Баранова Інна Іванівна

Professor_Baranova_fotoБаранова Інна Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства

Адреса:  61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Телефон:  (0572) 65-16-96

E-mail: tovaroved@nuph.edu.ua

Науковий профіль : 

 

Автобіографія:  

Народилася 18.01.1975 р. у м. Борисоглєбськ. Закінчила у 1996 р. Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація», кваліфікація – провізор. З 1996 по 2012 р. працювала на кафедрі косметології і аромологіії, пройшла шлях від лаборанта до професора кафедри. Навчалася в аспірантурі академії з відривом від виробництва. Під керівництвом проф. О. Г. Башури захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка гелю для лікування вугрової хвороби» у 2001 р. Із 2001-2004 рр. – асистент, з 2004 р. – доцент кафедри косметології і аромології. У період 2007-2011 рр. навчалась у докторантурі і захистила (2011 р.) докторську дисертацію на тему «Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м’яких лікувально-косметичних засобів» (науковий консультант – проф. О. Г. Башура). Із 2012 р. – завідувач кафедри товарознавства НФаУ, в тому ж році присуджено вчене звання професора кафедри товарознавства. Проф. І. І. Баранова автор і співавтор понад 150 наукових статей і 19 патентів. Науковий напрямок: розробка парафармацевтичних засобів місцевої дії (впроваджено: лінійка гелів з бодягою, що випускаються виробництвом «Євро плюс», м. Дніпропетровськ; піномийні засоби, що випускаються ТОВ «НВП «Космолік» і ТОВ «ФНІЦ «Альянс краси», м. Київ). На кафедрі є відповідальною за науку. Кафедра товарознавства постійно розвиває міжнародні зв’язки із закордонними ВНЗ. Проф. І. І. Баранова була у складі делегації НФаУ з метою обміну досвіту у Вищій медичній школі (м. Сосновець, Польща), фармацевтичному факультеті Сілезького медичного університету (м. Катовице, Польща), фармацевтичному факультеті Університету ім. Коменіуса (м. Братислава, Словацька Республіка). У листопаді 2013 р. проф. І. І. Баранова брала участь у роботі міжнародної науково-практичній конференції «Актуальні питання науки, освіти і виробництва у фармації» у м. Ташкенті (Узбекистан), а у липні 2015 р. з аспірантом О. В. Жук відвідувала фармацевтичний факультет Університету Барселони. Постійно удосконалює рівень англійської мови. У 2014 р. проходила практичний курс з англійської мови на Мальті. Постійно удосконалює рівень англійської мови. У липні 2015 р. з аспірантом О. В. Жук відвідувала фармацевтичний факультет Університету Барселони (Іспанія), а у квітні 2017 р. з асистентом кафедри Ю. О. Безпалою брала участь у LXXІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми сучасної медицини і фармації 2017”, яка проходила у Білоруському державному медичному університеті (м. Мінськ).

З 20 по 26 вересня 2018 р. з асистентом кафедри Ю. О. Безпалою брала участь у науковому ХХІ симпозіумі “IGWT Sustainability, Quality and Innovation: a Global View of Commodity Sciences”, який проходив у Італії (Рим – Гаєта).

Нагороди: 

У 2015 р. нагороджена Подякою голови Харківської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у справу лікарського забезпечення населення Харківської області та з нагоди Дня фармацевтичного працівника.

В 2016 р. за сумлінну і плідну працю, професіоналізм, вклад в розвиток університету, відданість справі та з нагоди професійного свята – Дня фармацевтичного працівника нагороджена Почесною грамотою НФаУ. Колектив кафедри, який очолює проф. Баранова І. І., у 2016 р. був відзначений ректоратом НФаУ і став переможцем у номінації «Краща кафедра факультету».За плідну співпрацю та допомогу при підготовці та організації VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України колектив кафедри і завідувач проф. І. І. Баранова нагороджена «Подякою НФаУ».

У 2018 році за активну участь у виставці-презентації наукових досягнень НФаУ колектив кафедри було нагороджено «Подякою НФаУ».

Громадська діяльність: 

Із 2014 р. – голова апробаційної ради зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. З 2015 р. – член спеціалізованої ученої ради Д 64.605.02 при НФаУ. 

