25 березня 2014р. відбулася конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва

25 березня відбулася конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва, директора Всесоюзного науково-дослідного інституту хімії та технології лікарських засобів (зараз – ДНЦЛЗ) з 1977 р. по 1989 р. У роботі конференції взяли участь представники фармацевтичної громадськості, відомі вчені.

Національний фармацевтичний університет представляли ректор НФаУ, професор В.П. Черних, професори НФаУ – Л.Г. Алмакаєва, О.І. Тихонов, В.С. Бондар, доцент Т.С. Прокопенко.

НФаУ згадує етапи життєвого шляху свого випускника

У 1920 р. в Харкові було створено Експериментальний хіміко-фармацевтичний інститут – єдиний в Україні науково-дослідний інститут в галузі фармації. До 1930 р. він практично був контрольно-аналітичною лабораторією, а в 30-ті роки почав створювати нові лікарські препарати і розробляти нові методи аналізу. У різний час інститутом керували Розенфельд А.Д., Кремянська П.П., Луганський М.І., Ангарська М.А., Дзюба Н.П.

У 1977 р. інститут очолив Конєв Федір Андрійович, доктор фармацевтичних наук, професор, і обіймав цю посаду до 1989 р.

Професійний шлях Ф.А. Конєва: лаборант, науковий співробітник, завідувач лабораторії ЛП, заступник директора з наукової роботи, директор.

У 70-80 роки XIX століття Харківський науково-дослідний хіміко-фармацевтичний інститут переживав період потужного розвитку, якісного та кількісного зростання. Розширення матеріальної бази інституту, оснащення новим сучасним обладнанням, залучення молодих перспективних співробітників швидко позначилися на результатах і забезпечили виконання інститутом функцій головної науково-дослідної установи галузі в масштабах СРСР. У 1978 році інститут отримав першу категорію і нову назву – Всесоюзний науково-дослідний інститут хімії та технології лікарських засобів.

Перетворення науково-дослідної української галузевої установи в авторитетний науково-експертний центр на території колишнього Радянського Союзу, який визначав вектори розвитку фармацевтичної промисловості СРСР, – це заслуга директора Ф.А. Конєва. З тих пір, як професор Конєв очолив інститут, ВНДІХТЛЗ став провідною організацією галузі з вивчення і розробки технології виробництва фітохімічних препаратів, нових лікарських форм і готових лікарських засобів, фахівці якої в масштабі колишнього СРСР проводили експертизу та погодження проектної, технологічної, нормативно-аналітичної документації, розробляли галузеві нормативні документи, заснували систему метрології та стандартизації лікарських засобів.

Сфера наукових інтересів професора Конєва охоплювала створення ін’єкційних лікарських препаратів і технології їх виробництва. Професор Конєв розробив і впровадив у промислове виробництво 11 лікарських препаратів (дитилін, вітаміни групи В, аскорбінова кислота, глюкоза, дибазол, папаверину гідрохлорид, амніоцен, баралгін, сибазон, диклофенак та ін.). Дві роботи відзначені срібною та золотою медалями ВДНГ СРСР. В активі професора Конєва – 140 наукових робіт, 3 монографії, 35 авторських свідоцтв, 8 патентів, ним підготовлено 2 доктори та 10 кандидатів наук. Ф.А. Конєв вперше у світовій практиці запропонував пароконденсаційний спосіб ампулювання ін’єкційних розчинів і їх очищення, технологію ампулювання розчинів в інертному середовищі, автоматичну систему фільтрації ін’єкційних розчинів.

Під час керівництва Конєва ВНДІХТЛЗ налагодив зв’язки з хіміко-фармацевтичними заводами: Ленінградський ХФЗ, Московський ХФЗ № 9, Ризький ХФЗ № 6, Горьківський ХФЗ, Воронезький ХФЗ, Курський ХФЗ, Казанський ХФЗ, Ростовський ХФЗ, Новосибірський ХФЗ, Хабаровський ХФЗ, Талліннський ХФЗ, Львівський ХФЗ, Одеський ХФЗ, харківські заводи «Здоров’я трудящим» і «Червона зірка» та іншими заводами, фабриками, НДІ. У ті роки у ВНДІХТЛЗ працювало більш ніж 300 чоловік, у тому числі близько 20 докторів наук, був побудований віварій, діяло більше 25 лабораторій та відділів, пов’язаних із виконанням наукових досліджень зі створення всіх форм лікарських засобів. Кожен 11 препарат випускався по розробкам інституту за державним замовленням.

