25-27 травня 2020 р. у НФаУ відбувся наглядовий аудит системи управління якістю на визначення відповідності вимогам стандарту ISO 9001:2015

25-27 травня 2020 р. у НФаУ відбувся наглядовий аудит системи управління якістю, метою якого було визначення відповідності вимогам стандарту ISO 9001:2015 та виявлення фактів стабільного розвитку системи.

Плановий наглядовий аудит системи управління якістю здійснювався у міжнародній системі сертифікації DQS та у національній системі сертифікації НААУ. Аудит у дистанційному online форматі провели представники органів сертифікації «Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ» та ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» (головний аудитор Олександр Береговенко та аудитор Віктор Ягодзінський).

У рамках проведення наглядового аудиту відбулась установча нарада керівників процесів системи управління якістю. Перший проректор університету Андрій Федосов у своєму виступі підкреслив важливість постійного розвитку системи управління якістю та акцентував увагу на заходах, вжитих колективом університету для підтримки належного функціонування освітнього процесу в період карантину, а також навів факти, що підтверджують підвищення показників діяльності та впровадження інновацій протягом звітного періоду.

Аудитори проаналізували процеси, керовані відділом управління якістю (внутрішні аудити, маркетингові дослідження, документообіг, коригувальній й запобіжні дії), процеси методичного забезпечення, планування освітньої діяльності, роботу приймальної комісії, діяльність адміністративно-господарської частини, а також функціонування й розвиток кафедр клінічної лабораторної діагностики, неорганічної хімії та управління якістю.

Головний аудитор органу сертифікації Олександр Береговенко під час заключної наради зазначив, що керівництво університету демонструє своє лідерство та реалізацію зобов’язань щодо підтримки функціонування системи управління якістю. До позитивних аспектів він відніс той факт, що СУЯ НФаУ динамічно розвивається та демонструє потенціал для впровадження інших систем управління, наприклад, відповідно до вимог стандартів ISO 14001 та 50001. Аудитори підкреслили, що отримали докази результативних дій, вжитих університетом для переходу на дистанційні технології навчання у період карантину, дієвих заходів з економії енергоносіїв, результативної мотивації персоналу (рейтингування кафедр, навчання персоналу, суспільне визнання, матеріальне заохочення) та інші дані, що демонструють розвиток НФаУ.

З огляду на динамічні зміни середовища, в якому функціонує університет, аудитори рекомендували збільшити систематичність аналізування ризиків та можливостей за розробленою методикою “Визначення, аналізування та оцінювання ризиків” щонайменше до двох разів на рік. Також було рекомендовано документувати результати повторної оцінки ризиків, пов’язаних з пандемією COVID-19, після виконання заходів, передбачених за результатами первинної оцінки таких ризиків. Для врахування всіх аспектів функціонування процесів СУЯ НФаУ при складанні рейтингової оцінки кафедр рекомендується брати до уваги результати внутрішніх аудитів.

Невідповідностей встановленим критеріям аудиту зафіксовано не було, тож за результатами аудиту аудиторська група рекомендувала органу DQS підтвердити сертифікат відповідності системи управління якістю Національного фармацевтичного університету вимогам стандарту ISO 9001:2015 та подовжити його дію ще на рік.

Print Friendly, PDF & Email