З 01.12.2018 року є членом Громадської організації «Українське товариство товарознавців і технологів» (ГО «УТТТ»).

Наукова школа: 

Проф. І. І. Баранова підготувала одного доктора та сімох кандидатів наук:

 • Пуль-Лузан Вікторія Вікторівна. Кандидатська дисертація на тему «Розробка складу та технології препарату місцевої дії для лікування верхніх дихальних шляхів», 2016 р.
 • Гончарова Анастасія Андріївна. Кандидатська дисертація на тему «Розробка складу та технології крему для застосування при синдромі діабетичної стопи», 2015 р.
 • Коваленко Світлана Миколаївна. Докторська дисертація на тему «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних кислот», 2014 р.
 • Безпала Юлія Олександрівна. Кандидатська дисертація на тему «Розробка складу та технології комбінованого препарату для застосування в стоматології», 2014 р.
 • Нікітіна Марина Віталіївна. Кандидатська дисертація на тему «Розробка складу та технології крему-гелю для лікування акне», 2013 р.
 • Лебединець Ольга Володимирівна. Кандидатська дисертація на тему «Розробка складу та технології стоматологічного гелю комплексної дії», 2012 р.
 • Запорожська Світлана Миколаївна. Кандидатська дисертація на тему «Розробка складу і технології вітамінного препарату для дітей у формі гелю», 2010 р.
 • Жук Олена Вікторівна. Кандидатська дисертація на тему «Розробка складу та технології піномийного гелю з комплексною антимікробною дією».

На сьогодні під її керівництвом дисертації виконують:

 • Петровська Людмила Станіславівна. Докторська дисертація на тему «Теоретичне та експериментальне обґрунтування використання сучасних поверхнево-активних речовин в технології лікувально-косметичних засобів».
 • Безпала Юлія Олександрівна. Докторська дисертація на тему «Теоретичне і експериментальне обґрунтування використання сучасних емульгаторів при розробці м’яких лікарських засобів».
 • Байва Павло Петрович. Кандидатська дисертація на тему «Розробка складу та технології гелю з фузідієвою кислотою».
 • Заїка Сергій Валерійович. Кандидатська дисертація на тему «Розробка складу та технології піномийного засобу протигрибкової дії».

Монографії:

Від курсу медичного товарознавства до кафедри товарознавства : монографія / І. І. Баранова, В. В. Пуль-Лузан, Ю. О. Безпала та ін. ; за ред. проф. І. І. Баранової. – Х. : НФаУ, 2015. – 227 с.

Підручники:

 • Медичне та фармацевтичне товарознавство. І частина. Підручник / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, Д. В. Семенів, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала, Т. В. Дядюн – Харків. НФаУ: Вид-во «Золоті сторінки», 2017. – 320 с.
 • Технологія косметичних засобів: підручник / О. Г. Башура, О. І. Тихонов, В. В. Россіхін, І. І. Баранова та ін. − Харків. НФаУ: Вид-во «Оригінал», 2017. − 552 с.
 • Технология косметических средств: учебник / А. Г. Башура, А. И. Тихонов, В. В. Россихин, И. И. Баранова и др. − Харьков. НФаУ: Изд-во «Оригинал», 2016. − 576 с.
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство. ІІ частина. Підручник / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала, Т. В. Дядюн, С. О. Мамедова – Харків. НФаУ: Вид-во «Оригінал», 2016. – 304 с.
 • Технологія косметичних і парфумерних засобів. Підручник / А. Г. Башура, І. І. Баранова – Х .: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”, 2003. – 80 с.

