Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (д.ф.)

Освітній ступінь «магістр»

  • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
    освітня програма «Фармація» (дФф)

    абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

  • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
    освітня програма «Фармація» (дФм)

    абітурієнти, які вступають на навчання на

image_pdfimage_print