Блажеєвський Микола Євстахійович

profesor Blazheyevskiy_fotoБлажеєвський Микола Євстахійович, вчений хімік-аналітик, доктор хімічних наук, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії НФаУ

Адреса: 61168, вул. Валентинівська, 4, Харків, Україна

Тел:(0572) 67-98-38

 Е-mail: blazejowski@ukr.net

Науковий профіль:

Блажеєвський Микола Євстахійович           Блажеєвський Микола Євстахійович            Блажеєвський Микола Євстахійович

 

Народився 23.06.1955 р., м. Борислав Львівської обл. Закінчив з відзнакою Калуський хіміко-технологічний технікум (1974) ‑ хімік-технолог. У 1979 році закінчив хімічний факультет, аспірантуру (1989), 1979-1980 ‑ інженер, 1980 -1985 ‑ завідувач лабораторії кафедри аналітичної хімії Львівського державного (нині національного) університету ім. Івана Франка. У 1989-1992 – науковий співробітник Всесоюзного НДІ хімії і технології лікарських засобів (м. Харків). У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Реакції дипероксидикарбонових кислот з третинними амінами і їх застосування в аналізі”, Дніпропетровськ. 1992-1994 ‑ інженер І категорії кафедри фізичної та колоїдної хімії Української фармацевтичної академії (м. Харків), 1994-1995 – асистент; 1995-1997 – викладач, старший викладач, 1997-1998 – старший науковий співробітник, 1997-2000 – за сумісництвом доцент кафедри бойових токсичних хімічних речовин та засобів захисту Харківського військового університету, від 1999-2007 – доцент; у 2006 році захистив докторську дисертацію на тему „Застосування пероксидних похідних карбонових кислот в хімічному аналізі”, Дніпропетровськ; від 2007 – професор кафедри фізичної і колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету (м. Харків).Переможець конкурсу-97 Благодійного фонду захисту та підтримки авторів інтелектуальної власності ім. Куцина у номінації: «Кращий винахід і ноу-хау України 1997 р.» (нагороджений грошовою премією та дипломом).

Автор дезінфекційного та стерилізуючого засобу „НЕБІС”, антисептичного препарату на основі пероксикарбонових кислот „ПЕРОНІКС” та «ГЕМОТЕСТ-М», ГЕМОТЕСТ-С» та «ДЕЛАТЕСТ» (захищені національними патентами).

З 2001 р. постійний науковий консультант науково-виробничої іноваційної фірми „ІМПУЛЬС” (м. Гданськ, Польща) з питань розробки дезінфекційних та стерилізуючих засобів, а також знешкодження й утилізації напалму та отруйних хімічних речовин.

Нагороди:

 • У 2003 р. за успіхи у освітянській та науковій роботі був відзначений Американським біографічним інститутом The AMERICAN BIOGRAPHICAL Institute дипломом у номінації «The Research Board Of Advisors».
 • Нагороджений почесною грамотою НФаУ за сумлінну працю, внесок у підготовку висококваліфікованих фармацевтичних кадрів, активну життєву позицію (2005 р).
 • У 2005 р. визнаний Міжнародним біографічним центром у номінації The IBS Leading educators of the word 2005 (Cambridge) як кращий освітянин року (нагороджений дипломом).
 • Лауреат обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (нагороджений дипломом), 2008 рік.
 • У 2016 р. нагороджений почесною грамотою НФаУ за вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної галузі України, високий професіоналізм, відданість праці та з нагоди святкування дня фармацевтичного працівника.
 • За рейтингом науково-педагогічних працівників 2015-2016 н.р. переможець у номінації «Кращий професор НФаУ» (нагороджений дипломом I ступеня), 2016 р.

Громадська діяльність

З 2007 р. член Наукової ради НАН України з проблеми „Аналітична хімія”, а з 2012 – спеціалізованої вченої ради державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія; з 2015 року член спеціалізованої вченої ради Д. 64.051.14 хімічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальності 02.00.04 – фізична хімія.

