Архів 2017 р.

11-20 грудня 2017 р. доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету Савченко Леся Петрівна взяла участь у роботі 8-ї міжнародної фармацевтичної конференції “Наука та практика” 2017 за запрошенням Литовської фармацевтичної асоціації, яка відбулась на базі фармацевтичного факультету Литовського університету наук про здоров’я, м. Каунас, Литва.

В рамках участі в конференції була представлена доповідь на тему: “Stability estimation of compounding ointments in accordance with modern requirements”.

Під час візиту до Каунаського університету відбулася зустріч з ректором доктором біомедичних наук, проф. Жаліюнасом Ремігіюсом та деканом фармацевтичного факультету, проф. Рамунє Моркунєнє.

Під час відрядження розпочато розробку методик кількісного визначення компонентів екстемпоральної суспензії методом високоефективної рідинної хроматографії, обрані оптимальні підходи до пробопідготовки при проведенні аналізу.

 

4 8 листопада 2017 р. делегація кафедри фармакоекономіки НФаУ (проф. Яковлєва Л.В., доц. Герасимова О.О., доц. Ткачова О.В.) взяла участь у 20-му щорічному Європейському конгресі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (ISPOR),  м. Глазго (Шотландія).

На конгресі ISPOR були розглянуті наступні питання:

 • оцінка медичних технологій;
 • методи фармакоекономічного аналізу;
 • використання моделювання при проведенні оцінки медичних технологій;
 • статистична оцінка результатів фармакоекономічних досліджень;
 • використання мультикритеріального аналізу при прийнятті рішень в охороні здоров’я;
 • можливість переносу даних щодо ефективності витрат при застосуванні лікарських засобів між країнами;
 • проведення оцінки медичних технологій з використанням даних реальної клінічної практики;
 • системи реімбурсації лікарських засобів в країнах Європи;
 • застосування системи розподілу ризиків в країнах Центральної та Східної Європи.

Зазначені питання мають безпосереднє значення для навчального процесу та наукових досліджень, які проводяться на кафедрі фармакоекономіки.

Результати відрядження:

 1. Участь у пленарних та секційних засіданнях конгресу (4 – 8 листопада 2017 р.).
 2. Представлення стендових доповідей з результатами досліджень, проведених на кафедрі фармакоекономіки:
  -Iakovlieva L., Tkachova O., Bezdetko N., Mischenko O., Gerasуmova O., Matyashova N., Berdnik O. Analysis of indicators consumption oral hypoglycemic drugs in Ukraine in 2015 (06 листопада 2017 р.).
  -Iakovlieva L., Bezditko N., Tkachova O., Mishchenko O., Gerasуmova O., Matyashova N., Berdnik O. Analysis of the consumption of anti-tb medicines in Ukraine during 2012-2016 (07 листопада 2017 р.).
 3. Участь у спільному засіданні відділень ISPOR України та Сербії (07.11.2017 р.).
 

23-26 жовтня 2017 р., АБРАХАМ НАЙ, студент з Гани 2-го курсу, 2017-2018 навчального року, факультету з підготовки іноземних громадян, Національного фармацевтичного університету, взяв участь у «2-й міжнародній конференції з офтальмології».

15-17 травня 2017 р. делегація Національного фармацевтичного університету у складі професорів кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації: Сахарової Т.С., Добрової В.Є., доцентів: Андрєєвої О.О., Безуглої Н.П., Зупанець К.О., Тарасенко О.О., Шебеко С.К. та зав. каф. філософії проф. Іванової К.А. взяла участь у роботі міжнародної наукової конференції «Іnternational Соnference on Рharmaceutical Drugs» у м. Дубай, ОАЕ

  

Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД» (19-26 лютого 2017 р., м. Прага)

 

 

Print Friendly, PDF & Email