13 лютого 2020 р. відбувся міжкафедральний семінар кафедр хімічного профілю

13 лютого 2020 р. на кафедрі неорганічної хімії відбулося друге засідання міжкафедрального семінару кафедр неорганічної, аналітичної, органічної хімії, присвячене презентації нової дисципліни за вибором «Основи кількісних розрахунків у фармації».

Учасниками семінару були завідувачі та викладачі кафедр неорганічної, аналітичної, органічної, токсикологічної хімії, біофізики та інформаційних технологій НФаУ.

З доповіддю виступила завідувачка кафедри неорганічної хімії, доктор фармацевтичних наук, доцент Клименко Л. Ю., яка презентувала робочу програму згаданої дисципліни. Основну увагу доповідачка акцентувала на аспектах формування комплексу знань, вмінь та навичок з теоретичних основ та практичного застосування основних стехіометричних законів хімії, яких набудуть студенти при вивченні «Основ кількісних розрахунків у фармації», необхідних для вирішення практичних розрахункових завдань при вивченні базових (аналітична, органічна, фізична та колоїдна хімія) та спеціальних (фармацевтична хімія, фармакогнозія, аптечна технологія ліків, промислова технологія ліків) дисциплін.

В обговоренні взяли участь завідувач кафедри аналітичної хімії, професор І.С. Гриценко, завідувач кафедри органічної хімії, професор Л.А. Шемчук, доц. В.Д. Горячий, доц. О.С. Криськів, проф. В.М. Тіманюк.

Print Friendly, PDF & Email