Аудити системи управління якістю (СУЯ) НФаУ у 2018/2019 н. р.

Внутрішні аудити СУЯ НФаУ за підсумками 2019 р.

Особливої уваги при функціонуванні системи управління якістю набувають внутрішні аудити, які сприяють забезпеченню ефективного функціонування системи управління якістю. Протягом березня-квітня 2019 року в НФАУ проведено 21 внутрішніх аудити, якими охоплено:

– 15 кафедр;

– 6 структурних підрозділів

Перелік кафедр та структурних підрозділів НФаУ,

в яких здійснено внутрішні аудити у 2019 р.

з/п

Кафедри

з/п

Структурні підрозділи

1 Аналітичної хімії 1 Відділ кадрів
2 Неорганічної хімії 2

Харчувальний комплекс

(вул. Пушкінська, 53)

3 Нутриціології і фармацевтичної броматології 3 Канцелярія
4 Фізичної та колоїдної хімії 4 Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти
5 Хімії природних сполук 5

Харчувальний комплекс

(вул. Куликівська, 12)

6 Біотехнології 6 Автогосподарство
7 Промислової фармації
8 Біологічної хімії
9 Клінічної фармакології та клінічної фармації
10 Управління та економіки підприємства
11 Фармакоекономіки
12 Фармацевтичного маркетингу та менеджменту
13 Фізики
14 Філософії та соціології
15 Фундаментальної і мовної підготовки

Метою їх проведення стало визначення відповідності функціонування процесу/підрозділу університету встановленим зовнішнім нормативам та внутрішнім вимогам, а також визначення потенціалу для поліпшення діяльності.

Організацію та якість проведення внутрішніх аудитів забезпечено професійною командою у складі аудиторів (Лебединець В. О., Коваленко С. М., Єрьоменко Р. Ф.) та експертів (Назарко О. І., Гладцінова О. Ю., Овакімян О. С., Данільченко С. Ю., Мінакова С. А., Кутепова В. М.).

 1. Зовнішній Наглядовий аудит на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 за підсумками 2019 р.

У період з 15 по 17 квітня 2019 р. у Національному фармацевтичному університеті відбувся зовнішній наглядовий аудит на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Цей стандарт базується на загальних принципах тотального менеджменту якості (Total Quality Management (TQM) і містить універсальні вимоги до системи якості в цілому. Інтенсифікація процесу впровадження системи ISO орієнтується на застосування системного і систематичного підходу для досягнення в першу чергу бізнес-цілей Університету.

Основним цільовим спрямуванням заходу стала відповідність сертифікованій системі управління якістю Національного фармацевтичного університету вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 у міжнародній системі сертифікації DQS та Національного агентства з акредитації України (НААУ).

Аудит проводився представниками органу сертифікації ТОВ «Міжгалузевий центр якості «Прирост». Ефективну модель процесного підходу у забезпеченні надання якісної фармацевтичної освіти в Університеті представили кафедри та структурні підрозділи. Так, наглядовий аудит у НФаУ проведено за 27 процесами у 5 структурних підрозділах, на 5 кафедрах, а саме:

 • відділ управління якістю
 • харчувальний комплекс
 • студмістечко
 • кафедра іноземних мов
 • кафедра менеджменту і адміністрування
 • кафедра українознавства та латинської мови
 • кафедра філософії та соціології
 • коледж НФаУ
 • кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
 • клініко-діагностичний центр

Зазначеному аудиту передувала змістовна підготовча робота працівників відділу управління якістю, внутрішніх аудиторів під керівництвом Першого проректора, представника керівництва з якості. Під час наглядового аудиту була проаналізована документація системи управління якістю (СУЯ), структурних підрозділів, діяльність адміністративних і допоміжних підрозділів НФаУ.

За результатами наглядового аудиту органами сертифікації прийнято позитивне рішення – рекомендувати підтвердити сертифікат відповідності системи управління якістю Національному фармацевтичному університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Успішне проходження університетом наглядового аудиту є доказом міцних позицій НФаУ, як провідного закладу вищої освіти фармацевтичного спрямування в Україні та країнах СНД, що сприяє формуванню гідної позиції у європейських та світових рейтингах університетів. Тож, Національний фармацевтичний університет використовує систему управління якістю, яка відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги» у сфері діяльності: надання освітніх послуг (сертифікат № 314000560). Аудиторська група рекомендувала підтвердити дію поточного сертифікату.

Висновком до проведеного наглядового аудиту став звіт Органу сертифікації систем менеджменту «ПРИРОСТ – член DQS Group» № 31400056.

Print Friendly, PDF & Email