21 березня 2019 р. відбувся ІІ тур «Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка»

21 березня 2019 року Національний фармацевтичний університет став майданчиком проведення другого заключного туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка».

52 кращих представника обдарованої молоді змагалися у знаннях та вміннях з дисципліни «Ботаніка». До міста Харкова прибули представницькі 23 делегації у супроводі 22-х керівників з Буковинського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, Донецького національного медичного університету, Запорізького державного медичного університету, Запорізького національного університету, Івано-Франківського Національного медичного університету, Київського національного університету технологій та дизайну, Криворізького державного педагогічного університету, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Львівського національного університету імені Івана Франка, Міжнародного гуманітарного університету Одеського медичного інституту,   Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка, Національного фармацевтичного університету, Одеського національного медичного університету, Приватного вищого навчального закладу “Київський медичний університет”, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Сумського національного аграрного університету, Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Спонсором виступили ТОВ КФК “Green Pharm Cosmetic”, “ООО”ЗДРАВОФАРМ”, інформаційним спонсором – наукове періодичне видання НФаУ “Український біофармацевтичний журнал”.

Відповідно до програми олімпіаду проводили у два тури: теоретичний і практичний. На теоретичному турі олімпіади студенти повинні були виконати завдання 3-х рівнів складності: тести на відповідність, ланцюгові тести, професійні ситуаційні завдання. Впродовж практичного туру олімпіади студенти отримали цікаві види завдань, що дозволили перевірити ерудицію учасників щодо опису гербарію та лікарської рослинної сировини. Змагання проводилися за 2 напрямками – фармацевтичним та біологічним. У фармацевтичному турі змагалися 30 студентів, у біологічному – 22 студента.

До складу журі, що оцінювали рівень робіт учасників увійшли:

Голова журi – Гонтова Т. М. – завiдувач кафедри ботаніки Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор.

Члени журi (фармацевтичний напрямок):

 1. Ільїна Т. В. – професор кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор.
 2. Філатова О. В. – доцент кафедри ботаніки Національного фармацевтичного університету, кандидат біологічних наук, доцент.
 3. Жегунова Г. П. – доцент кафедри фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету, кандидат біологічних наук, доцент.
 4. Шанайда М. І. – доцент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», кандидат біологічних наук, доцент.
 5. Криклива С. Д. – доцент кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, кандидат біологічних наук, доцент.
 6. Карпюк У. В. –доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, доктор фармацевтичних наук, доцент.
 7. Нікітіна О. О. – доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, кандидат біологічних наук, доцент;
 8. Корнієвська В. Г. – доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент.
 9. Проскуріна К.І. – доцент кафедри ботаніки Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Члени журi (біологічний напрямок):

Гамуля Ю. Г. – завідувач кафедри ботаніки та екології рослин, доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, кандидат біологічних наук, доцент.

Бондарева Л. М. – доцент кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету, кандидат біологічних наук, доцент.

Приступа І. В. – доцент кафедри садово-паркового господарства та генетики Запорізького національного університету, кандидат біологічних наук, доцент.

Казарінова Г. О. – доцент кафедри ботаніки та екології рослин Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, кандидат біологічних наук, доцент.

Для забезпечення об’єктивного та прозорого проведення олімпіади була створена апеляційна комісія, до складу якої увійшли:  

Члени апеляційної комісії (фармацевтичний напрямок)

 1. Хворост О. П. – професор кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор.
 2. Єрьоменко Р. Ф. – завiдувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, доктор біологічних наук, доцент.
 3. Руденко В. П. – доцент кафедри ботаніки Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент.
 4. Степанчук В. В. – доцент кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії Буковинського державного медичного університету, кандидат медичних наук, доцент.
 5. Бучко О. В. – асистент кафедри фармації Івано-Франківського Національного медичного Університету.
 6. Воробець Н. М. – професор кафедри фармакогнозії та ботаніки Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор біологічних наук.
 7. Щербакова О. Ф. – доцент кафедри фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії Приватного вищого навчального закладу “Київський медичний університет”, кандидат біологічних наук, доцент.
 8. Хоменко Т. В. – доцент кафедри загальної та клінічної фармакології Міжнародного гуманітарного університету Одеського медичного інституту, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Члени апеляційної комісії (біологічний напрямок):

 1. Гончаренко В. І. – завідувач кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат біологічних наук, доцент.
 2. Сілаєва Л. Ф. – доцент кафедри мікробіології Національного фармацевтичного університету, кандидат біологічних наук, доцент.

За результатами ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» призові місця розподілилися таким чином:

Фармацевтичний напрямок:

1 місце – Бондар Вікторія Валеріївна (Національний фармацевтичний університет);

2 місце – Ляшенко Світлана Вікторівна  (Національний фармацевтичний університет);

2 місце – Іванова Наталія Андріївна (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця);

3 місце – Погребна Інна Леонідівна (Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова);

3 місце – Гвоздик Наталія Василівна (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»)

Біологічний напрямок:

1 місце – Бондаренко Георгій Михайлович (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна);

2 місце – Волознєв Анатолій Володимирович (Криворізький державний педагогічний університет);

3 місце – Компанець Вікторія Анатоліївна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова);

На церемонії закриття всі учасники олімпіади отримали приємні подарунки та сертифікати учасників. Радісний та святковий настрій заходу забезпечили виступи Культурного центру Національного фармацевтичного університету.

Матеріали за темою:

Print Friendly, PDF & Email