Входить до складу редколегії наукового журналу «Фармаком» (м. Харків, Україна), «Методи та об’єкти хімічного аналізу» (м. Київ, Україна); «Праці НТШ» (м. Львів, Україна).

Як головний науковий співробітник бере участь у виконанні науково-дослідної роботи за грантом Міністерства освіти та науки України ХА-32Ф «Закарпатські цеоліти в аналітичній хімії розсіяних елементів, бактерицидних, протипухлинних засобів та інших біологічно активних речовин», термін виконання: 01.02.2016 – 31.12.2018 р.р. Систематично бере участь у роботі Наукового комітету Київської конференції з Аналітичної хімії та Наукової ради з проблеми «Аналітична хімія» НАН України, а також апробаційної ради НФаУ.

Наукова школа – підготував 12 кандидатів наук: Антоненко О. В. «Синтез, властивості та застосування пероксидних похідних заміщених бензойних кислот у фармацевтичному аналізі» (2002), к.ф.н.; Дядченко В. В. «Ензимно-кінетичне визначення фосфорорганічних отруйних сполук з використанням індикаторних реакцій окиснення n-фенетидину та 3,3′,5,5′-тетраметилбензидину» (2005), к.х.н.; Баталов А.І. «Застосування аліфатичних дипероксикарбонових кислот як аналітичних реагентів на отруйні речовини та лікарські засоби» (2005), к.х.н.; Бондаренко Н. Ю. «Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі» (2007), к.ф.н.; Боровська І. М., ”Застосування кінетичних методів в аналізі лікарських препаратів на вміст домішок солей феруму та міді” (2012), к.ф.н.; Шлюсар О.І., «Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фентіазину та їх застосування у фармацевтичному аналізі» (2013), к.ф.н.; Анацької Я. Ю. , „Реакції третинних амінів з пероксомоносульфатною кислотою та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (2013), к.ф.н. Карпова С.П. ”Реакції пероксомоносульфатної кислоти з пеніцилінами та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (2013), к.ф.н.; Лабузова Ю.Ю. ”Реакції калій гідрогенпероксомоносульфату з цефалоспоринами та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2014); Коретнік О.І. ”Реакції сульфуровмісних сполук з калій гідрогенпероксомоносульфатом та їх  застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2015), к.ф.н.; Криськів Л.С. ”Реакції пергідролізу та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2016), к.ф.н.; Мозгова О.О. ”Вольтамперометричне визначення протимікробних препаратів на основі пероксидних сполук з використанням вуглеситалового електроду” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2016), к.ф.н.

Більше 20 років керує науковою роботою СНТ кафедри та секції з хімії Малої академії наук. Його учні-члени МАН неодноразово були призерами конкурсів різних рівнів. Збобувачі вищої освіти члени СНТ кафедри беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімія» за напрямком «аналітична хімія». Має низку наукових праць зі студентами та учнями.

У своєму доробку має понад 500 наукових та навчально-методичних праць (250 наукових статей, вагома частина котрих опублікована у виданнях, котрі входять до низки наукометричних баз)

Монографії

 1. Blazheyevskiy Mykola. Application of derivatization by means of peroxy acid oxidation and perhydrolysis reactions in pharmaceutical analysis: monograph. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. 2017. – 106 p.
 2. Blazheyevskiy M.Ye. Application of peroxy acids as disinfectants and sterilization agents (monograph) / M.Ye. Blazheyevskiy, D. N. Riabko. – Ed. M.Ye. Blazheyevskiy – Saarbrüchen (Deutshland) : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 129 p.
 3. Блажеєвський М.Є., Черних В.П., Коваленко С.М. Пероксидні похідні карбонових кислот як дезінфекційні та стерилізуючі засоби (монографія). – Х.:НфаУ; ОРИГІНАЛ, 2011. – 104 с.

Підручник

 1. Артем’єв С.Р. Екологічна безпека військ: Підручник / С.Р. Артем’єв, С.М. Чумаченко, О.М. Блекот, В.В. Марущенко, М.Є. Блажеєвський (№1/11-2279 від 20.02.12). – Харків: ХТУ „ХПІ”, 2012. – 272 с.

