одними з ключових у суспільстві.

Здоров’я нації – це показник цивілізованості держави, що відображає рівень її соціально-економічного розвитку та є головним критерієм доцільності та ефективності всіх сфер діяльності людини, насамперед системи охорони здоров’я.

Наразі в Україні простежується тенденція погіршення здоров’я населення та набуває загрозливого рівня. Це зумовлено збідненням значної частини населення, погіршенням екологічної ситуації, розповсюдженням здоровʼяруйнівних стереотипів поведінки, зниженням доступності до якісних медичних послуг і лікарських засобів. Створення лікарських засобів ґрунтується на результатах патофізіологічних досліджень, тому унікальністю даної конференції є введення до нього наукових тематик із фармацевтичної галузі, щодо попередження розвитку та прогресування хвороб, а також їх ефективної фармакологічної корекції.

ІV Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю проходила за напрямами:

 1. Молекулярні основи патології, клітинні та гуморальні механізми розвитку захворювань.
 2. Роль генетичних факторів у патогенезі захворювань.
 3. Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб.
 4. Вікова патофізіологія.
 5. Проблемні аспекти хвороб цивілізації.
 6. Клінічна патофізіологія.
 7. Питання викладання патофізіології.
 8. Експериментальна терапія найбільш поширених захворювань.
 9. Фармакологічна корекція патологічних процесів.
 10. Проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних, ветеринарних, екстемпоральних).
 11. Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів.
 12. Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів.
 13. Створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення.
 14. Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств у сучасних умовах.
 15. Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.
 16. Нанотехнології у фармації.
 17. Біоінформатика у фармації. Прогнозування біологічної активності сполук.
 18. Глобальні проблеми громадського здоров’я.

Урочисте відкриття конференції розпочалося зі слів привітання та побажання плідної праці учасникам від завідувачки кафедри нормальної та патологічної фізіології, професора Надії Кононенко.

ІV Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» об’єднала понад 200 науковців, серед яких студенти, магістранти, аспіранти, викладачі та науковці з України, Канади та інших держав. Конференція була представлена двома пленарними засіданнями, де були заслухані 30 наукових доповідей від учасників конференції.

Детальна інформація щодо конференції розміщена на сайті нормальної та патологічної фізіології НФаУ 

Print Friendly, PDF & Email