29–31 жовтня 2018 р. на базі НФаУ працювала експертна комісія МОН України

Експертну комісію МОН України очолювали – завідувач кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор Ю.А. Дайновський та завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету, доктор економічних наук, професор С.Ф. Смерічевський.

Комісія розглянула представлені НФаУ матеріали, перевірила: достовірність інформації, яка була подана до МОН України разом із заявою на проведення акредитації; стан організаційного та навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу; відповідність освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки фахівців заявленого другого (магістерського) рівня вищої освіти.

На підставі проведеної роботи експертна комісія МОН України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності «075 Маркетинг у галузі знань» «07 Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем.

Print Friendly, PDF & Email