Навчальні посібники:

 • Товарознавство на фармацевтичному підприємстві: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Фармація» / Баранова І. І., Коваленко С. М., Бреусова С. В., Безпала Ю. О., Заїка С. В., Нікітіна М. В. – Харків : НФаУ, 2018 – 160 с.
 • Медицинское и фармацевтическое товароведение. І часть: уч. пособие для иностранных студентов / И. И. Баранова, С. Н. Коваленко, Д. В. Семенив, С. В. Бреусова, Ю. А. Беспалая, Т. В. Дядюн – Харьков. НФаУ: Изд-во «Золотые страницы», 2018. – 336 с.
 • Медицинское и фармацевтическое товароведение. ІІ часть: уч. пособие для иностранных студентов / И. И. Баранова, С. Н. Коваленко, Ю. А. Беспалая, Т. В. Дядюн, С. А. Мамедова – Харьков. НФаУ: Изд-во «Оригинал», 2017. – 328 с.
 •  Індивідуальна рецептура в косметології і аромології: навч. посібник / А. Г. Башура, С. В. Андрєєва, Т. В. Мартинюк, І. І. Баранова – Х .: Сінтекс, 2008. – 272с.
 •  Практичний посібник аромокосметичних засобів: навч. посібник / А. Г. Башура, І. І. Баранова – Х .: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”, 2002. – 263 с.
 •  Практичний посібник з косметології і аромології / А. Г. Башура, В. Ф. Черних, І. І. Баранова та ін. – Х .: Вид-во НФАУ “Прапор”, 1999. – 347 с.
 • Основи практичної аромології / А. Г. Башура, С. М. Глушко, І. І. Баранова та ін. – Х .: Вид-во НФАУ “Прапор”, 1999. – 157 с.

Методичні рекомендації:

 • Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала, М. В. Нікітіна. − Харків: НФаУ, 2018. − 20с.
 • Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство: методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості здобувачів вищої освіти заочної форми навчання / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала. − Харків : НФаУ, 2018. − 30 с.
 • Товарознавство: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Маркетинг» / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, С. В. Заїка, О. Є. Макарова. − Харків : НФаУ, 2018. − 20 с.
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство: методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості здобувачів вищої освіти заочної форми навчання / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова, О. Є. Макарова, Ю. О. Безпала. − Харків : НФаУ, 2018. − 28 с.
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація» / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова, О. Є. Макарова. − Харків : НФаУ, 2018. − 22 с.
 • Товарознавство на фармацевтичному підприємстві: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня спеціальності «Фармація» / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова. − Харків : НФаУ, 2018. − 16 с.
 • Експертиза якості продукції: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, С.В. Бреусова. − Харків : НФаУ, 2018. − 16 с.
 • Основи матеріалознавства. Тара та паковання : методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» / І. І. Баранова, С. В. Бреусова. − Харків : НФаУ, 2018. − 20 с.
 • Основи матеріалознавства. Тара та паковання : методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості здобувачів вищої освіти заочної форми навчання / І. І. Баранова, С. В. Бреусова. − Харків : НФаУ, 2018. − 28 с.
 • Фармацевтическое и медицинское товароведение: методические рекомендации по подготовке к итоговому модульному контролю соискателей высшего образования специальности «Фармация» / И. И. Баранова, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова, О. Є. Макарова. − Харьков: НФаУ, 2018. − 22 с.
 • Pharmaceutical and medical commodity science: methodological recommendations for preparation to the final module control of applicants for higher education specialty «Pharmacy» / І. І. Baranova, Yu. О. Bezpala, M. V. Khalavka, S. N. Kovalenko. − Kharkov : NUPh, 2018. – 20 p.
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство. Методичні рекомендації для самостійних робіт / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала, М. В. Нікітіна – Х.: НФаУ, 2017. – 140 с.
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство. Методичні рекомендації для викладачів / І. І. Баранова, О. Є. Макарова, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко, М. В. Нікітіна – Х.: НФаУ, 2017. – 164 с.
 • Фармацевтичне і парфумерно-косметичне товарознавство. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисциплін ФПКТ. ІІ частина / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала, Т. В. Дядюн, О. В. Лебединець – Х .: НФаУ, 2017. – 56 с.
 • Товарознавство. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Товарознавство» для студентів денної форми навчання / І. І. Баранова, Т. В. Дядюн, В. В. Пуль-Лузан – Х .: НФаУ, 2017. – 74 с.
 • Товарознавство. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Товарознавство» для студентів заочної форми навчання / І. І. Баранова, Т. В. Дядюн, В. В. Пуль-Лузан – Х .: НФаУ, 2017. – 108 с.
 • Використання сульфурорганічних кислот у лікуванні діабетичних ускладнень : метод. рек. / Св. М. Коваленко, І. І. Баранова. – Х. : НФаУ, 2014. – 34с.
 • Методичні рекомендації та завдання до контрольних робіт з фармацевтичного та парфумерно-косметичного товарознавства : методичні рекомендації / І. І. Баранова, В. Г. Демьяненко, С. В. Бреусова. – Х.: НФаУ, 2013. – 36 с.
 • Методичні рекомендації та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство»: методичні рекомендації / І. І. Баранова, Св. М. Коваленко. – Х.: НФаУ, 2013. – 60 с.
 • Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів заочного відділення спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» : метод. рек. / І. І. Баранова, Св. М. Коваленко. – Х. : НФаУ, 2013. – 58 с.
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство : метод. реком. для самост. роб. студентів спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» 2 ч. / В. Г. Демьяненко, С. В. Бреусова, І. І. Баранова (Рекомендовано ЦМК НФаУ, протокол № 1 від 19.09.13). – Х. : Изд-во НФаУ, 2013. – 135 с.
 • Методичні рекомендації до контрольних робіт з фармацевтичного та парфумерно-косметичного товарознавства / І. І. Баранова, В. Г. Дем’яненко, С. В. Бреусова (ЦМК НФаУ, протокол № 1 від 19.09.13). – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 36с.
 • Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» / І. І. Баранова, Св. М. Коваленко (ЦМК НФаУ, протокол № 1 від 19.09.13). – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 60 с.
 • Програма, методичні рекомендації та завдання до контрольних робіт з аромології / А. Г. Башура, І. І. Баранова, Ю. В Ковтун – Х .: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”, 2004. – 57 с.
 • Програма, методичні рекомендації та завдання до контрольних робіт з технології косметичних засобів / А. Г. Башура, Н. П. Половко, І. І. Баранова – Х .: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”, 2004. – 55 с .