Навчальні та методичні посібники

 1. Блажеєвський М.Є. Методичні рекомендації для вивчення каталізу як складової частини модулю з хімічної кінетики : метод. рек. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків: НФаУ, 2016. – 40 с.
 2. Блажеєвський М.Є. Застосування міжнародної системи одиниць фізичних величин у хімії : методичні рекомендації для студ. вищ. фар мац. навч. закл. / М.Є. Блажеєвський, Н.Ю. Бондаренко – Х. : НФаУ, 2015. – 35 с.
 3. Блажеєвський М.Є. Методичні рекомендації для вивчення хімічної термодинаміки та контрольні завдання : метод. рек. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків: НФаУ, 2015. – 38 с.
 4. Физическая и коллоидная химия. Часть 1 и часть 2 : Учебное пособие / О.Р. Пряхин, Г.В. Чернега, Н.Е. Блажеевский и др.; под. ред.. А.Г. Каплаушенко. – Запорожье, 2014. – 350 с.
 5. Дядченко В.В. Посібник офіцера запасу військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Кн.4.: Військово-технічна підготовка: навч. пос. / В.В. Дядченко, О.В. Галак, В.В. Марущенко та ін. / – Харків: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2014. – 632 с.
 6. Лекції з колоїдної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. /В.І. Кабачний, В.П. Колєснік, Л.Д. Грицан, Т.О. Томаровська, М.Є. Блажеєвський; за ред. В.І. Кабачного. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 176 с.
 7. Physical and Colloid chemisty. Guide to Laboratory Works /V.I. Kabachnyy, V.P. Kolesnik, L.D. Gritsan, L.K. Osipenko, Ya.A. Labuzova, T.O. Tomarovska, N.I. Gorbunova, M.Ye. Blazheyevsky, M.M. Ivashura. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2012. – 208 p.
 8. Дядченко В.В. Посібник офіцера запасу військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Кн.3.: Військово-спеціальна підготовка: Навч. пос. / В.В. Дядченко, Г.В. Сахаров, С.П. Випирайлов та ін. (всього 8)./ – Харків: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2011. – 432 с.
 9. Мага І.М. Електрохімічні методи аналізу. Методичний посібник до лабораторних робіт для студентів медичного факультету спеціальність «Фармація» з курсу «Аналітична хімія»/ І.М. Мага, М.Є. Блажеєвський, Й.С. Балог . Ужгород: ПП Пипп В.В., 2011. – 43 с.
 10. Дядченко В.В. Посібник офіцера запасу військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України. Кн.2.: Військово-технічна підготовка: Навч. пос. / В.В. Дяченко, Г.В. Сахаров, Е.О. Качанов та ін. (всього 8)./ – Харків: ФПВ НТУ „ХПІ”, 2010. – 648 с.
 11. Артем’єв С.Р., Основи екологічної безпеки військ. Навчальний посібник / С.Р Артем’єв, С.М., Чумаченько, О.М.Блекот, В.В. Марущенко, М.Є. Блажеєвський (лист № 1/11-7321 від 4.08.2010). – Харків: ХТУ „ХПІ”, 2010. – 272 с.
