20 червня 2019 р. на кафедрі педагогіки та психології ІПКСФ відбулося урочисте завершення другого дистанційного циклу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Теорія та практика дистанційного навчання»

Під час навчання на циклі слухачі отримали знання базових концепцій електронного навчання та он-лайн теорій навчання, навчилися визначати які онлайн теорії навчання потрібні, щоб допомогти студентам вчитися, використовуючи методи електронного навчання, створювати силабус, розуміти концепції, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, користуватися програмами, які використовуються для запобігання плагіату та для електронного оцінювання, засвоїли принципи графічного дизайну.

У курсі до кожної з 13 тем передбачалося виконання практичних завдань таких як використання системи управління навчанням та контентом та віртуальні класи; визначення концепції розробки он-лайн навчальних матеріалів та методів, створення ефективних візуальних матеріалів.

 Навчання на циклі пройшли 33 викладачі Національного фармацевтичного університету.

Print Friendly, PDF & Email