19 листопада 2020 р. відбулася ІІІ Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція»

Конференція відбулася на базі кафедри нормальної та патологічної фізіології. Вона проходила в межах інтеграції патофізіологічної та фармацевтичної наук, що є природним, зважаючи на те, що створення лікарських засобів ґрунтується на результатах патофізіологічних досліджень. Саме введення наукових тематик із фармацевтичного сектора галузі охорони здоров`я й визначило унікальність цього наукового заходу.

ПРОГРАМА конференції

ІІІ Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю проходила за такими напрямами:

 • Молекулярна та клітинна патофізіологія.
 • Роль генетичних факторів у патогенезі захворювань.
 • Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб.
 • Вікова патофізіологія.
 • Клінічна патофізіологія.
 • Питання викладання патофізіології.
 • Фармакологічна корекція патологічних процесів, доклінічні дослідження.
 • Лабораторна діагностика.
 • Проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних, ветеринарних, екстемпоральних).
 • Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів.
 • Інформаційні технології й автоматизація наукових досліджень із розробки лікарських засобів.
 • Створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення.
 • Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств у сучасних умовах.
 • Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.
 • Нанотехнології у фармації.
 • Сучасна біотехнологія.

Урочисте відкриття конференції розпочалося зі слів привітання та побажання плідної праці учасникам від завідувача кафедри нормальної та патологічної фізіології, проф. Н. М. Кононенко.

ІІІ Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» об’єднала понад 220 науковців, серед яких магістранти, аспіранти, викладачі та науковці з України, Росії, Білорусії та Канади.

Конференція була представлена двома пленарними засіданнями, де були заслухані 39 доповідей від учасників конференції.

Доповіді учасників конференції:

 1. Філіпець Н. Д. Доповідь «Патогенетичні механізми і маркери індукованої антибіотиками нефротоксичності»
 2. Байкенова М. Б. Доклад «PDX1+, NGN3+ и MAFA+-клетки в печени животных с экспериментальным сахарным диабетом 1 и 2 типа»
 3. Буряковська О. О. Доповідь «Вплив антигіпертензивної терапії на порушення сну у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу»
 4. Карабут Л. В. Доповідь «Менопауза в житті жінки. Клініко-лабораторні аспекти»
 5. Пастухова О. А. Доклад «Патогенетическое обоснование разработки математической модели твёрдой мозговой оболочки человека с перспективами 3D-моделирования и биопечати»
 6. Конопля Л. А. Доклад «Патогенез несовершенного остеогенеза»
 7. Косач Г. А. Доклад «Накопительный эффект золедроновой кислоты в тканях пародонта»
 8. Самойлов Є. Л. Доповідь «Актуальність створення таблеток на основі екстракту листя аїру для лікування гастритів та виразкових уражень шлунка»
 9. Богачик Ю. Р. Доповідь «Вплив паразитарного ураження на перебіг запальних захворювань жіночої статевої системи, звичне невиношування та розвиток безпліддя»
 10. Бабич Д. О., Лугова Д. О. Доповідь «Побічна дія антибіотиків на організм людини»
 11. Гладких Ф. В. Доповідь «Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на ефективність диклофенаку натрію при експериментальному ревматоїдному артриті»
 12. Красільнікова О. А. Доповідь «Вивчення ліпотропної активності густого екстракту з листя журавлини»
 13. Гладченко О. М. Доповідь «Інтерферуючий вплив препаратів біотину (вітаміну В7) на результати лабораторних досліджень у жінок в перший триместр вагітності»
 14. Кметь Т. І. Доповідь «Особливості впливу раптового порушення церебрального кровообігу в басейні сонних артерій на концентрацію РНК в ендотеліальних клітинах різних часток півкуль головного мозку щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом»
 15. Кметь О. Г. Доповідь «Мітохондріальна дисфункція та оксидативні порушення головного мозку щурів при моделюванні скополамін-індукованої нейродегенерації: дія еналаприлу»
 16. Губина-Вакулик Г. И. Доклад «Формирование тяжелого течения COVID-19 с летальным исходом с точки зрения патологоанатома»
 17. Зоренко Є. М. Доповідь «Особливості клітинної регенерації судин у щурів з деменцією Альцгеймерівського типу судинного походження»
 18. Прокопюк В. Ю. Доповідь «Вплив хіміотерапевтичних препаратів на генеративну функцію самців мишей та кріочутливість сперміїв»
 19. Ляшев А. Ю. Доповідь «Коррекция эндотелиальной дисфункции мелатонином при инсулинзависимом сахарном диабете»
 20. Ляшев А. Ю. Доповідь «Мелатонин как гепатопротектор при различных видах стресса»
 21. Сухорукова Ю. С. Доповідь «Анализ ассортимента ферментных препаратов для лечения хронического панкреатита на российском фармацевтическом рынке»
 22. Костенко В. О. Доповідь «Роль субкапсульного проліферативного центру у формуванні імунної пам’яті»
 23. Смахтина А. М. Доповідь «Иммунотропные эффекты химически модифицированного аналога тимогена в условиях кожных ран»
 24. Крышталевич А. А. Доклад «Биомаркеры саркоидоза»
 25. Попова Т. М. Доповідь «Вплив електронних сигарет на мікрофлору ротової порожнини лабораторних щурів»
 26. Моргачева В. И. Доклад «Изучение ассортимента антиангинальных препаратов из группы нитратов и нитратоподобных средств, применяемых для лечения ишемической болезни сердца»
 27. Неляпіна М. М. Доповідь «Клінічний випадок фульмінантного перебігу туберкульозу легень у пацієнтки похилого віку із ВІЛ-інфекцією»
 28. Новикова И. В. Доклад «Сравнительный анализ ассортимента лекарственных препаратов, применяемых при нарушении мозгового кровообращения»
 29. Шапран О. А. Доповідь «Маркетинговий аналіз для пов’язки вуглецевої сорбуючої на основі активованих вуглецевих волокнистих матеріалів»
 30. Солодка Я. А. Доповідь «Клінічні прояви лікарської терапії»
 31. Тесленко А. О. Доповідь «Сучасні патогенетичні механізми септичного шоку»
 32. Толмачова К. С. Доповідь «Фармакологічне вивчення новогаленового фітокомлексу LEDUM 50»
 33. Чупіна В. І. Доповідь «Особливості процесу трансляції в умовах окисного стресу при старінні»
 34. Шнейдерман С. И. Доклад «Роль генетических факторов в развитии осложнений COVID-19»
 35. Чиняк О. О. Доклад «Роль генетичного чиннику у розвитку хвороби Альцгеймера»
 36. Sekheri Meriem. Report «Аspirin-triggered pro-resolving lipids counter TLR9 signaling to promote resolution of bacterial inflammation»
 37. Зябліцев С. В. Доповідь:«Моделювання експериментальної гострої аспіраційної бронхопневмонії»
 38. Сазонова Т. М. Доповідь:«Особливості диференційної діагностики оптикомієліту»
 39. Черемохин Д. А. Доклад «Ретроспективный анализ первичных иммунодефицитов у детей с врожденными пороками сердца»
Print Friendly, PDF & Email