31 травня 2019 р. на кафедрі управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ відбувся семінар-тренінг «Організація контролю якості лікарських засобів»

Тренінг провела запрошений фахівець Хмельницька Ольга Андріївна, кандидат фармацевтичних наук, голова правління Полтавської обласної громадської організації «Асоціація працівників фармацевтичної галузі », член правління громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична палата», викладач Української медичної стоматологічної академії.

Проблемний семінар-тренінг відбувся з використанням інтерактивних та ігрових технологій активного навчання: кейс методу, проблемно-проекційною діловою грою із запланованими помилками, бліц-опитуванням (типу «бліц-гри») та тестовими завданнями різних рівнів складності для провізорів-інтернів на циклі очної частини інтернатури зі спеціальності «Клінічна інтернатура», що проходить з 08.01.2019 р. по 27.06.2019 р.

Ольга Андріївна звернула увагу інтернів на проблеми організації системи контролю якості на різних рівнях управління від загальнодержавного до рівня самоінспекції в аптечному закладі, окреслила перспективи подальшого розвитку системи управління якості з огляду на євро інтеграційні процеси в Україні, проблеми гармонізації вітчизняного законодавства з європейськими директивами та нормами.

Під час тренінгу відбулося обговорення з аудиторією проблемних питань із зазначеної тематики, надано відповіді інтернам на їх запитання з практичного досвіду, проведено практичні вправи для відпрацювання навичок для здійснення контролю якості лікарських засобів в аптечних закладах. Під час тренінгу також були відпрацьовані технології та методика оформлення внутрішньої документації аптечного закладу, зокрема, протоколювання окремих процесів зі зберігання лікарських засобів, їх утилізації, організації санітарного режиму та його підтримки, корегувальних дій з оформлення документів в системі SAP.

Print Friendly, PDF & Email