Андрюкова Лариса Миколаївна

Андрюкова Лариса Миколаївна – доктор фармацевтичних наук (2011), старший науковий співробітник, кафедра управління якістю

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел.: (0572) 69-56-71

Науковий профіль:

         

 

Народилася 27 грудня 1958 р. в м. Горлівка Донецької обл., де в 1976 р. закінчила середню школу № 11.

В 1982 р. закінчила з відзнакою Харківський політехнічний  інститут, кваліфікація — інженер хімік-технолог. У 2003 році здобула другу вищу освіту – закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація».

З 1982 року по 2011 рік працювала у Всесоюзному науково-дослідному інституті хімії і технології лікарських засобів (в Україні – Державний науковий центр лікарських засобів, ДНЦЛЗ) на посадах: інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторії очних лікарських засобів (1995-2011).

У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Дослідження корозійної стійкості технологічного обладнання у виробництві лікарських засобів». У 2000 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Технологія ліків та промислова фармація». У 2011р. захистила докторську дисертацію на тему «Дослідження з стандартизації фармацевтичної розробки лікарських препаратів у формі очних крапель».

З 2011 року до теперішнього часу працює в Національному фармацевтичному університеті: старший науковий співробітник Державної науково-дослідної лабораторії по контролю якості лікарських засобів, професор  кафедри  управління  якістю  (2011-2015 рр.); доцент кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ (2015 р. – теперішній час).

Громадська діяльність: Андрюкова Л.М.член Спеціалізованої вченої ради Національного фармацевтичного університету Д 64.605.01 за фахом 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів; член апробаційної ради Національного фармацевтичного університету за фахом 15.00.02, 15.00.03.

Наукова школа – під керівництвом Андрюкової Л.М. захищені 2 кандидатські дисертації за фахом 15.00.03 — стандартизація та організація виробництва лікарських засобів:

 1. Сіденко Лариса Миколаївна, тема дисертаційної роботи «Стабілізація і стандартизація складу та технології одержання препаратів у формі крапель на прикладі назальних/очних крапель вілозен і очних крапель тропікамід»;
 2. Фетісова Олена Геннадіївна, тема дисертаційної роботи «Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії»).

Навчальні посібники:

 1. Система качества и надлежащие практики в фармации: Учебное пособие / Ю.В. Пдпружников, А.С. Немченко, Л.Н. Андрюкова, Н.И Гуменюк — Киев: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 652 с.
 2. Хрестоматия фармацевтического качества / Ю.В. Подпружников, А.А.Ишмухаметов, А.С. Немченко, Л.Н. Андрюкова, С.В. Емшанова, Т.П.Козельская, В.В. Чистяков // М: ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ», 2015. –

432 с.: ил.

Монографії:

 1. Растворы для инъекций и глазные лекарства / Конев Ф.А., Сухинин В.Н., Еремин В.А., Андрюкова Л.Н. // Технология и стандартизация лекарств : сб. науч. тр. / под ред. ак. Георгиевского В.П. и проф. Конева Ф.А. – Харьков : ООО “РИРЕГ”, 1996 – С. 606-698.
 2. Лекарственные средства для офтальмологии и оторинологии / Андрюкова Л.Н., Красичкова Е.А., Кузнецова Е.Н., Фетисова Е.Г., Сиденко Л.Н. // Технология и стандартизация лекарств : сб. науч. тр. / под ред. ак. Георгиевского В.П.; проф. Конева Ф.А – Харьков : ООО “РИРЕГ”, 2000. – C. 389-414.

Методичні рекомендації:

 1. Організація валідаційної діяльності на підприємствах з виробництва лікарських засобів / Коваленко С.М., Соловйов О.С., Тахтаулова Н.О., Лебединець Л.М., Андрюкова Л.М., Підпружников Ю.В. / Методичні рекомендації. – Київ. — Вид. «НТМТ», 2012. – 60 с.
 2. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» над дисципліною «Основи метрологічної діяльності» : метод. рек. для студ. заоч. форми навч. / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко, Л. М. Андрюкова, О. В. Сілін. – Х. : НФаУ, 2014. – 20 с.

Патенти:

 1. Патент на корисну модель № 95733 Україна, МПК А61К 31/195, А61К 9/08, А61К 31/145, А61К 31/721, А61Р 27/02. Очні краплі / Якубчук О.М., Фетісова О.Г., Андрюкова Л.М., Коваленко С.М. (Україна). – № u 2014 05349; заявл. 19.05.2014; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1. – 6 с.
 2. Пат. 30717 Україна, МПК А61К 9/08, А61Р 27/00. Спосіб одержання фармацевтичної композиції на основі тропікаміду / Георгієвський В.П., Сіденко Л.М., Андрюкова Л.М., Жебровська Ф.І., Костюк Г.В., Сяркевич О.Р. (Україна). – №u200712157; заявл. 02.11.2007; опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5.
 3. Пат. 83977 Україна, МПК А61К 9/08, А61К 31/35, А61К 47/02, А61Р 27/14. Спосіб одержання фармацевтичної композиції на основі кромоглікату натрію / Георгієвський В.П., Фетісова О.Г., Андрюкова Л.М., Жебровська Ф.І., Костюк Г.В., Сяркевич О.Р. (Україна). – № а200712158; заявл. 02.11.2007; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.
 4. Пат. 28291 Україна, МПК (2006) А61К9/08. А61К35/12. А61К35/55. А61Р27/02 (2006.01) / Комбінований лікарський засіб на основі екстракту вилочкової залози / Георгієвський В.П., Андрюкова Л.М., Жемерова К.Г., та ін. (Україна). – Опубл. 10.12.2007. – Бюл. № 20. 
 5. Пат. 2295331, МПК A61K9/08,A61K31/175, A61K31/714. Глазные капли «Цитарин» репаративного и антиглаукомного действия / Жилякова Е.Т., Андрюкова Л.Н., Кузнецова Е.Н., Новикова М.Ю. Заявл. 24.02.2005; опубл. 20.03.2007, Бюл. № 8.
 6. Пат. 39712 Україна, МПК (2006) A61K38/21, A61K47/38, A61K9/19, A61P 27/02 (2007.01) / Композиція для очних крапель, що містить інтерферон, та очні краплі на її основі / К.В. Курищук, Н.Ю. Діденко, В.М. Винокурова, Л.В. Заря, В.П. Георгієвський , Л.М. Андрюкова, О.А. Красічкова (Україна). – Заявл. 29.12.2000; Опубл. 15.09.04; – Бюл. № 9, Книга 1. – С. 3.26-3.27.

Інформаційний лист:

 1. Вісич С. Ю., Русанова С. В., Андрюкова Л. М., Доровський О. В. Оціночні шкали для застосування методу FMEA/FMECA при здійсненні загальної оцінки ризиків для якості процедури біовейвер на підставі БСК : інформ. лист. № 307-2017. К. : «Укрмедпатентінформ» МОЗ України, 2017. 4 с.

Викладає дисципліни: фармацевтична розробка лікарських препаратів, трансфер технології лікарських препаратів, основи і сучасні аспекти GMP.

Print Friendly, PDF & Email