 12. Кабачний В.І. Фізична та колоїдна хімія. Збірник завдань для самостійної роботи студентів заочної (дистанційної) форми навчання фармацевтичних вузів факультетів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Навчальний посібник / В.І. Кабачний, Л.К. Осіпенко, В.П. Колесник та ін. (всього 11). – Харків: НФаУ, 2008. – 140 с.
 13. Дядченко В.В. Військові технічні засоби хімічного аналізу. Кн..1: Навчальний посібник. Вид.2-е, доп. та переробл. / В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2007. – 246 с.
 14. Дядченко В.В. Військові технічні засоби хімічного аналізу. Кн..2: Навчальний посібник. Вид.2-е, доп. та переробл/ В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2007. – 272 с.
 15. Дядченко В.В. Бойові токсичні речовини: Навчальний посібник. Вид. 2-е. доп. та переробл / В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков (всього 6).  – Харків: ХІТВ, 2007. – 512 с.
 16. Баталов А.І. Технічні засоби індикації отруйних речовин: Навчальний посібник/ А.І. Баталов, С.І. Петров, М.Є. Блажеєвський та ін. (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2006. – 280 с.
 17. Кабачний В.І. Лекции по физической химии. Учеб. пособие для студ. высш. фармац. учеб. заведений/ В.И. Кабачный, В.П. Колесник, Л.Д. Грицан и др. (всего 7).  Харьков: НФаУ, 2006. – 136 с.
 18. Кабачный В.И. Лекции по коллоидной химии. Учеб пособие для студ. высш. фармац. учеб. заведений/ В.И. Кабачный, В.П. Колесник, Л.Д. Грицан и др. (всего 7).  Харьков: НФаУ, 2006. – 216 с.
 19. Кабачный В.И. Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии/ В.И. Кабачный, Л.Д. Грицан, Л.К. Осипенко и др. (всего 9). Харьков: НФаУ, 200 – 192 с.
 20. Баталов А.І. Військові технічні засоби хімічного аналізу: Навчальний посібник. У 2-х книгах. Кн.2/ А.І. Баталов, М.Є. Блажеєвський, Г.В. Сахаров (всього 6). – Харків: ХІТВ, 2004. – 256 с.
 21. Кабачний В.І. Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладів / В.І. Кабачний, В.П. Колєснік, Л.Д. Грицан та ін. (всього 10); за ред. В.І. Кабачного. – Х.:Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 200 с.
 22. Дядченко В. В. Бойові токсичні речовини: Навчальний посібник. Вид. 2-е. доп. та переробл/ В.В. Дядченко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Новіков та ін. (всього 6).  – Харків: ХІТВ, 2004. – 376 с.
 23. Блажеєвський М.Є. Технічні засоби індикації отруйних речовин/ М.Є. Блажеєвський, А.І. Баталов, С.І. Петров та ін. (всього 6). – Харків: ХВУ, 2003. – 160 с.
 24. Кабачный В.И. Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии/ В.И. Кабачный, Л.Д. Грицан, Л.К. Осипенко и др. (всего 9). − Харьков: НФаУ, 200 – 192 с.
 25. Баталов А.И. Боевые токсические химические вещества: Учебное пособие/ А.И. Баталов, Н.Е. Блажеевский, В.В. Болотов и др. (всего 14). – Харьков: ХВУ, 1998. – 338 с.
 26. Баталов А.И. Средства индивидуальной и коллективной защиты: Руководство к лабораторным работам / А.И. Баталов, Н.Е. Блажеевский, О.И. Чмут и др. (всего 7). – Харьков: ХВУ, 1998. – 120с.

