Бобрицька Лариса Олександрівна

PharmD Bobritskaya_fotoБобрицька Лариса Олександрівна –доктор фармацевтичних наук (2015), професор кафедри заводської технології ліків (з 2017)

Адреса: Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел.: 67-88-52

Е-mail: ztl@nuph.edu.ua

Науковий профіль 

                                               

 

Автобіографія

У 1997 р. закінчила Українську фармацевтичну академію з відзнакою зі спеціальності «Промислова фармація», кваліфікація – інженер-технолог. Після закінчення аспірантури в 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Розробка складу та технології капсул з натрію диклофенаком пролонгованої дії». Розроблений лікарський препарат у капсулах “Диклофенак-ретард” отримав реєстраційне посвідчення МОЗ України і рекомендований для медичного застосування в Україні і промислового випуску на ТОВ «ФК «Здоров’я».

З 2000 р. асистент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету. Працювала провідним спеціалістом наукового відділу НФаУ за сумісництвом (2003-2008). З 2003 р. по теперішній час доцент кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету. Виконувала обов’язки завуча кафедри ЗТЛ (2004-2012). В теперішній час відповідає за наукову роботу кафедри.

У 2014 р. захистила докторську дисертацію за темою «Науково – практичне обґрунтування технології твердих лікарських форм антимікробної та противірусної дії». За результатами дисертаційної роботи впроваджено в промислове виробництво ВАТ «Фітофарм» лікарський препарат у формі таблеток з валацикловіром «Герпевал 500» противірусної дії та  лікарський препарат також у формі таблеток з орнідазолом «Мерадазол» антимікробної та антипротозойної дії.

Л.О. Бобрицька – автор і співавтор більше 100 науково-методичних робіт, з яких 23 навчально-методичних видань, 50 статей у фахових наукових виданнях, 7 патентів, 2 інформаційних листа.

Нагороджена Почесною грамотою НФаУ за плідну науково-практичну діяльність, розробку та впровадження лікарських засобів від ідеї до аптечної полиці.

Громадська діяльність: на кафедрі заводської технології ліків Бобрицька Л.О. відповідає за наукову роботу.

Наукова школа

Науково-дослідницька діяльність Л.О. Бобрицької спрямована на розробку складу та технології оригінальних лікарських препаратів, зокрема комбінованих різної направленості дії.

Під керівництвом Л.О. Бобрицької виконується 2 кандидатські дисертації. Співавтор оригінальних лікарських препаратів: таблетки «Лавафлам» жовчогінної дії; капсули «Діаплант» антимікробної, протизапальної та спазмолітичної дії, капсули «Мерафлам» для лікування поєднаних інфекційно-запальних захворювань (мікст-інфекцій) в організмі людини.

Навчальні посібники:

 1. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів “Практикум з промислової технології лікарських засобів” (затверджений МОН України);
 2. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів “Промислова технологія лікарських засобів”;
 3. Навчальний посібник до лабораторних занять магістрантів денної, вечірньої та заочної форми навчання зі спеціальності 8.110201 “Фармація” з дисципліни “Сучасні фармацевтичні технології”;
 4. Лекційний журнал з промислової технології лікарських засобів у двох частинах.
 5. Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація»: науковий посібник для аспірантів;
 6. Современные направления в технологии твердых лекарственных средств: уч. пособ. для студентов высш. фармац. учеб. учрежд.

Методичні рекомендації:

 1. Методические указания к выполнению курсовых работ по промышленной технологии лекарственных средств для студентов IV курса специальности «Фармация» / под ред. Е.А. Рубан. – Харьков.: Изд-во НФаУ, 2014. – 54 с.
 2. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання магістерських робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 28 с.
 3. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 24 с.
 4. Бобрицкая Л.А., Дмитриевский Д.И. Производство лекарственных препаратов в капсулах. Методические рекомендации для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности «Фармация» дневной  и заочной форм обучения. –2007.- 26с.

Патенти

 1. Пат. 97298 Україна, МПК А 61 К 36/53 (2006.01) Лікарський засіб жовчогінної дії / Асланян М.А., Бобрицька Л.О., Гончаров М.І., Назарова О.С., Попова Н.В., Литвиненко В.І.; заявник і патентовласник Асланян М.А. – № u 2014 09419; заявл. 26.08.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл.№ 5.
 2. Пат. 103886 Україна, МПК А 61 Р 1/04 (2006.01) Лікарський засіб антимікробної, протизапальної та спазмолітичної дії / Бобрицька Л.О., Фарес Р., Гончаров М.І., Назарова О.С., Попова Н.В., Литвиненко В.І.; заявник і патентовласник Бобрицька Л.О. – № u 2015 04344; заявл. 05.05.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл.№ 1.
 3. Пат. 49367 Україна, МПК А 61 К 9/20, С 07D 473/18. Фармацевтична композиція антивірусної дії / Бобрицька Л. О., Дмитрієвський Д. І., Гончаров М. І., Нікітенко О. М.; заявник і патентовласник Бобрицька Л. О. –
  № u200911748; заявл. 17.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
 4. Пат. 61000 Україна, МПК А 61 К 31/00. Фармацевтична композиція антипротозойної дії / Бобрицька Л. О., Дмитрієвський Д. І., Гончаров М. І., Нікітенко О. М., Басакіна І. І.; заявник і патентовласник Бобрицька Л. О. – № u201012121; заявл. 13.10.2010; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.
 5. Пат. 56756 Україна, МПК А 61 К 31/137, А 61 К 9/20, А 61 К 31/198, А 61 Р 11/00. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л. О.; заявник і патентовласник Комісаренко А. М. – № u201008474; заявл. 07.07.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2.
 6. Пат. на винахід 94871 Україна, МПК А 61 К 31/137, А 61 К 31/195, А 61 К 36/23, А 61 К 9/46, А 61 Р 11/08, А 61 Р 11/10, А 61 Р 11/12, А 61 Р 11/14. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л.О.; заявник і патентовласник Комісаренко А. М. – № а201008497; заявл. 07.07.2010; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.
 7. Пат. 40451 А Україна А61К9/48, А61К35/78. Спосіб одержання капсульованої лікарської форми фармацевтичного препарату / Бобрицька Л. О., Заболотний В. О., