2012 рік (Підручники , навчальні посібники, лекції)

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

 

Технологія ліків промислового виробництва 2013Технологія ліків промислового виробництва : підруч. : у 2 ч. Ч. 1. / В. І. Чуєшов, Є. В. Гладух, І. В. Сайко та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : НФаУ : Оригінал, 2012. – 696 с.

Друге видання підручника написано з урахуванням останніх досягнень у галузі теорії і практики технології лікарських форм, а також змін у номенклатурі готових лікарських засобів, що випускаються фармацевтичною промисловістю. У ньому описано сучасне обладнання, призначене для проведення технологічних процесів, розглянуті перспективні напрями вдосконалення промислової технології лікарських препаратів. Для студентів фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти і факультетів.

 

 

 

 

 

Неорганічна хімія_Лабораторний практикум_2012Неорганічна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студентів вищ. фармац. навч. закладів / Є. Я. Левітін, О. В. Антоненко, А. М. Бризицька, О. І. Ведерникова, Т. О. Онопрієнко, І. Д. Рой, Н. В. Турченко, І. В. Цихановська, А. О. Коваль, О. С. Криськів, О. І. Панасенко, О. О. Катречко. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2012. – 148 с.

Навчально-методичний посібник підготовлено згідно з програмою з загальної та неорганічної хімії та рекомендовано для студентів фармацевтичних вузів і фармацевтичних факультетів III-IV рівнів акредитації. Він складається з двох частин, які відповідають двом модулям дисципліни: перша — «Загальна хімія», друга — Хімія елементів та їх сполук». Посібник містить запитання до аудиторії та самостійної роботи, а також методику проведення лабораторного експерименту. Додаток містить табличний матеріал, який допоможе студентам засвоїти теоретичний матеріал і розв’язати розрахункові задачі.

 

 

Fundamentals of clinical medicine_2012Fundamentals of clinical medicine : Symptoms and syndromes in the pharmacy practice : manual for students of pharmaceutical higher  schools and pharmaceutical faculties of medical higher school of the IV-th accreditation level / I. A. Zupanets, S. B. Popov, Yu. S. Rudik et al. – Kh. : Golden Pages, 2012. – 94 p.

The manual contains information about the etiology, pathogenesis, clinical manifestations and treatment approaches for major diseases of internal organs provided in the form of block diagrams, which allows to learn the material both logically and with the use of visual images.

The manual corresponds to the curriculum of the academic discipline approved by the Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine and can be used by students of specialties 7.12020101, 8.12020101 «Pharmacy» and 7.12020102, 8.12020102 «Clinical Pharmacy», as well as by students of Medical Universities and pharmaceutical faculties. The manual can be used to study the disciplines of «Clinical Pharmacy», «Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Care», «Fundamentals of Clinical Medicine». It is also recommended for students of the postgraduate institute (faculties) of pharmacists, workers of practical pharmacy and medicine (family doctors). 

 

 

Pharmacoeconomics_Manual for students of higher schools_2012 Pharmacoeconomics : manual for students of higher schools / L. V. Iakovlieva, O. Ya. Mishchenko. – Kh. : NUPh : Golden Pages, 2012. – 144 p.

The manual is intended for individual and out-of-class preparation for practical classes, credits, examination and for work in class while studying of Pharmacoeconomics discipline. In the edition at modern level the basic principles of pharmacoeconomics, fundamentals of pharmacoepidemiology and pharmacoinformatics, which are necessary to know for pharmacoeconomic evaluation, are presented. The manual is recommended for students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical faculties of higher educational institutions of the III–IV accreditation levels.

 

 

 

 

 

Physical methods of analysis 2012Physical methods of analysis : manual for students of higher schools / V. Timaniuk, M. Kaydash, E. Romodanova. – Kh. : NUPh : Golden Pages, 2012. – 192 p.

The manual covers basic modern physical methods of analysis, which are essential in the professional activities of specialists in the field of pharmacy, medicine and biology, and contains all the necessary background information in accordance with the course of «Physical Methods of Analysis». Characteristic features of the manual are clear and consistent presentation of theoretical material, the list of comprehension questions and multiple-choice tests and problems, solutions of which are given at the end of the manual. The manual is intended for students of pharmaceutical and medical universities and schools, which are taught in English, as well as for those who wants to expand their knowledge and improve language skills in this area.