9 Авторських свідоцтв :

 1. Способ количественного определения полиметакриловой кислоты в рас творах: А.с. 1617326. СССР. МКИ5 G01N 21/27/ М.H. Солтыс, Н.Е. Блажеевский, В.С. Дутка – № 4343963/23-05; Заявл. 24.11.87; Опубл. 30.12.90, Бюл. № 48.
 2. Способ определения пероксикарбоновых кислот: А.с. 1578644. СССР. МКИ4 G01N 21/78/ H.E. Блажеевский, В.К. Зинчук – № 4446370/31-04; Заявл. 21.06.88; Опубл. 15.07.90, Бюл. № 26.
 3. Способ идентификации органических пероксикислот: А.с. 1569690. СССР. МКИ5 G01N 27/416 / Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук, В.С. Дутка − № 4485022/31-25; Заявл. 21.06.88; Опубл. 07.06.90, Бюл. № 21.
 4. Способ качественного определения моноперокси- или дипероксикарбоновых кислот: А.с. 1518737. СССР. МКИ4 G01N 21/78/ H.E. Блажеевский, В.К. Зинчук – № 4344218/31-04; Заявл. 24.11.87; Опубл. 30.10.89, Бюл. № 40.
 5. Способ определения третичных аминов: А.с. 1377720. СССР. МКИ4 G01N 31/16/ H.E. Блажеевский, В.К. Зинчук – № 4073299/31-04; Заявл. 03.06.86; Опубл. 29.02.88, Бюл. № 8.
 6. А.с. 234322. СССР/ Н.Е. Блажеевский, Н.Д. Обушак, В.К. Зинчук, Н.И. Ганущак, В.Г. Олейник − № 3115658; Заявл. 28.05.85; Зарег. 03.03.86.
 7. А.с. 274392. СССР/ H.E. Блажеевский – № 3173690; Заявл. 17.06.87; Зарег. 03.05.88.
 8. Способ определения триэтаноламина в присутствии N-оксида: А.с. 1264062. СССР. МКИ4 G01N 31/16/ Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук − № 3850302/23-04; Заявл. 04.02.85; Опубл. 15.10.86, Бюл. № 38.
 9. Способ определения органических пероксикислот в присутствии пероксида водорода: А.с. 1223048. СССР. МКИ4 G01N 21/78/ Н.Е. Блажеевский, В.К. Зинчук – № 3742889/23-04; Заявал. 18.05.84; Опубл. 07.04.86, Бюл. № 13.

30 національних патентів:

