26 грудня 2016 р. відбулася Конференція трудового колективу НФаУ

Ректор Національного фармацевтичного університету, академік НАН України В.П. Черних доповів про діяльність НФаУ за 2016 рік.

В обговоренні доповіді взяли участь проректор з наукової роботи Т.В. Крутських, декан факультету промислової фармації, управління та адміністрування О.А. Здорик, декан фармацевтичного факультету №2 Л.В. Галій, голова студентського парламенту О. Присяжнюк, студент 3-го курсу фармацевтичного факультету №3 А. Харламов. Виступаючі відзначили високі досягнення університету. Так, протягом 2016 року було здійснено модернізацію комп’ютерної техніки, введено в експлуатацію нові приміщення, придбано прилади для наукових лабораторій та навчального процесу, зміцнено матеріально-технічну базу, запроваджено соціальний захист як трудового колективу, так і студентів.

Роботу колективу університету визнали позитивною та затвердили звіт ректора Національного фармацевтичного університету, академіка НАН України В.П. Черних за 2016рік.

Конференцією трудового коллективу затвердили нову редакцію Колективного договору між адміністрацією та первинною профспілковою організацією Національного фармацевтичного університету на 2017-2021 рр. та нову редакцію Правил внутрішнього трудового розпорядку НФаУ.

 

Print Friendly, PDF & Email