 

 

 

 

Medicinal plants resource science 2012Medicinal plants resource science : handbook for students of higher schools / V. S. Kyslychenko, L. V. Upyr, I. G. Zinchenko, O. A. Kyslychenko, S. I. Stepanova. – Kh. : NUPh : Golden Pages, 2012. – 168 p.

The first Ukrainian handbook on resource science of medicinal plants in English prepared in accordance with Master of Pharmacy programme. The book describes the contemporary tendencies in plant conservation at regional and international levels, the ways of obtaining the plant material from wild or cultivated plants, the methods of estimating the resource amount and organization of expeditions. For the first time a taxonomic approach to the study of medicinal plants was added to the handbook.

This book gives the list of the necessary educational literature in English, and will serve as the basic source of information for the course of resource science of medicinal plants. It is intended for teachers, postgraduate students and students.  

 

 

 

 

Analytical chemistry_tests collection_2012 : tests collection : the manual for students of higher schools / V. V. Bolotov, O. A. Ievtifieieva, T. A. Kostina, L. Yu. Klimenko, A. A. Brizitckiy, E. Yu. Akhmedov. – Kh. : NUPh : Original, 2012. – 176 p.

The manual is intended for individual and out-of-class preparation for practical classes, credits, examination and for work in class while studying of Pharmacoeconomics discipline. In the edition at modern level the basic principles of pharmacoeconomics, fundamentals of pharmacoepidemiology and pharmacoinformatics, which are necessary to know for pharmacoeconomic evaluation, are presented. The manual is recommended for students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical faculties of higher educational institutions of the III–IV accreditation levels. 

 

 

 

 

 

Кабачний В.І. Лекції з фізичної хімії_навчальн. посіб.Лекції з фізичної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В. І. Кабачний, Л. Д. Грицан, Т. О. Томаровська, Л. К. Осіпенко. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2012. – 280 с.

Курс лекцій з фізичної хімії викладений у відповідності з діючими програмами для вітчизняних і іноземних студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів та фармацевтичних факультетів медичних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Посібник містить вступ і 19 лекцій з 4 розділів курсу фізичної хімії.

Для студентів всіх форм навчання та всіх спеціальностей фармацевтичного профілю. Посібник може бути корисним також викладачам, аспірантам і практичним працівникам, які бажають розширити свої знання з фізичної хімії.

 

 

 

 

 

Pathological physiology 2012Pathological physiology : lecture summaries : manual for students of higher schools / S. I. Kryzhna, N. M. Kononenko, T. I. Tyupka et al. – Kh. : NUPh : Golden Pages, 2012. – 200 p.

This manual presents the main terms of Pathological Physiology, typical pathological processes, Pathological Physiology of organs and system. These lectures are recommended for students of higher pharmaceutical schools and pharmaceutical faculties of higher medical schools.

 

 

 

 

 

 

 

Industrial drug technology 2012Industrial drug technology : tutorial for laboratory classes for students of speciality “Pharmacy” / Yu. V. Yudina, Yu. V. Shmyrova, S. V. Stepanenko et al. – Kh. : NUPh : Original, 2012. – 254 p.

The questions of traditional medicines, industrial manufacture and the new generation of medicinal forms are considered. The information about classification, auxiliary substances, generally accepted manufacturing technologies, equipment and pharmaceutical industry trends of every medicinal form are described. The working principles of devices, machineries and automated lines used in production are characterized.  For students of higher pharmaceutical schools, technologists and pharmaceutical industry experts.

 

 

 

 

 

 

Analytical chemistry 2012 Analytical chemistry: Handbook : the manual for students of higher schools / V. V. Bolotov, O. A. Ievtifieva, L. Yu. Klimenko, T. A. Kostina, T. V. Zhukova, E. Yu. Akhmedov, A. A. Brizitckiy. – Kh. : NUPh : Original, 2012. – 320 p.

The handbook contains tables and schemes about general and individual questions of qualitative, quantitative and instrumental methods of analysis. Examples of typical tasks solutions in all sections of analytical chemistry, tables contained data for calculations when solving tasks and carrying out laboratory works are given.