 1. Пат. № 106395 Україна. МПК G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення пероксомоносульфату у водних розчинах/ / М.Є. Блажеєвський, О.О. Мозгова. – № U2015 10411 ; заявл. 26.10.15. Опубл. 25.04.2016; Бюл. № 8.
 2. Пат. № 106799 Україна. МПК G01N 27/48 (2006.01). Спосіб визначення пероксимонофталату методом вольтамперометрії/ / М.Є. Блажеєвський, О.О. Мозгова. – № U2015 10502 ; заявл. 28.10.15. Опубл. 10.05.2016; Бюл. № 9.
 3. Пат. № 103487 Україна. МПК G01N 27/48 (2006.01), C01B 15/08 (2006.01). Спосіб визначення пероксомоносульфату методом вольтамперометрії / Блажеєвський М.Є., Мозгова О.О. – № u201500548; заявл. 23.01.15; Опубл. 25.12.2015; Бюл. №24.
 4. Пат. № 101061 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/16 (2006.01), A61K 31/00, C07D 471/00. Спосіб кількісного визначення суми хінолізидинових алкалоїдів люпіну багатоистого/ В.В. Бойнік, Х.П. Акридіту, Блажеєвський М.Є. № u 2015 01814; Заявл. 02.03. 2015; Опубл. 25.08.2015; Бюл. №16.
 5. Пат. № 101056 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/16 (2006.01), A61K 31/00, C07D 471/00, G 01N 27/28 (2006.01). Спосіб кількісного визначення пахікарпіну/ В.В. Бойнік, Х.П. Акридіту, Блажеєвський М.Є., О.С. Пантелеєва, В.І. Ткач. № u 2015 01789; Заявл. 02.03. 2015; Опубл. 25.08.2015; Бюл. №16.
 6. Пат. №100303 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/00. Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення метіоніну/ М.Є. Блажеєвський, О.І. Коретнік. – № u2014 13102; Заявл. 08.12.2014; Опубл. 27.07.2015; Бюл. № 14.
 7. Пат. №98814 Україна. МПК (2015.01) G 01N 31/00, A61K 41/00, A61K 31/00. Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення біотину/ М.Є. Блажеєвський, О.І. Коретнік. – № u201412114; Заявл. 10.11.2014; Опубл. 12.05.2015. Бюл. № 9.
 8. Пат. № 103108 Україна. МПК (2015.01)  A61L 9/14(2006.01), A61L 2/16(2006.01), A01K 1/00. Спосіб дезінфекції тваринницьких приміщень при туберкульозі/ В.О. Головко, М.Є. Блажеєвський, В.А. Кочмарський, А.О. Бондарчук. – № u201502093; Заявл. 10.03.2015; Опубл. 10.12.2015; Бюл. № 23.
 9. Пат. № 92678 Україна, МПК G 01 21/77 (2006.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення ацетильної функціональної складової/ М.Є. Блажеєвський, K.C. Криськів. – № u201403542; Заявл. 07.04.2014; Опубл.26.08.2014, Бюл. № 16.
 10. Пат. № 94510 Україна, МПК G 01 27/26 (2006.01). Бойко М.М. Спосіб кількісного визначення іонів калію у водно-спиртових витяжках з лікарської рослинної сировини/ М.М. Бойко, М.Є. Блажеєвський, О.І. Зайцев. – № u201407449; Заявл. 02.07.2014; Опубл.10.11.2014, Бюл. № 21.
 11. Пат.№ 90893 Україна, МПК G 01 21/77 (2006.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення сукцинонітрилу/ М.Є. Блажеєвський, K.C. Криськів. – № u201400855; Заявл. 30.01.2014; Опубл.10.06.2014, Бюл. № 11.
 12. Пат. 57219 Україна, МПК7 А61L 2/00, С07F9/24. Засіб для дезінфекції та передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення/ І.Л. Михно, В.В. Таран, Н.А. Якименко, М.Є. Блажеєвський, А.М. Зарицький – № 2002032224; Заявл. 20.03.2002; Опубл. 16.06.2003; Бюл. №6.
 13. Пат.№ 86515 МПК А 61К 31/00, G01N 33/00 (2013.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення цефалоспоринів// М.Є. Блажеєвський, Ю.Ю. Лабузова, Заявл. 12.11.2012; Опубл.10.01.2014, Бюл. № 1.
 14. Пат.№ 72208 Україна, МПК G01N 33/00 (2012.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення похідних фентіазину// М.Є. Блажеєвський О.І. Шлюсар, Заявл. 03.02.2012; Опубл.10.08.2012, Бюл. № 15.
 15. Пат.№ 69453 Україна, МПК G01N 31/00 (2012.01). Боровська І.М. Спосіб кількісного визначення домішок купруму у субстанції аскорбінової кислоти// І.М. Боровська, М.Є. Блажеєвський, Заявл. 08.11.2011; Опубл.25.04.2012, Бюл. № 8.
 16. Пат.№ 69452 Україна, МПК А61K 31/00 (2012.01). Блажеєвський М.Є. Спосіб кількісного визначення домішок купруму у субстанції аскорбінової кислоти// М.Є. Блажеєвський, І.М. Боровська. Заявл. 08.11.2011; Опубл.25.04.2012, Бюл. № 8.