Фундаментальні дослідження, проведені вченими інституту, очолюваного Ф.А. Конєвим, і сьогодні залишаються основоположними з усіх напрямків галузевої науки. Напрацювання вчених ВНДІХТЛЗ стали базою для появи сучасних технологій виробництва препаратів, рушійною силою прогресу у фармації. Кожна аптека має на полицях ліки, розроблені вченими ВНДІХТЛЗ, а напрацювання, здійснені в його лабораторіях, відповідають світовим стандартам.

Діяльність професора Конєва – головна сторінка історії ВНДІХТЛЗ.

25 березня 2014р. конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва 125 березня 2014р. конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва 1025 березня 2014р. конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва 1125 березня 2014р. конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва 225 березня 2014р. конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва 325 березня 2014р. конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва 425 березня 2014р. конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва 525 березня 2014р. конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва 625 березня 2014р. конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва 725 березня 2014р. конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва 825 березня 2014р. конференція, присвячена 90-річному ювілею з дня народження професора Федора Андрійовича Конєва 9

ВНДІХТЛЗ і ХФІ : партнери

Федір Андрійович Конєв, як директор наукової установи, приділяв велику увагу підготовці наукових кадрів. У цей час у стінах інституту формуються нові наукові напрямки, відкриваються нові лабораторії, які створюють і очолюють молоді амбітні фахівці. Більшість з них – випускники Харківського фармацевтичного інституту.

ХФІ – база підготовки компетентних ініціативних кадрів вищої кваліфікації для ВНДІХТЛЗ, наукові школи яких визначали обличчя вітчизняної хіміко-фармацевтичної науки і виробництва. Ми поділяємо гордість за високий професіоналізм своїх випускників.

Першопрохідці фармацевтичної науки, які навчалися в ХФІ:

 1. Конєв Федір Андрійович (в 1949 році закінчив ХФІ),
 2. Литвиненко Василь Іванович  випускник 1959 ХФІ),
 3. Чорнобай Володимир Тимофійович (випускник 1952 ХФІ),
 4. Прокопенко Олексій Прокопович (випускник 1951 ХФІ),
 5. Бондар Володимир Степанович (випускник 1970 ХФІ),
 6. Тимофєєв Віктор Васильович (випускник 1959 ХФІ),
 7. Дем’яненко Віктор Григорович (випускник 1970 ХФІ),
 8. Діхтярьов Сергій Іванович (випускник 1973 ХФІ),
 9. Ляпунов Микола Олександрович (випускник 1972 ХФІ),
 10. Оридорога Валентин Олександрович (випускник 1961 ХФІ

і ще ціла плеяда вчених.

Вчилися в ХФІ, а останній курс – у Москві, випускники 1959 фармацевтичного факультету Московського університету ім. Сєчєнова:

 1. Георгієвський Віктор Петрович,
 2. Бєліков Володимир Володимирович,
 3. Башура Геннадій Степанович.

У 1978 році при ВНДІХТЛЗ була створена спецрада із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Її першим головою став професор Конєв. У різний час членами вченої ради були вчені НФаУ: Петюнін Павло Олексійович, Сало Дмитро Павлович, Черних Валентин Петрович, Болотов Валерій Васильович, Немченко Алла Семенівна та інші. У цій спецраді захищали дисертаційні роботи фахівці навчальних закладів і хіміко-фармацевтичних виробництв колишнього СРСР, держав зарубіжжя. Захищалися в спецраді ВНДІХТЛЗ і вчені нашого навчального закладу. Зокрема, з фітохімії були захищені 81 кандидатська і 13 докторських дисертацій: Сербіна Анатолія Гавриловича, Ковальова Володимира Миколайовича, Павлія Олександра Івановича, Комісаренко Андрія Миколайовича, Кисличенко Вікторії Сергіївни, Хворост Ольги Павлівни та інших.

Багато розробок вчених ХФІ були пов’язані з ВНДІХТЛЗ. Особливо це стосується фітохімії, фармакології, мікробіології – фрагменти прикладних та фундаментальних досліджень проводилися на базі інституту. Маючи сучасне потужне обладнання, ВНДІХТЛЗ надавав допомогу вченим у здійсненні різнобічних науково-експериментальних робіт.

Print Friendly, PDF & Email