19 травня 2020 р. ІПКСФ НФаУ розпочав цикл підвищення кваліфікації у м. Харків за дистанційною формою навчання

19 травня 2020 р. кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ розпочала цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання діяльності спеціаліста з відпуску та застосування ліків в сучасних умовах господарювання» (19.05-01.06.2020 р.) у Харкові.

Процес навчання слухачів на дистанційному циклі, який розташований у віртуальному середовищі Moodle на сайті postgrade.nuph.edu.ua, буде відбуватися при постійному супроводженні тьютерів кафедри.

За період навчання на циклі слухачі зможуть поглибити, розширити та оновити знання стосовно актуальних питань виробництва лікарських засобів, ознайомитися з біофармацевтичною концепцією зв’язку медико-біологічних і фармацевтичних факторів з ефективністю, якістю та безпекою лікарських засобів, положеннями належної аптечної практики й імплементацією положень належної практики виробництва лікарських засобів у вітчизняне фармацевтичне виробництво, реалізацією вимог належної практики зберігання лікарських засобів у вітчизняному фармацевтичному секторі, а також охарактеризувати головні проблеми сучасного стану здоров’я населення та напрямки їх фармакологічного вирішення.

Серед окремих питань для розгляду – сучасні методи та лікарські засоби альтернативної медицини, вікові ліки, особливості надання інформаційних послуг в діяльності працівника фармацевтичного сектору.

Print Friendly, PDF & Email