Башура Олександр Геннадійович

IMG_9298Башура Олександр Геннадійович – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри косметології і аромології НФаУ

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Телефон: (057)-67-87-75

Е- mail: akia2009@ukr.net

Науковий профіль: 

                    

 

Закінчив  Харківський фармацевтичний інститут (1982). З 1982 р. – старший лаборант фармтехнологічної лабораторії  Харьківського науково-дослідного  інститут у ендокринології та хімії гормонів;  1982- 1984-служба у лавах Радянської армії,  1984  -старший лаборант кафедри заводської технології ліків; 1984 -87-аспірант кафедри заводської технології ліків; 1987-90-асистент кафедри заводської технології ліків;  1990 – старший викладач кафедри заводської технології ліків;  1991-92- молодший  науковий співробітник кафедри заводської технології ліків; 1992-1993 – доцент кафедри заводської технології ліків,1993-1996 –завідувач курсу технології косметичних засобів; 1996-98- професор кафедри заводської технології ліків, з 1998 року завідувач кафедри  косметології та аромології. У 2001-2003 роках  – декан фармацевтичного факультету НФаУ. Кандидат фармацевтичних наук (1987). Кандидатську дисертацію захистив 30.06.87.р. у Спеціалізованій Раді при Харківському фармацевтичному інституті за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи на тему: «Разработка технологии и исследование пенного аэрозоля, содержащего препараты каштана конского, для лечения сосудистых заболеваний».

Доктор фармацевтичних наук ( 1992).  Докторську дисертацію захистив 16.09.92 р. у Спеціалізованій Раді при Харківському фармацевтичному інституті за спеціальністю 15.00.01 – “Технологія ліків та організація фармацевтичної справи” на тему: “Теоретичне обґрунтування і практичне застосування поверхнево-активних речовин у технології лікарських форм”.

Громадська діяльність:  Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація косметологів і аромологів».

Наукова школа:  Підготував 2 докторів та 9 кандидатів наук.

Кандидатів наук

 1. Петровська Людмила Станіславівна «Вивчення листя горіху грецького для складу та технології косметичного засобу» захист 14.12.1998 р.
 2. Половко Наталія Петрівна «Розробка складу і технології настойки листя горіха волоського» 1999 р.
 3. Баранова Інна Іванівна «Розробка складу і технології гелю для лікування вугрової хвороби» 24.12.2001 р.
 4. Ковальова Тетяна Миколаївна «Розробка технології та дослідження противиразкового засобу – густого екстракту листя горіху грецького» 2002 р.
 5. Набо Махмуд «Разработка состава и технологии мягкой лекарственной формы с триклозаном и аллантоином» 2006 р.
 6. Губченко Тетяна Дмитріївна «Розробка складу та технології лікувально-косметичного крему з густим екстрактом листя горіху грецького» 27.02.2008 р.
 7. Чуб Олена Вікторовна «Розробка складу і технології депігментуючего тоніку» 15.05. 2009 р.
 8. Роік Олена Миколаївна «Розробка складу та технології детоксикуючого гелю» 24.03.2012 р.
 9. Кран Олександра Сергіївна «Розробка складу та технології гелю для лікування ран у другій фазі ранового процессу» 17.02.2016 р.

Докторів наук

 1. Половко Наталія Петрівна «Наукове та єксперементальне обгругтовання складу і технології безводних гелів протигрибкової дії з похідними імідазолу» 25.02.2011 р.
 2. Баранова Інна Іванівна «Теоретичне та експериментальне обгрунтовання застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м1яких лікувально-косметичних засобів» 20.05. 2011 р.

Автор та співавтор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 5 монографій, 3 підручників, 17 навчальних посібників, з яких 12 мають грифи МОН та МОЗ України, 34 методичних видань (у співавторстві), понад 250 статей у фахових виданнях.

Башура О.Г.- один з розробників стандартів вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра», «Освітньо-професійна програма підготовки магістра», галузевих стандартів вищої освіти України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста», «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів». Проф. Башура О. Г. входить до складу експертів з ліцензування та акредитації спеціальностей галузі знань «Фармація».

