Березнякова Марина Євгеніївна

Березнякова Марина Євгеніївна – доктор медичних наук, професор  кафедра клінічної лабораторної діагностики

Адреса: м.Харків, вул. Кулікивська,12
Тел.: 706-30-66

           

 

Автобіографія: народилась у м. Харкові 1961р. у сім’ї лікарів. У 1984р. закінчила  на відмінно Харківський медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія», кваліфікація –лікар-педіатр. У 1984-1986 р. навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих інфекцій у ХМАПО. З 1986 працювала лікарем -інфекціоністом у дитячій  інфекційній лікарні №8 м. Харкова. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Фармакологія». З 2002р. – доцент кафедри патологічної фізіології, У цьому ж році проходила заочну докторантуру на кафедрі патологічної фізіології Харківського державного медичного університету. З 2004 р. – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики. У 2005 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Патологічна фізіологія», у тому ж році отримала вчене звання доцента У 2011р. отримала вчене звання професора кафедри клінічної лабораторної діагностики.  У 2015 році отримала Свідоцтво про навчання у Харківській філії Київських державних курсів іноземних мов «Інтерлінгва», Оксфордський курс англійської мови, обсягом 720 навчальних годин. Реєстраційний № 121000033. м Харків,17 березня 2015р.Викладання англійською  мовою ст. ін. фак.-обсягом 103 год. У 2016.отримала ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» і здобула кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів. З 2009 р-.член асоціації превентивної та антиейджинг медицини.

Міжнародна діяльність. Була делегатом  32 Світового Конгресу з Внутрішньої Медицини, з 24-28 жовтня, 2014р Сеул, Корея..

У 2018 році делегат M ESC Congress 2018 Munich, Germany, 25-28 August.

Наукова школа.

Готує 1 здобувача, підготувала 12 магістрів, має більш 100 наукових публікацій, 4 авторських свідотства, 3 патенти України, 1 підручник, 2 посібника з грифом МОН Украіни.

Видавнича діяльність.