 17. Пат.№ 65526 Україна. МПК А61K 31/43 (2006.01). Спосіб кількісного визначення третинних амінів// М.Є. Блажеєвський, Я.Ю. Анацька. Заявл. 10.05.2011; Опубл.10.12.2011, Бюл. № 23.
 18. Пат.№ 63351 Україна. МПК А61K 31/43 (2011.02088). Спосіб кількісного визначення цефалоспоринів// М.Є. Блажеєвський, Ю.Ю. Лабузова. Заявл. 22.02.2011; Опубл.10.10.2011, Бюл. № 19.
 19. Пат.№ 61527 Україна, МПК А61K 31/43 (2006.01). Спосіб кількісного визначення пеніцилінів// М.Є. Блажеєвський, С.П. Карпова. Заявл. 13.12.2010; Опубл.25.07.2011, Бюл. № 13.
 20. Пат. № 54870 Україна, МПК G 01 N 21/78. Спосіб кількісного визначення німесуліду // І.О. Юрченко, М.Є. Блажеєвський, В.П. Буряк. Заявл. 31.05.10; Опубл. 25.11.10, Бюл. № 22.
 21. Пат. № 83221 Україна, МПК G 01 N 21/76, G 01 N 17/00. Спосіб виявлення наявності корозії // І.В. Григор’єв, М.Є. Блажеєвський. – А 200511537; Заявл. 5.12.2005 р. Опубл. 25.06.08, Бюл. № 12.
 22. Пат. 778879 Україна, МПК4 G 01 N 33/00. Хімічний реактив і спосіб визначення речовин, що містить естерну групу/ В.В. Болотов, Л.Ю. Клименко, М.Є. Блажеєвський – Заявл. 13.06.05; Опубл. 15.01.07, Бюл. № 1.
 23. Пат. 6661 Україна, МПК7 А 61 В17/00, G 01 N 33/00. Спосіб експрес-діагностики позачеревних крововиливів/ П.М. Зам’ятін, М.Є. Блажеєвський, Н.Г. Гасанов, Г. І. Каплін – Заявл. 25.10.04. Опубл. 16.05.05, Бюл. №5.
 24. Пат. 70903 Україна, МПК7 А61 В17/00. Спосіб діагностики позачеревних гематом/ П.М. Зам’ятін, М.Є. Блажеєвський, Н.Г. Гасанов – Заявл. 31.12.03; Опубл. 15.10.04, Бюл.№10.
 25. Пат. 39110 Україна, МПК7 G 01 N 33/72. Спосіб проведення аналізу на приховану присутність кров / М.Є. Блажеєвський – № 95073195; Заявл. 10.07.95; Опубл. 15.06.01, Бюл. № 5.
 26. Пат. 26006 Україна, МПК6 А61L 2/16. Дезінфекційний та стерилізуючий препарат/ М.Є. Блажеєвський, С.М. Коваленко, В.П. Черних, Н.І. Швець – № 95020605; Заявл. 10.02.95; Опубл. 26.02.99; Бюл. №1.
 27. Пат. 10985 Україна, МПК5 А 61 L 2/16. А 61 L 2/18. Дезінфекційний засіб/ М.Є. Блажеєвський – № 93020138; Заявл. 21.12.92; Опубл. 25.12.96, Бюл. № 4.
 28. Пат. 6882 Україна, МКИ5 A 61 L 13/00. Стерилізуючий засіб/ М.Є. Блажеєвський – № 93020139; Заявл. 21.12.92; Опубл. 31.03.95, Бюл. № 1.
 29. Пат. 7841 Україна, МПК5 А 61 L 2/16. А61L 2/18. Дезінфекційний засіб / М.Є. Блажеєвський – № 93020137; Заявл. 21.12.92; Опубл. .12.95, Бюл. № 4 .
 30. Пат. 22145 Україна, МПК6 G 01 N 33/48. Спосіб визначення прихованої крові / М.Є. Блажеєвський – № 93010078; Заявл. 21.12.92; Опубл. 30.04.98; Бюл. №2.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації для визначення фізико-хімічних властивостей ПАР як складової частини модулю за темою «Поверхневі явища» : методю реком. для викл. /М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків. : НФаУ, 2017. – 48 с.
 2. Блажеєвський М.Є. Методичні рекомендації для вивчення каталізу як складової частини модулю з хімічної кінетики : метод. рек. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків: НФаУ, 2016. – 40 с.
 3. Блажеєвський М.Є. Застосування міжнародної системи одиниць фізичних величин у хімії : методичні рекомендації для студ. вищ. фар мац. навч. закл. / М.Є. Блажеєвський, Н.Ю. Бондаренко – Х. : НФаУ, 2015. – 35 с.
 4. Блажеєвський М.Є. Методичні рекомендації для вивчення хімічної термодинаміки та контрольні завдання : метод. рек. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Харків: НФаУ, 2015. – 38 с.

Професор Блажеєський М.Є. викладає дисципліну «фізична та колоїдна хімія» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Біотехнологія», «Технології фармацевтичних препаратів») студентам очної та заочної форми навчання.  

Керує науковою роботою докторантів за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, а також аспірантів, дипломників та магістрантів за спеціалізацією „контроль якості лікарських засобів” та „контроль якості харчових продуктів” спеціальності „фармацевтична хімія” відповідно.

 

Print Friendly, PDF & Email