Адміністративний менеджмент

Підготовка здійснюється з 2006 року

Адміністративний менеджмент

Форми та терміни навчання денна; 1 рік 6 місяців
вечірня; 1 рік 6 місяців
заочна; 1 рік 6 місяців
Місце працевлаштування
 • підприємства фармацевтичної,
  медико-біологічної, косметологічної промисловості та підприємства інших галузей
 • оптові фармацевтичні фірми і оптові комерційно-посередницькі фірми інших галузей
 • мережа аптек та інші роздрібні торговельні підприємства
 • науково-дослідні заклади
 • адміністративні органи
Факультет

фармацевтичних технологій та менеджменту

 

Ефективна діяльність будь-якого підприємства неможлива без раціонального та ефективного управління. Менеджер – це висококваліфікований керівник, здатний спланувати та організувати роботу колективу з виконання поставлених завдань в найкоротші терміни з найменшими витратами і найбільшим прибутком.

У процесі навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички у сфері менеджменту. Це дозволяє їм надалі виконувати управлінські функції в організаційній, економічній, планово-фінансовій, маркетинговій, інформаційно-аналітичній, проєктно-дослідній, діагностичній, інноваційній, методичній, консультаційній, освітній та інших сферах діяльності.

Професійна діяльність менеджера передбачає:

 • аналіз економічних і соціальних процесів, складання прогнозів і програм;
 • формування бізнес-планів розвитку галузі, регіону;
 • державне і муніципальне управління;
 • розробку стратегії управління підприємством;
 • управління потенціалом підприємства;
 • розробку і реалізацію інноваційних проектів;
 • встановлення комунікаційних зв’язків;
 • контроль і оцінку діяльності персоналу організації;
 • проведення зборів, нарад, ділове спілкування;
 • зовнішньоекономічну діяльність і міжнародний менеджмент.

Впродовж навчання студенти-менеджери вивчають такі дисципліни: інноваційний менеджмент; інвестиційний менеджмент; стратегічний менеджмент; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; менеджмент персоналу; маркетинг; організація підприємницької діяльності; страховий менеджмент; податковий менеджмент; антикризове управління; господарське право; адміністративне право; трудове право, державне та регіональне управління тощо.

Отримані знання закріплюються під час проходження практик, базами яких є провідні підприємства фармацевтичної галузі: ТОВ ФК «Здоров’я», ЗАТ «Біолік», ВАТ «Червона зірка», ЗАТ «Лекхім», ТОВ Дослідний завод «ГНЦЛС», а також такі підприємства, як ЗАТ «Автрамат», ВТБ Банк, АКБ «Правекс-банк» та інші.

Print Friendly, PDF & Email