Безуглий Василь Данилович (1922-2001)

Василь Данилович Безуглий, учений фізи­ко-хімік, доктор хімічних наук (1966 p.), професор (1967 p.), заслужений діяч науки і техніки України (1991 p.), народився в 1922 р. у с. Заруддя Полтавської області. Закінчив Харків­ський державний університет (1946 p.). Працю­вав молодшим, а згодом — старшим науковим співробітником Харківського фармацевтичного інституту.

Із 1950 по 1958 рр. Василь Данилович був технологом цеху, начальником ЦЗЛ Харків­ського заводу зубопротезних матеріалів; із 1952 по 1969 рік — асистентом, доцен­том, а потім професором кафедр фізичної та органічної хімії Харківського державного університету (ХДУ). У 1958—1969 pp. В. Д. Безуглий очолював науково-дослідну лабора­торію пластмасових сцинтиляторів НДІ монокристалів; у 1969—1975 pp.— кафедру Українського заочного політехнічного інституту; у 1975—1981 pp.— кафедру аналітич­ної та фізичної хімії Харківського фармацевтичного інституту. 31981р. він — завідувач кафедри пластмас, професор Української інженерно-педагогічної академії, науковий керівник лабораторії електрохімії полімерів (разом із Інститутом електрохімії РАН).

Професор В. Д. Безуглий започаткував новий науковий напрямок — аналітичну електрохімію полімерів; уперше в нашій країні розробив технологію виробництва сцин­тиляційних пластмас для індикації радіоактивного випромінення, а також технологічні електрохімічні методи аналізу полімерів. Його дослідження в галузі полярографії органічних сполук, зокрема лікарських речовин, і пластмас зробили вагомий внесок у теорію полярографії. Василь Данилович запропонував адсорбційний метод виділення кофеїну та теоброміну з рослинної сировини; розробив електрохімічний спосіб одержання саліцилового альдегіду для фармацевтичної промисловості; інгалятор для лікування і профілактики застудних захворювань; еластичну масу для виготовлення відбитків у медичних цілях; моделюючі склади, пломбувальні матеріали на основі полімерів і спеціальні пластмаси для стоматології («Карбодент», «Епакрил», «ACT») та організував їх виробництво із застосуванням для ініціювання полімеризації оксред-систем. Василь Данилович підготував 2 докторів та 41 кандидата наук, він є співавто­ром 34 авторських свідоцтв, 13 монографій та брошур, підручника «Фізична та колоїд­на хімія».

Науковця було нагороджено Великою золотою медаллю Виставки досягнень народного господарства.

Print Friendly, PDF & Email