19 травня 2017 р. у Національному фармацевтичному університеті відбулася щорічна ХI науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю у фармації», цього року присвячена 15-річчю від дня заснування кафедри управління якістю

Учасники форуму підбили підсумки діяльності за рік, що минув від часу попередньої зустрічі, обговорили актуальні питання контролю, забезпечення й управління якістю у фармацевтичній сфері галузі охорони здоров’я, обмінялися думками та окреслили перспективи.

Як і в минулі роки, на конференції розглядалися питання стандартизації та забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу лікарських засобів (від розробки і досліджень – до виробництва й реалізації), проблеми формування, впровадження й розвитку систем управління якістю та інтегрованих систем управління на підприємствах галузі, питання підготовки фахівців із контролю, забезпечення та управління якістю для фармацевтичної сфери, організації та удосконалення діяльності підрозділів із управління якістю на фармацевтичних підприємствах і в медичних вишах, управління ризиками для якості продукції, моніторингу та аналізу результативності фармацевтичних систем якості, діяльності з кваліфікації приміщень і допоміжних технічних систем, валідації виробничих процесів та трансферу технологій, забезпечення якості вимірювань у лабораторіях із контролю якості лікарських засобів, регуляторної діяльності у фармацевтичній сфері, управління якістю послуг у практиці аптечних закладів і дистриб’юторських компаній тощо.

Конференція, як завжди, була проведена за участю представників фармацевтичних підприємств, регуляторних органів, наукових установ та навчальних закладів. У пленарному засіданні взяло участь понад 100 учасників із 24 установ:

 • Національний фармацевтичний університет;
 • ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА», м. Київ (генеральний спонсор конференції);
 • Інститут фармакології та токсикології НАМН України, м. Київ;
 • SRL «RNP-Pharmaceuticals», м. Кишинів, Республіка Молдова;
 • АТ «Стома», м Харків;
 • Вайшалі Груп ЕВРОП, м Харків;
 • Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області, м. Полтава;
 • Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області, м Харків;
 • Державний науковий центр лікарських засобів, м Харків;
 • Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», м. Харків;
 • КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня», м. Куп’янськ;
 • КП СОР «Суми-Фарм» Аптека №27, м. Суми;
 • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ;
 • ООО «Мікрофарм», м Харків;
 • ПАТ «Вітаміни», м. Умань;
 • ПАТ «Фармак», м. Київ;
 • ПРАТ «ФІТОФАРМ», м. Київ;
 • Представництво Ананта Медикеар Лтд, м Харків;
 • Представництво Берінгер Інгельхайм РЦВ ГмбХ енд Ко.КГ, м. Київ;
 • ТОВ «Український центр медичної сертифікації та прогнозування», м. Київ;
 • ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків;
 • ТОВ «ХФП «Здоров’я народу», м Харків;
 • ТОВ «Юрія-Фарм», м. Черкаси;
 • Українська військово-медична академія, м. Київ.

На пленарному засіданні учасники заслухали та обговорили наступні доповіді: «Проблеми фальсифікації та якості лікарських засобів» – доповідач: О. І. Гризодуб, директор ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»; «Нові нормативні вимоги до забезпечення цілісності даних» – доповідач: Ю. В. Підпружников, професор кафедри управління якістю НФаУ; «Ризик-орієнтований підхід до проведення зовнішніх аудитів» – доповідач: В. В. Литка, заступник директора з питань якості – Уповноважена особа ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА»; «Розробка та стандартизація рідких лікарських засобів для орального застосування» – доповідач: Л. Г. Алмакаєва, завідувач науково-дослідної лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів НФаУ; «Забезпечення якості вищої освіти: стратегічна мета і виклик часу» – доповідач: О. І. Назарко, начальник відділу управління якістю НФаУ; «Актуальні питання регулювання обігу косметичної продукції» – доповідач: В. С. Казакова, доцент кафедри управління якістю НФаУ; «Сучасні аспекти марковання як засіб запобігання фальсифікації лікарських засобів» – доповідач: С. М. Коваленко, професор кафедри товарознавства НФаУ; «Регуляторні нововведення на ринку медичних виробів: технічні регламенти – теорія та практика» – доповідач: О. В. Демченко, аудитор, ТОВ «Український центр медичної сертифікації та прогнозування»; «Система ризик-менеджменту як невід’ємна складова управління якістю при виробництві радіофармацевтичних препаратів» – доповідач: В. В. Качанюк, здобувач кафедри військової фармації Української військово-медичної академії; «Актуальні питання післядипломного навчання та підвищення компетентності персоналу фармацевтичних підприємств» – доповідач: В. К. Яковенко, доцент кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ НФаУ; «Теоретичні та практичні аспекти оцінки ризиків на етапі фармацевтичної розробки» – доповідач: С. В. Русанова, доцент кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ НФаУ; «Анкетування учасників ППТ як один із засобів забезпечення зворотного зв’язку з замовниками згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001» – доповідач: І. С. Лук’янова, науковий співробітник сектору розробки та впровадження ППТ, ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»; «Особливості реєстрації лікарських засобів у республіці Молдова» – доповідач: М. В. Воробйова, директор з якості, SRL «RNP-Pharmaceuticals»; «Стандартизація методів контролю бактеріальних ендотоксинів у лікарських засобах, що містять органічні розчинники» – доповідач: Ю. В. Меркулова, провідний науковий співробітник ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»; «Належна аптечна практика та поводження з фармацевтичними відходами в Україні» – доповідач: Ю. В. Губін, доцент кафедри управління якістю НФаУ; «Розробка методики одночасного кількісного визначення бензидаміну гідрохлориду та метилпарабену в готовій лікарській формі методом газової хроматографії» – доповідач: В. А. Чорний, начальник лабораторії розробки рідких лікарських засобів, ПАТ «Фармак»; «Трансфер технологій як процес системи управління якістю» – доповідач: Д. О. Тіщенко, головний технолог ПРАТ «ФІТОФАРМ»; «Вимоги до використання контейнерів, захищених від дітей» – доповідач: Н. В. Кислякова, менеджер із реєстрації лікарських засобів представництва Берінгер Інгельхайм РЦВ ГмбХ енд Ко.КГ.