For foreign students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical departments of medical higher schools of the IIId-IVth accreditation levels.

 

 

 

 Історія світової та української культури

 

Історія світової та української культури 2012. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / К. А. Іванова, А. П. Лантух, Г. О. Хіріна, С. І. Шитов, А. О. Якуба. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2012. – 520 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні аспекти курсу, велику увагу приділено питанням культури України. Книга спрямована на створення цілісного уявлення про культуру, її сутність, місце і роль у людському суспільстві, закономірності її розвитку. Особлива увага приділяється значенню для культури філософії, релігії та мистецтва. Відповідає вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Посібник складено як кредитно-модульний курс. Він може використовуватись студентами для самостійної роботи і як додатковий матеріал для колективних обговорень і підготовки.

 

 

 

 

 

The history of World and Ukrainian Culture 2012 The history of World and Ukrainian Culture.Credit-module course : manual for students of higher schools / K. A. Ivanova, G. F. Krivtchikova. – Kh. : NUPh : Golden Pages, 2012. – 360 p.

The manual covers all main topics of the course, including the summarized material on the development of world culture and its influence on the Ukrainian culture with accordance to the requirements of the Ministry of Education and Science Youth and Sports of Ukraine. After each topic a list of questions for self-control is given.

The manual is arranged as a credit-module course. It can be used by students for independent work, self-study and as supplementary material for group discussions and essay preparation.

 

 

 

 

 

Physical and Colloid chemistry. Guide to Laboratory Works_V.I.KabachnyyPhysical and Colloid Chemistry. Guide to Laboratory Works / V. I. Kabachnyy, V. P.Kolesnyk, L. D. Grytsan et al. – Kh. : NUPh, 2012. – 208 p.

The present manual comprises laboratory works and test questions and problems in basic sections of Physical and Colloid Chemistry course: Thermochemistry, Phase Equilibria in Two- and Three-component Systems, Solutions, Electrochemistry, Chemical Kinetics, Surface Phenomena, Physical Chemistry of Disperse Systems and Polymers.

Every chapter and laboratory work is preceded by a brief theoretical introduction, several variants how to carry out the work using different substances are given (including pharmaceutical ones), methods and equipment to be used in researches are described. The manual is intended for students of all specialities of pharmacy higher schools and faculties. It may also be of use for teachers and post-graduates, as well as practitioners interested in problems of physical and colloidal chemistry.

 

 

 

Patent_science_2012Patent science : manual (abstract of lectures) for foreign students in speciality 8.110201 «Pharmacy» / O. V. Posylkina, E. V. Litvinova. – Kh. : Golden Pages, 2012. – 164 p.

This course provides students the overview of objects of intellectual property (copyright, related rights, inventions, utility models, industrial designs, trademarks, geographical indications, trade secret) and legal aspects of their protection. This knowledge helps students to draw maximum benefit from new and innovative ideas and technological capabilities.

 

 

 

 

 

 

 

Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2012Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2012 : посібник / В. П. Черних, І. С. Гриценко, О. М. Котенко, Н. В. Живора, С. В. Погорєлов, К. В. Динник, О. М. Гладченко, О. К. Рядних, А. В. Матвійчук, Л. В. Карабут, М. В. Подколзіна, І. А. Сич, Ю. М. Азаренко, С. С. Зуйкіна, Л. М. Подорожна, О. М. Новосел, Л. Ф. Силаєва ; за ред. В. П. Черних. – Вид. 17-е, перероб. та допов. – Х.: НФаУ, 2012. – 256 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmacology_ summary of lectures on special pharmacology. Part 2_2012 Pharmacology : summary of lectures on special pharmacology. P. 2 / S. M. Drogovoz, T. O. Kutsenko, A. Yu. Pozdnyakova et al. – Kh. : NUPh : Golden Pages, 2012. – 80 p.

This issue is a brief summary of lectures on special pharmacology for foreign students. Using this logically structured information a future pharmacist will be able to solve the professional tasks. This edition is recommended for students of universities and departments of pharmacy.

