18 грудня 2020 р. на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування відбувся науковий міжвузівський семінар «Академічна доброчесність: світові практики та український досвід»

Відкрила семінар із вітальною промовлю Владимирова І. М. – проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ. У своїй доповіді Інна Миколаївна зупинилась на практичному вимірі академічної доброчесності.

Алькема В.Г. у своєму виступі наголосив на необхідності розробки механізмів практичного впровадження академічної доброчесності.

Велику цікавість викликала доповідь Монастирського Г.Л., який ділився власним досвідом з цього приводу.

Також були заслухані доповіді Волкової А. В., Орлової Н.С.,  Цимбалістової О.А., Сумця А.М., Ковальової В.І. та ін.

Актуальними та змістовними були доповіді усіх учасників семінару.

Доповідачі:

 1. Алькема В. Г. – доктор економічних наук, професор, член Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти, член комітетів з етики та стандартів вищої освіти, завідувач кафедри управлінських технологій навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих Університету економіки та права «КРОК» (м. Київ). Доповідь за темою «Стратегічні цілі та загальні напрями Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти у вирішенні питань академічної доброчесності».
 2. Горохова Л. П. – директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти Доповідь за темою «Академічна доброчесність як основа успіху».
 3. Новікова М. М. доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків). Доповідь за темою «Вимоги до захисту кваліфікаційних робіт ХНУМГ ім. О. М. Бекетова в дистанційному режимі (досвід, рекомендації)».
 4. Гавкалова Н. Л. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця. Доповідь за темою «Забезпечення академічної доброчесності: досвід ХНЕУ ім. С. Кузнеця».
 5. Волкова А. В. – кандидат фармацевтичних наук, доцент, завідувачка кафедри соціальної фармації Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою: «Академічна доброчесність: досвід викладання навчальної дисципліни».
 6. Орлова Н.С. доктор державного управління, професор, Регіональний центр підвищення кваліфікації державних службовців Київської обласної державної адміністрації (м. Київ). Доповідь за темою: «Компетентності державних службовців (етичні вимоги).
 7. Сумець О. М. доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Академічна доброчесність в українських реаліях».
 8. Проневич О. С. – доктор юридичних наук, професор кафедри службового та медичного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ). Доповідь за темою: «Феномен академічної доброчесності: доктринально-ціннісний вимір та стан легального закріплення».
 9. Михайленко Д. Г. – кандидат економічних наук, доцент, Національна академія наук України науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку, (м. Харків). Доповідь за темою «Проблеми забезпечення академічної доброчесності при написанні наукової роботи».
 10. Коваленко С. М. – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри управління, економіки та забезпечення якості у фармації, Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Етичне регулювання роботи з інформацією здобувачів вищої освіти».
 11. Цимбалістова О. А. – кандидат економічних наук, викладач циклової комісії економіки та управління Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Кременчук). Доповідь за темою «Практика підготовки кваліфікаційних робіт здобувачів спеціальності «Логістика».
 12. Леонова Ю. Л. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури. (м. Харків). Доповідь за темою «Досвід проведення захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ХДАФК».
 13. Коляда Т. А. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Положення вишів про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти як різновид локального нормативно-правового акту».
 14. Ковальова В. І. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Світові практики академічної доброчесності».
 15. Світлична К. С. – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Шляхи запобігання поширення плагіату науковців».
 16. Глєбова Н. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Доповідь за темою «Вимоги до академічної доброчесності здобувача вищої освіти НФаУ (згідно доповіді проректора з НПР інноваційної та науково-дослідної роботи проф. Владимирової І. М. «Академічна доброчесність: світові практики та український досвід»).

Підбиваючи підсумки, доповідачі та учасники зазначили: при існуванні достатніх розробок щодо академічної доброчесності, залишається багато питань, які потребують розгляду та опрацювання.

З більш детальною інформацією можливо ознайомитись на сайті кафедри.

Print Friendly, PDF & Email