Адміністративний менеджмент

Ефективна діяльність будь-якого підприємства неможлива без раціонального та ефективного управління. Менеджер – це висококваліфікований керівник, здатний спланувати та організувати роботу колективу з виконання поставлених завдань в найкоротші терміни з найменшими витратами і найбільшим прибутком.

У процесі навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички у сфері менеджменту. Це дозволяє їм надалі виконувати управлінські функції в організаційній, економічній, планово-фінансовій, маркетинговій, інформаційно-аналітичній, проектно-дослідній, діагностичній, інноваційній, методичній, консультаційній, освітній та інших сферах діяльності.

Професійна діяльність менеджера передбачає:

  • аналіз економічних і соціальних процесів, складання прогнозів і програм;
  • формування бізнес-планів розвитку галузі, регіону;
  • державне і муніципальне управління;
  • розробку стратегії управління підприємством;
  • управління потенціалом підприємства;
  • розробку і реалізацію інноваційних проектів;
  • встановлення комунікаційних зв’язків;
  • контроль і оцінку діяльності персоналу організації;
  • проведення зборів, нарад, ділове спілкування;
  • зовнішньоекономічну діяльність і міжнародний менеджмент.

Впродовж навчання студенти-менеджери вивчають такі дисципліни: інноваційний менеджмент; інвестиційний менеджмент; стратегічний менеджмент; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; менеджмент персоналу; маркетинг; організація підприємницької діяльності; страховий менеджмент; податковий менеджмент; антикризове управління; господарське право; адміністративне право; трудове право, державне та регіональне управління тощо.

Отримані знання закріплюються під час проходження практик, базами яких є провідні підприємства фармацевтичної галузі: ТОВ ФК «Здоров’я», ЗАТ «Біолік», ВАТ «Червона зірка», ЗАТ «Лекхім», ТОВ Дослідний завод «ГНЦЛС», а також такі підприємства, як ЗАТ «Автрамат», ВТБ Банк, АКБ «Правекс-банк» та інші.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

Print Friendly, PDF & Email