Архів засідань спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 (2018 р.)

3асідання від 26 жовтня 2018 р.
Автореферат Літвінової О.В.

Автореферат Асланян М.А.

Менеджмент клінічних досліджень

Клінічні дослідження є невід’ємною частиною процесу розробки лікарських засобів. Якість проведення клінічних досліджень певною мірою залежить від належного рівня їхнього планування та організації, а також моніторингу і контролю за проведенням досліджень.

image_pdfimage_print

Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом

Для побудови успішної кар’єри і створення власного фармацевтичного бізнесу, поряд з якісною фармацевтичною освітою, важливо отримати сучасну бізнес-освіту. Ми Вас навчимо: розробляти ефективну стратегію розвитку підприємства, бізнес-план створення власної компанії; визначати конкурентоспроможність і вартість медичних послуг; залучати та раціонально використовувати …

Фармацевтичне правознавство

Освітня програма «Фармацевтичне правознавство» дає можливість отримати системні правові знання з державного регулювання фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів. Покликана стати середовищем, що готує сучасні кадри для адміністративних посад у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я.

Майбутні випускники мають широкий вибір …

Фармацевтичний маркетинг та адміністрування

Сучасний стан розвитку фармацевтичної сфери вимагає на ринку праці фахівців, які мають  комплексні професійні знання з фармації та володіють теоретичними знаннями та практичними навичками з дослідження ринку, аналізу ринкових тенденцій, формування, прогнозування та реалізації маркетингових рішень, контролю ефективності вищезазначених заходів. …

Косметологія

Враховуючи досвід світової практики, тенденції розвитку вітчизняного ринку, а також спорідненість фармації й косметології, профільна підготовка за освітньою програмою «Косметологія» формується на базі загальної фармацевтичної освіти. Обєднання базової фармацевтичної освіти, що складається з комплексу технологічних, хімічних, медико-біологічних, фармакологічних …

Клінічні дослідження

Впровадження нової спеціальності «Клінічні дослідження» надасть можливість здобуття профільної освіти з клінічних випробувань та забезпечить високий рівень кваліфікації спеціалістів з клінічних випробувань та належний контроль їх професійної підготовки. Діяльність професіонала клінічних досліджень передбачає планування, організацію, проведення та моніторинг клінічних випробувань:…

Фармацевтична хімія

Фармацевтична галузь України динамічно розвивається, наближаючись до міжнародних та європейських стандартів.

Робота в сучасних наукових лабораторіях з розробки та контролю якості лікарських засобів потребує висококваліфікованих фахівців, які володіють комплексними знаннями та навичками щодо забезпечення якості ліків – методами фармацевтичного аналізу, …

Гомеопатична фармація

Гомеопатична фармація визначається як індивідуалізований терапевтичний метод, заснований на двох основних підходах: принципі подібності та використання потенційованих препаратів.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print