Робочі журнали:

 • Медицинское и фармацевтическое товароведение: рабочий журнал по дисциплинам «Медицинское и фармацевтическое товароведение», «Фармацевтическое и медицинское товароведение» специальностей «Фармация» и «Клиническая фармация» (для студентов стран СНГ) / И. И. Баранова, С. В. Бреусова, В. Г. Демьяненко, Т. В. Трунова, С. Н. Коваленко; под ред. И. И. Барановой. − Х.: НФаУ, 2018. − 112 с.
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство : робочий журнал з дисциплін «Медичне та фармацевтичне товарознавство», спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація» / І. І. Баранова, В. Г. Дем’яненко, Т. В. Дядюн, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала; за ред. І. І. Баранової. − Х. : НФаУ, 2018. − 112 с.
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство: робочий журнал з дисциплін «Медичне і фармацевтичне товарознавство», «Фармацевтичне і медичне товарознавство» спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація» / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, В. Г. Дем’яненко, Т. В. Трунова, С. М. Коваленко ; за ред. І. І. Баранової. − Х. : НФаУ, 2017. − 112 с.
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство : робочий журнал з дисциплін «Медичне і фармацевтичне товарознавство», «Фармацевтичне і медичне товарознавство» спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація» / І. І. Баранова, В. Г. Дем’яненко, Т. В. Дядюн, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала; за ред. І. І. Баранової. − Х. : НФаУ, 2017. − 112 с.
 • Pharmaceutical and medical commodity science : workbook module II / I. I. Baranova, D. V. Demyanenko, S. V. Breusova, S. N. Kovalenko, S. A. Mamedova. – Kharkiv : NUPh, 2017. − 52 p.
 • Medical and pharmaceutical commodity science : workbook module I / I. I. Baranova, D. V. Demyanenko, V. G. Demyanenko, S. V. Breusova, S. N. Kovalenko, S. A. Mamedova. – Kharkiv : NUPh, 2017. − 67 p.
 • Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство : робочий журнал з дисципліни «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство» / І. І. Баранова, В. Г. Дем’яненко, Т. В. Дядюн, С. В. Бреусова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала, М. В. Нікітіна; за ред. І. І. Баранової. − Х. : НФаУ, 2016. − 148 с.
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство : робочий журнал з дисциплін «Медичне і фармацевтичне товарознавство», «Фармацевтичне і медичне товарознавство» для іноземних та вітчизняних студентів ВНЗ заочної форми навчання спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація» / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова, О. В. Лебединець; за ред. І. І. Баранової. − Х. : НФаУ, 2016. − 52 с.
 • Фармацевтичне та медичне товарознавство : конспект лекцій у таблицях і схемах з дисципліни «Фармацевтичне і медичне товарознавство» для іноземних студентів спеціальності «Фармація» / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, В. Г. Дем’яненко; за ред. І. І. Баранової. − Х. : НФаУ, 2016. − 115 с.
 • Medical and pharmaceutical commodity science : робочий журнал / І. І. Баранова та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – Ч. 1. – 67 с
 • Medical and pharmaceutical commodity science : робочий журнал / І. І. Баранова та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – Ч. 2. – 52 с.
 • Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство : робочий журнал / І. І. Баранова та ін.; за ред. І. І. Баранової. – Х. : НФаУ, 2014. – 140 с.
 • Медичне та фармацевтичне товарознавство : робочий журнал / І. І. Баранова та ін.; за ред. І. І. Баранової. − Х. : НФаУ, 2014. – 111 с.
 • Парфумерно-косметичне товарознавство : робочий журнал (ЦМК НФаУ, протокол № 3 від 04.06.14) / І. І. Баранова, С. В. Бреусова, Т. В. Дядюн, М. В. Нікітіна; за ред. І. І. Баранової. – Х. : НФаУ, 2014. – 67 с.

