27 червня 2019 р. на кафедрі клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ успішно завершилося навчання провізорів-інтернів за спеціальністю «Клінічна фармація»

Інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників вищих навчальних закладів України, які навчалися за спеціальністю 7.110206 «Клінічна фармація» з метою підготовки клінічних провізорів-спеціалістів.

Інтернатура для спеціальності «Клінічна фармація» проводиться у формі навчання на базі кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ і базах стажування.

Після проходження інтернатури клінічні провізори отримують загальні та спеціальні знання та вміння, що дозволяють майбутньому спеціалісту бути конкурентноспроможним на сучасному фармацевтичному ринку праці. Круг загальних знань, які отримують провізори-інтерни, різноплановий від ознайомлення провізорів з основними принципами організації охорони здоров’я до основних принципів етики та деонтології у роботі клінічного провізора. Загальні вміння, якими володіють клінічні провізори після проходження інтернатури, також достатньо широко профільні, та передбачають вміння надавати фармацевтичну опіку; проводити інформаційну роботу в аптечних закладах; організовувати постачання населення і лікувально-профілактичних установ лікарськими засобами та виробами медичного призначення; використовувати у своїй діяльності обчислювальну техніку.

 Основні спеціальні знання передбачають володіння принципами діагностики захворювань внутрішніх органів, питань взаємозаміни препаратів загальної синдромології та клінічної симптомології найбільш поширених захворювань в клініці внутрішніх хвороб, принципів проведення фармацевтичної опіки при призначенні безрецептурних ліків та ін. Спеціальні вміння, які отримують клінічні провізори після проходження інтернатури, забезпечують те, що клінічний провізор повинен вміти узагальнювати результати обстеження хворого, здійснювати консультування лікаря з питань фармакологічних властивостей різноманітних лікарських препаратів, показань та протипоказань до їх застосування, вміти організовувати проведення клінічних випробувань нових лікарських препаратів, забезпечувати раціональне та ефективне застосування лікарських засобів та ін.

Print Friendly, PDF & Email