Підручники

 • Клиническая косметология : учебник для студентов фармацевтических и медицинских высших учебных заведений / А.Г. Башура, М.В. Никитина, к.С. Шмелькова, В.Ф. Черемисина. – Х.: Основа, 2017. -272 с. (Косметология и аромология) ISBN 978-966-8982-14-9 Издательство «Основа», 2017 г.
 • Технология косметических средств : учебник для вузов / А.Г. Башура, А.И. Тихонов, В.В. Россихин, И.И. Баранова, Л.С. Петровская, Т.В. Мартынюк, В.С. Казакова, О.С. Шпичак [и др.] ; под ред. А.Г. Башуры. – Х. : НФаУ : Оригинал, 2016. – 575 с. (російською мовою). Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-7496 від 08.06.2016 р.).
 • Технологія косметичних засобів : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Башура, О.І. Тихонов, В.В. Россіхін, І.І. Баранова, Л.С. Петровська, Т.В. Мартинюк, В.С. Казакова, О.С. Шпичак [та ін.] ; за ред. О. Г. Башури і О. І. Тихонова. – Х. : НФаУ ; Оригінал, 2017. – 552 с. (українською мовою). Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-7496 від 08.06.2016 р.).
 • Аппаратная косметология / А.Г. Башура, В.А. Тиманюк, В.П. Новиков, Э.А. Ромоданова, А.С. Кран, М.А. Алексеева – Х.: Основа, 2014. – 368с.

Навчальні посібники

 • А.Г. Башура, Г.П. Пеклина, В.Ф. Черемисина // Дерматология: Учебное пособие для студентов . – Х.: Основа, 2014. – 296 с. ІSBN 978-966-8982-12-5 Издательство «Основа», 2014 р.
 • Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: україно-латинсько-російсько-англійський : [ навч.посіб. для студ. вищих навч. закладів]; за ред.проф. В.П.Черниха. –Вінниця : Нова Книга, 2014. – 824 с.
 • Основы практической косметологии. Ч.1 Гигиенический косметический уход: Практ. руководство: Учебное пособие для студентов вузов/ О.Г. Башура, Т.Н.Ковалева, Н.П. Половко и др. // Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы. – 2004. – 152 с.
 • Технологія косметичних та парфумерних засобів: Навчальний посібник для студ. фармац. спец. вищ. навч. закладів /О.Г. Башура, Н.П. Половко та ін./ Вінниця: Вид-во «Нова книга», 2008. – 256 с.
 • Дерматологія. Навч. пос. для студ. вищ. навч. закладів. спец. ТПКЗ (заочн. форм. навч.) / О. Г. Башура, С. Г. Ткаченко, К. С. Шмелькова, Н. П. Половко // Х.: НФаУ: Золотые страницы. – 2006. – С.183
 • Основы практической косметологии. Ч.2. Декоративный косметический уход: Практ. руководство: Учеб. пособие для студентов вузов / О.Г. Башура, Т.Н. Ковалева, Ю.В. Ковтун и др.//Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 96 с.
 • Технология косметических и парфюмерных средств: Учебное пособие для студ. фармац. спец. высш. учеб. Заведений /О.Г. Башура, Е.В.Гладух, Н.П. Половко и др./ Х.: Изд-во НФАУ-Золотые страницы, 2002. – 272 с
 • Аппаратурные и блок-схемы производства парфюмерно-косметических средств /О.Г. Башура, Е.В. Гладух, Т.С. Прокопенко и др. // Х.: Изд-во НФАУ – Золотые страницы, 2001. – 84 с.

 

Методічні рекомендації

 • Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту Крок 2 Технологія косметичних засобів / Автори тестових завдань: Афанасенко О.В., Бардов П.В., Башура О.Г., Бензель Л.В., Бердей І.І., Бобро С.Г. та інш. Для студентів фармацевтичних факультетів та викладачів вищих медичних навчальних закладів. Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як екзаменаційне та навчальне видання на підставі висновків експертів (наказ МОН України від 14.08.1998 № 251, від 27.12.1999 р, від 16.10.2002 № 374, від 16.04.2003 № 239, від 29.05.2003 № 233)
 • Тихонов, О. І. Практикум з аптечної технології ліків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Тихонов, С. О. Тихонова, О. П. Гудзенко, Д. В. Семенів, Г. П. Пекліна, О. Г. Башура, Л. В. Соколова, О. С. Шпичак [та ін.] ; за ред. О. І. Тихонова та С. О. Тихонової. – Х.: Оригінал, 2014. – 448 с. Рекомендовано МОН України (лист № 11-10420 від 08.07.2014 р.).
 • Технологія виготовлення екстемпоральних лікарських апіпрепаратів і іх застосування в фармації, медіцині та косметології. / Методичні рекомендації
 • О.І. Тихонов О.І., Ярних Т.Г., Тихонова С.О.,Башура О.Г.,Шпичак О.С.,Бондаренко Л.О., Сирота П.С., Кудрик Б.Т., Скрипник-Тихонов Р.І., Богдан Н.С., Бобро С.Г., Коношевич Л.В., Богуцька О.Є. под ред. О.І. Тихонова − Х. : НФаУ, 2016. – 75 с.
 • Основи практичної косметології: Метод. реком., прогр. та завд. до контр. робіт для студ. заоч. від-ня фармац. факульт. спец. 7.110202 “ТПКЗ” /О.Г. Башура, Н.П.Половко, Т.М.Ковальова//Х.:, Вид-во НФаУ, 2005. – 50
 • Основи практичної косметології: Метод. реком., прогр. та завд. до контр. робіт для студ. заоч. від-ня фармац. факульт. спец. 7.110202 “ТПКЗ” /О.Г. Башура, Н.П.Половко, Т.М.Ковальова//Х.:, Вид-во НФаУ, 2005. – 50
 • Технологія парфумерно-косметичних засобів: Метод. реком., прогр. та завд. до контр. робіт для студ. заоч. від-ня фармац. факульт. спец. 7.110202“ТПКЗ” /О.Г. Башура, Н.П.Половко, И.И. Баранова// Х.:, Вид-во НФАУ, 2004. – 56 с
 • Практична підготовка для студентів спеціальності «ТПКЗ»:Метод. рекомендації /О.Г. Башура, Е.В. Гладух, Н.П. Половко та ін.// Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 36 с.
 • Виконання дипломних та курсових робіт на кафедрі косметології і аромології /О.Г. Башура, Е.В. Гладух, Н.П. Половко та ін. // Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 40 с.