Інформаційні листи:

Інформаційний лист № 65-2012 : Якісне та кількісне визначення порошку бодяги у складі косметичних та фармацевтичних засобів / Целюба Ю. С., Кисличенко В. С., Баранова І. І. – К., 2011. – 4 с.

Патенти:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79522. Підручник «Медичне та фармацевтичне товарознавство. Частина І» / Баранова І. І., Коваленко С. М., Семенів Д. В., Бреусова С. В., Безпала Ю. О., Дядюн Т. В. Заявка від 11.05.2018 №80325, дата реєстрації 01.06.2018.
 • Патент на винахід №113936 (Україна). МПК (2017.01) А61К8/04, А61К8/19. Очищуючий гель для інтимних зон / І. І. Баранова, Л. С. Петровська, О. В. Жук, Ю. О. Безпала, Е. Л Торянік; Національний фармацевтичний університет – № а 2016 02148, заявл. 04.03.2016, опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70095. Підручник «Медичне та фармацевтичне товарознавство», Державна служба інтелектуальної власності України / І. І. Баранова, С. М. Коваленко, Ю. О. Безпала, Т. В. Дядюн; заявка від 28.11.2016 №70827, реєстрація 26.01.2017.
 • Патент на корисну модель №110656 «Очищаючий гель для інтимних зон», Державна служба інтелектуальної власності України / І. І. Баранова, Л. С. Петровська, О. В. Жук, Ю. О. Безпала, Е. Л Торянік; №u 2016 02149, опубл. 25.10.2016, Бюл.№20.
 • Патент на корисну модель № 97061 (Україна). МПК 2015. А 61 К 9/06; А 61 К 36/268; А 61 К 36/537; А 61 К 36/61; А 61 Р 11/10; А 61 Р 11/12; А 61 Р 11/14. Гель «Імбирол» для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів / В. В. Пуль, І. І. Баранова, С. І. Крижна, Т. О. Малашенко ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2014 10763 ; заявл. 02.10.2014; опубл. 25.02.2015, Бюл. № 4. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 99011 (Україна). МПК 2015. A 61 К 8/00. Пінномийний засіб «Дитяче мило антибактеріальне» / О. В. Жук, І. І. Баранова, Л. С. Петровська ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2014 13700 ; заявл. 22.12.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9. – 6 с.
 • Патент на корисну модель № 88421 (Україна). МПК A 61 K 9/06 (2006.01). Фармацевтична композиція «Фузіпан-Дерма» для лікування вугрової хвороби I-II стадій / І. І. Баранова, П. П. Байва, Т. В. Мартинюк ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № 88421; заявл. 08.11.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 88587 (Україна). МПК 2013. А 61 К 6/00. Гель для лікування та профілактики гінгівітів / Св. М. Коваленко, В. С. Портянко, І. І. Баранова ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2013 11048 ; заявл. 16.09.2013 ; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 92408 (Україна). МПК 2014. A 61 К 9/06. Крем для застосування при синдромі діабетичної стопи у хворих на цукровий діабет / А. А. Гончарова, І. І. Баранова, Ю. В. Ковтун ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2014 03270 ; заявл. 31.03.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 87249 (Україна). МПК A 61 K 9/06 (2013.01). Гель для лікування ран у другій фазі ранового процесу / І. І. Баранова, О. С. Кран, О. Г. Башура ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № 87249 ; заявл. 26.09.2013 ; опубл. 27.01.2014, Бюл. № 2. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 80917 (Україна). МПК 2013. А 61 К 6/06, А 61 К 35/00. Гель для місцевого лікування запальних захворювань опорно-рухомого апарату на основі продуктів бджільництва / О. С. Шпичак, О. І. Тихонов, І. І. Баранова ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2013 00514; заявл. 