 • Клиническая лабораторная диагностика: Курс лекций для студентов фарм. и мед. вузов. / О.И. Залюбовская, О.Н. Литвинова, И.В. Киреев, В.В. Зленко, Л.В. Карабут – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 256 с.
 • Клінічна лабораторна діагностика. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.І. Залюбовська, О.М. Литвинова, М.Є. Березнякова та ін. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2008. – 200с.;
 • Основы патологической анатомии: Учеб. пособ. к лабор. занят. для студ. высш. фармац. учеб. завед и фармац. ф-тов высш. мед. учеб. завед. III-IV уров. аккред. / Залюбовская О.И., Березнякова М.Е., Литвинова О.Н. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 232 с.
 • Оцінка лабораторних досліджень у неврології. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Савіна М.В., Литвинова О.М. та ін. – .Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013.– 120 с.
 • Вплив лікарських засобів на лабораторні показники Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Зленко В.В., Березнякова М.Є. та ін. – .Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013.– 96 с. (подано на одержано грифу МОН України)
 • Clinical laboratory diagnosis Залюбовська О.І., Зленко В.В., Березнякова М.Є. та ін. – .Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013.– 100 с. (подано на одержано грифу МОН України) диатрия, Цитологическая диагностика.
 • Interactions of RANKL, osteoprotegerin and adipokines in regulation of bone remodeling in experimental chronic kidney function disorder / A.V. Goncharova, S.B. Pavlov, M.V. Kumetchko, M.E. Berezniakova, R.F. Yeriomenko // Georgian medical news. – 2018. – No 7-8 (280-281). – P. 168-173.(Scopus).
 • Протиаритмічна дія таблетованої форми комплексу біологічно активних речовин з чини посівної. .Волковой.В.А., Березнякова.М.Є..Шевцов І.І.//Актуальні проблеми транспортної медицини.- № 4(50)2017-С.40-45.
 • Дослідження протизапальної та аналгетичної дії лікарської форми комплексу біологічно активних речовин з чини посівної. Шахматова..Н.М. Березнякова.М.Є.//Український біофармацевтичний журнал №5(52) 2017-С.12-14.
 • Динаміка активності перекисного окислення ліпідів в умовах гострої регіональної ішемії міокарду. ,Журнал Клінічна фармація т.19 №1С.59-61 2015 С.І.Крижна,М.Є.Березнякова,О.М,Литвинова, Г.П.Фоміна,Л.В.Карабут,Ю.Н.Авідзба.
 • Скринінг діуретичної активності в ряду нових похідних оксамінових кислот, Журнал Клінічна фармація т.19 №1 С 36-39 2015 С.І.Крижна,О.М.Литвинова,М.Є.Березнякова,Г.П.Фоміна
 • Пристосувально-компенсаторна реакція мікроциркулярного русла легенів при експериментальній пневмонії, Медицина сегодня и завтра-2015.-№1  С.І.Крижна, М.Є Березнякова,Литвинова О.М,, Карабут Л.В., Жемела О.Д.
 • Пристосувально-компенсаторна реакція мікроциркуляторного русла легенів при експериментальній пневмонії / С. І. Крижна, М. Є. Березнякова, О. М. Литвинова, Л. В. Карабут, О. Д. Жемела // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 1. – С. 28-32. 
 • Сучасні уявлення про систему гемостазу Авторы МО Остапець, ВА Волковой, МЄ Березнякова, ЛВ Карабут, ГП Фоміна, МА Остапец, МЕ Березнякова, ГП Фомина Дата публикации 2017
 • Drugs Influence of laboratory Indices/O.I.Zalubovskaya, V.V.Zlenko, O.N.Litvinova, M.E.Bereznyakova, L.V.Karabut,G.P. Fomina, J.N. Avidzba, O.S.Kovalevskaya NFAU Kharkiv 2014
 • Laboratory diagnostics/ S.I.Kryzhna,O.M.Litvinova, M.E. Bereznyakova NFAU NUPh “Golden Pages” Kharkiv
 • Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови :учебн. пособ. для иностр. студ. высш. учеб. заведений /Р.Ф.Еременко, Э.В.Супрун, О.Н.Литвинова.. М.Е.,Березнякова. и др.;.под.общ.ред..доц. Р.Ф.Еременко.-Х.:НФаУ, 2017.-44с.
 • Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей./Р.Ф.Еременко, Е.В.Супрун , М.Е.Березнякова, О.Н. Литвинова и др.//Уч..пособие : под. общ. ред.Р.Ф.Еременко.-Х.:Н.Ф.а.У, 2017.-68с.
 • Ендокрінологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р.Ф.Єрьоменко, В.В.Козар. С.І.Крижна та ін.-Х.: Вид-во Н.Ф.аУ, 2018.-130 с.
 • Методи лабораторной діагностики спадкових хвороб.:метод. рек. Для аудит. Роб. студентів / за.ред.доц. Р.Ф.Єрьоменко, Х.:Н.Ф.а.У. 2017.-24с.
 • Березнякова М.Є.Ексудат/М.Є.Березнякова «Фармацевтична енциклопедія»-Вид 3-є доповнене-Киів. Моріон 2016-с.568-569.
 • Березнякова.М.Є.Креатинкіназа./М.Є.Березнякова «Фармацевтична енциклопедія»-Вид 3-є доповнене.Киів. Моріон 2016-с.506.
 • Березнякова.М.Є. Лейкоцити/М.Є.Березнякова.»Фармацевтична енциклопедія»-Вид 3-є доповнене.Киів. Моріон.2016.с.505.
 • Березнякова.М.Є. Спиномозкова рідина./М.Є.Березнякова «Фармацевтична енциклопедія»-Вид 3-є доповнене.Киів.Моріон.2016.с.1573.
 • Березнякова.М.Є.Фетальний гемоглобин/М.Є.Березнякова. «Фармацевтична енциклопедія»-Вид.3-є доповнене.Киів.Моріон.2016.с.1776.
 • Березнякова.М.Є. Час згортання крові./М.Є.Березнякова «Фармацевтична енциклопедія»-Вид.3-є доповнене.Киів.Моріон. 2016.с.1903-1904.
 • М. О. Ostapets. The effect of dry extract of geranium palustre herb on coagulation system / 1.1. Shevtsov, L. V. Karabut, M. E. Bereznyakova // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences, Vol 5 No 8 2015 p. 119-125

Членство у фахових асоціаціях: Член Всеукраїнської  Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

Викладання дисциплін: Клінічна лабораторна діагностика, Лабораторна і функціональна діагностика, Лабораторна діагностика, Педіатрія, Цитологічна діагностика.

image_pdfimage_print