Черговий форум науковців та практиків продемонстрував динамічність та інноваційний напрям розвитку вітчизняної фармації, зокрема у сфері забезпечення й управління якістю.

Організатором конференції традиційно виступила кафедра управління якістю НФаУ, яка цьогоріч відзначає 15-річчя від дня заснування.

Кафедра управління якістю НФаУ – єдина у нашій державі профільна кафедра вишу медичного профілю, яка готує фахівців із управління якістю. Подібних навчальних структур не має жоден ВНЗ серед підпорядкованих МОЗ України.

Кафедра була відкрита у НФаУ ще в 2002 р. на базі Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів. На той час на кафедрі працювало 5 викладачів, викладалося 7 дисциплін, а першими випускниками за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація», для якої кафедра стала випусковою, були 2 студента.

За 15 років на кафедрі управління якістю підготовлено понад 1500 фахівців із управління якістю не лише для України, а й для понад 15 держав світу. На кафедрі захищено 18 кандидатських і 3 докторські дисертації.

Сьогодні на кафедрі, яка залишається випусковою для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація», під керівництвом завідувача В. О. Лебединця працюють 3 доктора та 7 кандидатів наук. За час існування кафедри науково-педагогічним колективом видано 2 підручника, 16 навчальних посібників, 3 монографії, 48 методичних рекомендацій, опубліковано 342 статті та понад 1000 тез доповідей. Виконується 1 докторська та 4 кандидатських дисертацій.

Усі ці роки кафедра була й залишається плацдармом для опрацювання новітніх технологій та підходів до організації навчального процесу й наукових досліджень. Так, саме на кафедрі управління якістю були започатковані елементи дистанційних технологій надання освітніх послуг, що згодом здобули значного поширення в НФаУ; ще у 2007 р. створено один із перших кафедральних сайтів НФаУ; впроваджено ведення електронної бази даних випускників і систему ієрархічного планування діяльності тощо.

Також серед здобутків кафедри – заснування в 2008 р. першого в Україні профільного наукового журналу «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», який і досі залишається єдиним профільним науковим виданням в нашій країні та країнах колишнього СРСР.

Сфера управління якістю є однією з тих, що постійно зазнають динамічних змін. Це, у свою чергу, вимагає постійного вдосконалення – як педагогічної майстерності викладачів, які готують молоде покоління фахівців з питань якості, так і власне методів підготовки. А це неможливо без тісної співпраці з організаціями, підприємствами, установами галузі охорони здоров`я. Викладачі кафедри вже багато років є визнаними експертами-практиками, сертифікованими аудиторами систем управління якістю органу сертифікації Української асоціації якості, міжнародних органів TGA та DQS, інших установ, завдяки чому мають значний практичний досвід проведення робіт із проектування, впровадження та сертифікації систем управління якістю згідно із вимогами міжнародних стандартів ISO серії 9000 та галузевих нормативів.

Співпраця ведеться з багатьма виробничими підприємствами, причому не тільки фармацевтичними, а також із регуляторними органами, дослідними лабораторіями та численними іншими установами.

Сьогодні, маючи 15-річний досвід роботи, науково-педагогічний колектив кафедри управління якістю НФаУ на високому рівні здійснює підготовку фахівців із управління якістю, здатних на практиці вирішувати задачі забезпечення якості продукції, організації та управління процесами контролю якості при виробництві, розробці, дослідженнях та трансфері технологій, виконувати роботи з валідації виробничих процесів, проводити оцінку ризиків для якості продукції, здійснювати внутрішні й зовнішні аудити систем управління якістю, систем екологічного управління та багато іншого.

Одним із ключових і самодостатніх показників важливості й актуальності освітнього напряму з управління якістю та високого рівня роботи кафедри є затребуваність відповідних знань на ринку праці: останні роки, навіть за умов складної економіко-політичної ситуації в Україні, на спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» в НФаУ спостерігається стабільний конкурс.

Матреріали за темою:

Якість як сенс фармації: 15-річчю кафедри управління якістю НФаУ присвячується…

ХI науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю у фармації» 2017

Кафедра управління якістю НФаУ: 15 років розвитку

Кафедра управління якістю НФаУ: 15 років розвитку

У НФаУ пройшла щорічна ХI науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю у фармації»

У Національному фармацевтичному університеті пройшла щорічна ХI науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю у фармації»

Кафедра управління якістю НФаУ: 15 років розвитку