15.01.2013; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 81932 (Україна). МПК 2013. А 61 К 6/00. Комбінований препарат «Ротрин-Дента» у вигляді гелю для лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота / Ю. О. Безпала, І. І. Баранова, Т. О. Дев’яткіна, Н. М. Дев’яткіна, О. Є. Дев’яткін, В. М. Бобирьов ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2013 02086 ; заявл. 19.02.2013 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 70483 (Україна). МПК А 61 К 31/00. Гель для лікування діабетичних виразок / Св. М. Коваленко, І. І. Баранова ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2011 14900 ; заявл. 15.12.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 74419 (Україна). МПК A 61 K 31/14, A 61 K 9/08. Композиція у вигляді крем-гелю для лікування акне / І. І. Баранова, М. В. Нікітіна, Т. В. Мартинюк ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2012 04757 ; заявл. 17.04.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 62758 (Україна). МПК 2011. A 61 K 6/00. Препарат «Аромадент плюс» у вигляді гелю для лікування та профілактики запальних захворювань пародонта / О. В. Лебединець, І. І. Баранова, Л. С. Петровська ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2011 02790; заявл. 10.03.2011; опубл. 12.09.2011, Бюл. № 17. – 6 с.
 • Патент на корисну модель № 64690 (Україна). МПК 2006. G 01 N 33/15. Спосіб стандартизації бодяги в препаратах на її основі / Ю. С. Целюба, В. С. Кисличенко, І. І. Баранова ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2011 06175; заявл. 17.05.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 40643 (Україна). МПК (2009). A 61 K 35/00. Гель-маска для обличчя / І. І. Баранова, І. М. Шамін ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2008 11125; заявл. 15.09.2008; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 45824 (Україна). МПК (2009). A 61 K 8/00. Вітамінний гель «Живиталь» / І. М. Грубник, О. Г. Башура, І. І. Баранова, С. М. Запорожська ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2009 06514; заявл. 22.06.2009; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 40005 (Україна). МПК (2009). A 61 K 35/00. Гель – проти болю «Вовче тіло з бодягою» / І. І. Баранова, І. М. Шамін ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2008 11128; заявл. 15.09.2008; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 40007 (Україна). МПК (2009). A 61 K 35/00. Гель проти тромбоутворення «Кінський каштан з бодягою» / І. І. Баранова, І. М. Шамін ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2008 11130; заявл. 15.09.2008; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 40008 (Україна). МПК (2009). A 61 K 35/00. Гель-маска для волосся з бодягою / І. І. Баранова, І. М. Шамін ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2008 11131; заявл. 15.09.2008; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 40641 (Україна). МПК (2009). A 61 K 35/00. Гель для досягнення протизапальної, протинабрякової, анальгезуючої (знеболюючої) дії «Зміїний яд з бодягою» / І. І. Баранова, І. М. Шамін ; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № u 2008 11121; заявл. 15.09.2008; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. – 4 с.

Дисципліни, які викладає доктор наук:  Читає лекції та проводить лабораторні заняття для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Фармацевтичне та медичне товарознавство», «Товарознавство у фармацевтичному підприємстві».

Print Friendly, PDF & Email