18 травня 2020 р. ІПКСФ НФаУ розпочав цикли підвищення кваліфікації у м. Рівне дистанційно

18 травня 2020 р. кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ розпочала цикли підвищення кваліфікації: передатестаційний зі спеціальності «Організація та управління фармацією» (18.05-17.06.2020 р.) та цикл тематичного удосконалення «Організаційні та загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах» (18.05-17.06.2020 р.) у м. Рівне.

Дистанційні цикли розташовані на сайті postgrade.nuph.edu.ua у віртуальному середовищі Moodle. Процес навчання на дистанційних циклах, що призначений для працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України, буде проходити під постійним супроводом тьютерів кафедри.

Під час навчання слухачі будуть мати можливість поглибити, розширити та оновити знання з управління та економіки фармації, ознайомитися з перспективами розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку й місцем сучасних інноваційних технологій (нанотехнології, біотехнології) у виробництві лікарських засобів у різних лікарських формах, опанувати міжнародні та національні вимоги виробництва, зберігання та відпуску лікарських засобів, їх раціонального застосування, а також розглянути окремі питання забезпечення якості у фармацевтичній галузі.

Print Friendly, PDF & Email