22 вересня 2014 р., засідання Ректорської ради НФаУ

Порядок денний

  1. Інформація щодо формування академічних груп вітчизняних студентів для навчання англ. мовою.

Відп.: Декани: Вишневська Л. І., Набока О. І.,  Крутських Т. В., Малий В. В., Горячий В. Д., Галій Л. В.

  1. Інформація щодо впровадження тренінгових семінарів із залученням провідних фахівців-практиків для зменшення розриву між теоретичними знаннями та практичними навичками студентів.

Відп.: Зав. відділом практики та сприяння працевлаштуванню Барковська О. Я.

  1. Інформація щодо отримання студентських квитків

Відп.: Аверіна Г.В. – спеціаліст з підготовки дипломів

  1. Стан підготовки, проблеми та прогнози щодо складання ліцензійного іспиту Крок-1 Фармація, Клінічна Фармація, ТПКЗ

Відп.: декани: Вишневська Л. І., Набока О.І.,  Зав. НМЛ Огарь С.В., Директор КЦ Власов В.С.

  1. Стан впровадження елементів дистанційної форми освіти:
  • дозвіл МОНУ на проведення педагогічного експерименту, внутрішня експертиза дистанційних курсів НФаУ та їх атестація у МОНУ.
  • сертифікація викладачів, які викладають дистанційно.
  • стан дистанційного навчання для студентів спеціальності “Фармація” заочної форми навчання (4,5 років, м. Житомир), студентів-іноземних громадян, слухачів ІПКСФ.

Відп.:  Декан Галій Л.В., Директор ІПКСФ Пімінов О.Ф.,Зав. НМЛ Огарь С.В., Директор ЦДТН Панкратова Я.І., доц. Яценко Н. М.

  1. Представлення для обговорення проекту розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров’я» (на виконання наказу МОЗУ від 22.08.2014 № 595 до 01 жовтня 2014 р.)

Відп.: зав. каф. клінічної фармакології ІПКСФ проф. Зайченко Г. В.

  1. Стан підготовки корпусів та гуртожитків до осінньо-зимового сезону.

Відп.: головний інженер Матушкін Д. В., головний енергетик Єсіков В. В., головний механік Марцинкевич С. О., заст. ректора з економ. питань Коваленко Л.М.

Print Friendly, PDF & Email