21 червня 2019 р. на кафедрі управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ відбувся семінар-тренінг «Правове регулювання трудових відносин у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я»

Семінар-тренінг на передатестаційному циклі зі спеціальності «Організація і управління фармацією», що проходить з 24 травня 2019 р. по 26 червня 2019 р. на кафедрі управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ, провела директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації професор Галій Лариса Віталіївна.

Семінар-тренінг було присвячено актуальним питанням, які пов’язані з поняттям й предметом та основними принципами трудового права; його джерелами, суб’єктами та трудовими правовідносинами; колективним договором, правовою стороною організації працевлаштування працівників, врахуванням професійної специфіки в організаційних питаннях державного нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства про працю з метою дотримання прав працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я. Обговорено низку законодавчих актів, які створюють правові та організаційні засади роботи фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України загалом. Лариса Віталіївна акцентувала увагу керівників аптечних закладів на основних вимогах щодо найму та звільнення персоналу, його ротації та проблем, які виникають в організаціях під час змін у складі персоналу аптеки.

Семінар-тренінг відбувся з використанням інтерактивних та ігрових технологій активного навчання за принципами андрагогіки та з урахуванням особливостей контингенту передатестаційного циклу. Під час практичної частини тренінгу з аудиторією були сформовані нові знання і відпрацьовані навички з оформлення документів, протягом дискусії висвітлені проблемні аспекти та надані рекомендації щодо їх вирішення в кожному конкретному випадку.

Print Friendly, PDF & Email