15-17 квітня 2019 р. у НФаУ відбувся наглядовий аудит системи управління якістю на відповідність стандарту ISO 9001:2015

15-17 квітня 2019 р. відбувся плановий наглядовий аудит системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 у міжнародній системі сертифікації DQS та у національній системі сертифікації НААУ.

Аудит провели представники органу сертифікації «Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ»: головний аудитор – О. Ю. Береговенко та аудитор-експерт Л. Ф. Шапран.

У рамках проведення наглядового аудиту відбулась установча нарада керівників процесів системи управління якістю. Ректор університету А. А. Котвіцька у своєму виступі наголосила на важливості й пріоритетності постійного розвитку системи управління якістю, акцентувала увагу на підвищенні показників діяльності та інноваціях, що були впроваджені за минулий період.

Аудитори проаналізували діяльність кафедр менеджменту і адміністрування (зав. кафедри Козирєва О. В.), українознавства та латинської мови (зав. кафедри Світлична Є. І.), філософії та соціології (зав. кафедри Іванова К. А.), іноземних мов (зав. кафедри Буданова Л. Г.), клінічної фармакології та клінічної фармації (зав. кафедри Зупанець І. А.). Також було проведено аудит деяких адміністративних і допоміжних процесів НФаУ, зокрема: відділу управління якістю (начальник відділу Назарко О. І.), харчувального комплексу (директор Шишкіна О. С.), студентського містечка (директор Калайчев В. Г.) та клініко-діагностичного центру (керівник Гринцов Є. Ф.).

Окрім того, було проведено робочу нараду з питань розширення меж СУЯ на Коледж та Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ).

Головний аудитор органу сертифікації Береговенко О. Ю. під час заключної наради зазначив, що керівництво університету демонструє своє лідерство та реалізацію своїх зобов’язань щодо підтримки функціонування системи управління якістю в університеті. До позитивних аспектів також варто віднести результативну роботу з навчання персоналу всіх рівнів з питань управління якістю. Також аудитори зазначили, що оновлення елементів інфраструктури університету та постійне підвищення рівня компетентності науково-педагогічних працівників є вагомою підставою для зростання рейтингових позицій НФаУ.

За результатами аудиту аудиторська група рекомендувала органу DQS підтвердити сертифікат відповідності системи управління якістю Національного фармацевтичного університету вимогам стандарту ISO 9001:2015.

Print Friendly, PDF & Email