 

 

 

 

 

 

 

Pharmacology_ manual for practice on special pharmacology. Part 2_2012 Pharmacology : manual for practice on special pharmacology. P. 2  / S. M. Drogovoz, T. O. Kutsenko, A. Yu. Pozdnyakova et al. – Kh. : NUPh : Golden Pages, 2012. – 96 p.

This issue is the manual on pharmacology for students’ practical training. This manual will assist for mastering the subject and developing pharmacological logic. This edition is recommended for students of universities and departments of pharmacy.

Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів: тексти лекцій для студ. 5-го курсу спец. «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / І.С. Гриценко, В.В. Друговіна, О.М. Сергієнко, Н.П. Кобзар, В.Д. Яременко, А.П. Мильнікова, І.М., А.І. Федосов, Т.О. Цапко, О.В. Кізь. – Х.: НФаУ, 2012. – 84 с.

Педагогіка вищої школи : тестові завд. для магістр. спец. “Педагогіка вищої школи” / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна. – Х. : НФаУ, 2012. – 32 с.

Робочий зошит з аптечної технології ліків для студентів спеціальності «Фармація» / Т. Г. Ярних, Н. В. Хохленкова, О. С. Данькевич та ін. – Х. : НФаУ, 2012. – 172 с.

General prescription : manual for foreign students of pharmaceutical and medical specialities, teachers, doctors and pharmacists (based on the credit-module system) / S. Yu. Shtrygol’, A. Yu. Pozdniakova,O. V. Tovchiga et all. – Kharkiv : NUPh, 2012. – 60 p. 

МОНОГРАФІЇ

 

 

Ціноутворення на лікарські засоби_2012 Ціноутворення на лікарські засоби : моногр./ А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, О. А. Немченко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Х., 2012. – 304 с.

Монографія присвячена одній з найскладніших та найактуальніших міжнародних проблем як для фармації, так і економіки в цілому: теорії і практиці формування системи цін на лікарські засоби. У монографії приведені діючі в Україні й за кордоном методики визначення цін і тарифів на готові та екстемпоральні ліки, проведено узагальнення методології ціноутворення в системі фармацевтичного маркетингу, представлені особливості застосування методів та моделей класичної теорії цін у фармації, проведено аналіз зарубіжних систем фармацевтичного ціноутворення та механізмів реімбурсації вартості лікарських засобів, науково обґрунтована соціально орієнтована методологія цінової політики доступності ліків, зокрема референтного ціноутворення. Монографія є результатом системних досліджень, що проводилися науковцями кафедри організації та економіки фармації НФаУ протягом декількох років. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕННДАЦІЇ

Педагогіка вищої школи : метод. рек. до викон. самост. роботи магістр. спец. “Педагогіка вищої школи” заоч. форми навч. / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна. – Х. : НФаУ, 2012. – 24 с.

Психологія : метод. рек. для студ. заоч. форми навч. за спец. “Фармація” / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Альохіна. – Х. : НФаУ, 2012. – 36 с.

Система основних понять теорії управління: метод. рек. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фарма­ції» в сист. післядип. освіти спец. фармації / В.М. Толочко, І.В. Міщенко. – Х.: НФаУ, 2012. – 32 с.

Фармацевтична інформація: метод. рек. до підгот. та провед. практ. і семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, Ю. П. Медведєва. – Х.: НФаУ, 2012. – 28 с.

Фінансовий аналіз та управлінський облік діяльності фармацевтичних підприємств: метод. рек. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» / В. М. Толочко, О. М. Должнікова. – 2-е вид., перероб. і допов. – X.: НФаУ, 2012. – 36 с.

Особливості обслуговування споживачів в аптечних закладах. Основи мерчендайзингу: метод. рек. з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова, М. В. Чешева. − Х.: НФаУ, 2012. − 36 с.

Управління на рівні окремої особистості: метод. рек. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, І. В. Міщенко, Ю. П. Медведєва, М. В. Зарічкова. – Х.: НФаУ, 2012. – 48 с.

Застосування фармакоекономічних методів аналізу в аптечних закладах: метод. рек. з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації /* В. М. Толочко, М. В. Зарічкова, М. В. Чешева, Т. І. Єрмоленко. − Х.: НФаУ, 2012. − 32 с.

Зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу: метод. рек. до підгот. та провед. семінар. і практ. занять з курсу «Управління та економіки фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, Д. Л. Великий, М. В. Чешева. – Х.: НФаУ, 2012. – 28 с.

Patent science : methodological recommendations for the individual work of foreign students on specialty “Pharmacy” / O. V. Posylkina, E. V. Litvinova. – Kharkiv : NUPh, 2012. – 40 p.

Patent science : methodological recommendations for the practical work of foreign students on specialty “Pharmacy” / O. V. Posylkina, E. V. Litvinova. – Kharkiv : NUPh, 2012. – 44 p.

Особливості реклами у фармацевтичній галузі: метод. рек. до підгот. та провед. практ. і семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, Ю. П. Медведєва. – Х.: НФаУ, 2012. – 28 с.

Ділова гра на тему “Приготування ін’єкційних препаратів в умовах лікарняної аптеки” : метод. рек. / Т. Г. Ярних, Н. Ф. Орловецька. – Х. : НФаУ, 2012. – 28 с.

Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та державної атестації з дисципліни “Аптечна технологія ліків” : для студ. ден. та заоч. від-ня спец. “Фармація” / Т. Г. Ярних, Н. В. Хохленкова, Ю. М. Азаренко, О. С. Данькевич, Н. Ф. Орловецька. – Х.: НФаУ, 2012. – 36 с.

Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю та державної атестації з дисципліни “Технологія лікарських засобів” : для студ. ден. та заоч. спец. ТЛЗ / Т. Г. Ярних, О. С. Данькевич, Н. Ф. Орловецька. – Х. : НФаУ, 2012. – 36 с.

Рабочая тетрадь производственной практики по аптечной технологии лекарств с методическими рекомендациями для студентов специальности «Фармация» / Т. Г. Ярных, О. С. Данькевич, С. В. Гриценко. – Х.: НФаУ, 2012. – 60 с.

Оподаткування фармацевтичних підприємств в Україні: метод. рек. для підгот. та провед. практ. і семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації. – 2-е вид., допов. і перероб. / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика. – Х.: НФаУ, 2012. – 40 с.

Workbook for practical training in chemist’s technology of drugswith methodical recommendations for English students of speciality «Pharmacy» / Т. G. Yarnykh, О. A. Garkavtseva, O. S. Dankevich, K. V. Tolochko. – Kharkov: NUPh, 2012. – 60 p.

Клінічна фармація в ревматології : метод. рек. для аудиторної роботи студ. спец. «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» фармац. ВНЗ та фармац. ф-тів вищ. навч. закл. III – IV рівнів акред. / Н. П. Безугла, Т. С. Жулай. – Х. : НФаУ, 2012. – 56 с.

Clinical pharmacy in rheumatology : methodological recommendations for classroom work / N. P. Bezugla, T. S. Zhulay, S. M. Zimin. – Kharkiv : NUPh, 2012. – 52 p.

Правила виписування рецептів на окремі групи лікарських засобів: метод. рек. з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації і медицини / В. М. Толочко, Т. І. Єрмоленко, М. В. Зарічкова. − Х.: НФаУ, 2012. − 42 с.

Оптимізація алгоритму особистісної психогігієни для спеціалістів фармації: метод. рек. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, І. В. Міщенко. – Х.: НФаУ, 2012. – 36 с.

Організаційно-правові основи діяльності Державної служби медицини катастроф України : метод. рек. до підгот. та провед. семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядип. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний. – Х.: НФаУ, 2012. – 28 с.

Клінічна фармація в пульмонології: метод. рек. для аудит. роботи студ. спец. «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» фармац. ВНЗ и фармац. фак-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акрид. / І. А. Зупанець, В. В. Пропіснова. – Х.: НФаУ, 2012. – 72 с.

Антикризове управління: метод. рек. до практ. занять та самост. аудит. і позааудит. роботи для студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» (осв.-кв. рівень – магістр) ден. та заоч. форм навч. / Д. Р. Зоідзе. – Х.: НФаУ, 2012. – 88 с.

Договірне право: метод. рек. до самост. підгот. студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навч. / Д. В. Карамишев, С. В. Васильєв, І. А. Чухно. – Х.: НФаУ, 2012. – 20 с.

