17 лютого 2021 р. у НФаУ стартувало планове проведення внутрішніх аудитів

17 лютого 2021 року почалося планове проведення внутрішніх аудитів згідно з наказом НФаУ від 10.02.2021 № 69 «Про проведення аудитів Інтегрованої системи управління відповідно до вимог стандартів ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 та ISO 50001: 2018».

Мета аудитів: встановлення ступеня відповідності функціонування процесу Інтегрованої системи управління підрозділу чинним законодавчим, нормативним, внутрішнім вимогам НФаУ та вимогам стандартів ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 50001: 2018, визначення підвищених ризиків для якості освітніх послуг, сильних сторін у роботі, а також винесення рекомендацій щодо реалізації потенціалу для поліпшення діяльності перевіреного підрозділу.

Роботу розпочато з основного процесу – «Планування освітньої діяльності» (А1.1), керівником якого є проректор з НПР (навчально-методичної) Тетяна КРУТСЬКИХ.

До аудиту були залучені співробітники навчального відділу на чолі з начальником відділу Світланою ПОМІНЧУК.

Аудити здійснюються аудиторською групою та відділом управління якістю під головуванням Андрія ФЕДОСОВА (перший проректор з НПР/Представник керівництва з інтегрованої системи управління). До складу аудиторської групи увійшли Ольга НАЗАРКО (помічник ректора з якості та сертифікації), заступник голови, а також аудитори Олена ГЛАДЦІНОВА (провідний інженер з якості), Ольга ОВАКІМЯН (провідний соціолог) та Аркадій ОРЛОВСЬКИЙ (фахівець з якості та сертифікації).

Print Friendly, PDF & Email