Патенти:

 • Малый патент №TJ 754 на изобретение Ранозаживляющая мазь (Республика Таджикистан) Авторы Мусоев С.М., Шпичак О.С., Тихонов А.И., Башура А.Г., Хиктоматзота И.И., Рабиев Р.М., Самариддини Ч., завл.31.12.2015, № 1501001, с 19.02.2016 по 2025 г.
 • Патент на корисну модель № 87249 (Україна). МПК 2013.01 А 61 К 9/06. Препарат «Гель для лікуванні ран у другій фазі ранового процесу» / Кран О.С., Баранова І.І., Башура О.Г. – № 87249; заявл. 26.09.2013 р.; опубл. 27.01.2014 р., бюл. № 2
 • Патент на корисну модель № 49336 (Україна). МПК (2009) А61К 8/00 (54) Гелева основа для лікарських та косметичних засобів  / Башура О.Г., Половко Н.П., Яремчук А.О., – № заявки u 200911528, заявл. 12.11.2009 р.,  опубл. 26.04.2010, бюл. № 8, 2010 р.
 • Патент на корисну модель № 45824 МПК (2009) А61К 8/80 Препарат «Вітамінний гель «Живиталь»» / Грубник Ігор Михайлович, Башура Олександр Геннадійович, Запорожська Світлана Миколаївна – № заявки u 2009 06514, заявл.22.06.2009, опубл.25.11.2009, бюл. № 22
 • Патент на винахід № 79394 МПК А61К 36/87 (2007.01) А61К 127/00 (2007.01) а61Р 1/15 (2007.01) «Способ одержання засобу з гепатопротекторною активністю з листя винограду» / Кузнецова Вікторія Сергіївна, Яремчук Олександр Опанасович, Башура Олександр Геннадійович, Файзуллін Олександр Валерійович – № заявки а 2006 00407, заявл.16.01.2006, опубл.11.05.2007, бюл. № 8.
 • Патент на винахід № 45472 МПК А 61К35/78 «Лікувально-профілактичний засіб з листя горіха волоського, що має ранозагоювальну та антимікробну дію» / Башура Олександр Геннадійович, Глушко Сергій Миколайович – « заявки 99052779, заявл. 20.05.1999. опубл. 15.04.2002, бюл. № 4.

Авторські свідоцтва:

 • А.с. № 82605 Україна. Технология косметических средств: підручник / Башура О. Г., Тихонов О. І., Шпичак О. С., Мартинюк Т. В., Бобро С. Г., Кран О. С.. Дата реєстрації 30.10.2018 р.
 • А.с. № 82606 Україна. Технологія косметичних засобів: підручник / Башура О. Г., Тихонов О. І., Шпичак О. С., Мартинюк Т. В., Бобро С. Г., Кран О. С.. Дата реєстрації 30.10.2018 р.
 • А.с. 64435 Україна. Технологія виготовлення екстемпоральних лікарських апіпрепаратів і їх застосування в фармації, медицині та косметології : метод. рек. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. О. Тихонова, О. І. Башура, О. С. Шпичак, Л. О. Бондаренко, Б. Т. Кудрик, Р. І. Скрипник-Тихонов, Н. С. Богдан, С. Г. Бобро, Л. В. Коношевич. – № 64958 ; заявл. 16.01.16 ; опубл. 10.03.16.

Башура О.Г. – один з розробників стандартів вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра», «Освітньо-професійна програма підготовки магістра», галузевих стандартів вищої освіти України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста», «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів». Проф. Башура О. Г. входить до складу експертів з ліцензування та акредитації спеціальностей галузі знань «Фармація».

Викладає дисципліни:

 • Апаратна косметологія
 • Історія косметології і аромології
 • Основи практичної косметології
 • Технологія лікарських косметичних засобів         
Print Friendly, PDF & Email