Договірне право: метод. рек. до практ.. занять для студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навч. / Д. В. Карамишев, С. В. Васильєв, І. А. Чухно. – Х.: НФаУ, 2012. – 32 с.

Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» галузі знань «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання / Д. В. Карамишев, І. О. Васильєв, І. А. Чухно. – Х.: НФаУ, 2012. – 84 с.

Управління потенціалом підприємства: метод. рек. до практ. занять для студ. напряму підгот. «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. / І. А. Чухно, М. А. Латинін. – Х.: НФаУ, 2012. – 104 с.

Методологія і організація наукових досліджень: метод. рек. щодо змісту та організації самост. роботи студ., поточ. і підсум. контр. їх знань за спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. / Д. В. Карамишев, І. А. Чухно, І. О. Кононов, С. В. Васильєв. – Х.: НФаУ, 2012. – 76 с.

Методичні рекомендації до організації та проходження переддипломної практики для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання / Д. В. Карамишев, С. В. Васильєв, І. А. Чухно. – Х.: НФаУ, 2012. – 16 с.

Clinical pharmacy in endocrinology: method. recommend. for classroom work of stud. spec. «Pharmacy» and «Technology of perfumery and cosmetics» of higher pharm. educ. instit. and pharm. faculties of higher med. schools. of the III-IV accred. Level / O. V. Gerasymenko, K. O. Zupanets / under the editorship of I.A. Zupanets. – Kharkiv: NPhaU, 2012. – 48 p.

Клінічна фармація в ендокринології: метод. рек. для аудит. роботи студ. спец. «Фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів» фарм. вишів і фарм. фак-тів мед. вишів III-IV рівн. акред. / О. В. Герасименко; / за ред. проф. І. А. Зупанця. – Х.: НФаУ, 2012. – 52 с.

Корпоративне управління: метод. рек. до практ. занять для студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» усіх форм навч. / А. Б. Гончаров. – Х.: НФаУ, 2012. – 24 с.

Clinical Pharmacy in Haematology: method. recommend. for classroom work of stud. spec. «Pharmacy» and «Techno­logy of Perfumery and Cosmetics» of pharm. higher schools and pharm. faculties of med. higher schools of the III-IVth accred. levels / V.V. Propisnova, S.V. Misuryova; under the editorship of I.А. Zupanets. – Kharkiv: NUPh, 2012. – 48 p.

Публічне адміністрування: метод. рек. до самост. роботи студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. / В.Б. Дзюндзюк, Ю.В. Дідок, Д.В. Карамишев. – Х.: НФаУ, 2012. – 24 с.

Управління змінами: метод. рек. до самост. роб. студ. спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» ден. та заоч. форм навч. / Д. В. Карамишев, В. О. Могилко, І.А. Чухно. – Х.: НФаУ, 2012. – 16 с.

Clinical Pharmacy in Cardiology. Atherosclerosis. Ischemic heart disease. Antianginal medicines: method. recommend. for classroom work of stud. spec. «Pharmacy» and «Technology of perfumery and cosmetics» of higher pharm. educ. instit. and pharm. fa­culties of higher med. schools of the III-IV-th accred. level / Ye. F. Grintsov, О. O. Tarasenko, O. V. Gerasymenko / under the editorship of I.A. Zupanets. – Kharkiv: NPhaU, 2012. – 60 p.

Методика визначення оптимального місця розташування регіонального логістичного центру з переробки фармацевтичних відходів на підставі логістичного підходу : наук.-метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2012. – 24 с.

Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства: наук.-метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: НФаУ, 2012. – 36 с.

Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії транспортування медичних імунобіологічних препаратів: наук.-метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О.В. Посилкіна. – Х.: НФаУ, 2012. – 24 с.

Аналіз факторів впливу на стан логістичної діяльності промислових фармацевтичних підприємств: наук.-метод. рек. / О.В. Посилкіна, А.П. Підгорська. – Х.: НФаУ, 2012. – 36 с.

Методичні підходи до управління якістю науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у фармації: наук.-метод. рек. / О.В. Посилкіна, М.І. Сидоренко. – Х.: НФаУ, 2012. – 28 с

image_pdfimage_print