2018 р. (підручники, навчальні посібники, лекції)

2018 р. (підручники, навчальні посібники, лекції)Proficiency for Pharmacy Students: the textbook for applicants for higher education / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, L. A. Torianyk et al. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2018. – 200 p.

 

 

2018 р. (підручники, навчальні посібники, лекції)Латинська мова для студентів спеціальності «Лабораторна діа­гностика» : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Є. І. Світлична, О. Л. Фель, В. В. Савіна, О. О. Синиця. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2018. — 200 с.

 

 

 
 

2018 р. (підручники, навчальні посібники, лекції) Органическая химия. Краткий курс : учеб. пособие ; под ред. В. П. Черньїх. — Харьков : НФаУ, 2018. — 448 с.

 

2018 р. (підручники, навчальні посібники, лекції)Психологія спілкування: навчальний посібник / Л. Г. Кай­далова, Л. В. Пляка, Н. В. Альохіна, В. С. Шаповалова. — 2-ге вид., перероб. і допов. — X.: НФаУ, 2018. — 140 с.

 

2018 р. (підручники, навчальні посібники, лекції)Медицинское и фармацевтическое товароведение. Ч. 1 : учеб. пособие для иностр. студентов фармац. фак. вузов МЗ Украины, обуч. на рус. яз. / И. И. Баранова, С. Н. Коваленко, Д. В. Семенив и др. — Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2018. — 336 с.

 

2018 р. (підручники, навчальні посібники, лекції)Фармакогенетика. Конспект лекцій : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. М. Кононенко, В. В. Гнатюк, Г. В. Зайченко та ін. ; за ред. Н. М. Кононенко. — Хар­ків : НФаУ: Золоті сторінки, 2018. — 144 с.

 

2018 р. (підручники, навчальні посібники, лекції)Фізична культура та психофізіологічний тренінг: навчальний посібник / Л. В. Пляка, Л. Г. Кайдалова, В. С. Шаповалова. — X. : НФаУ, 2018. — 108 с.

 

 

 

2018 р. (підручники, навчальні посібники, лекції)Підготовка  фармацевтичного  представника:  навч. П 32   посібник / Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. В. Ткачова та ін. — Харків : НФаУ, 2018. — 284 с.

Print Friendly, PDF & Email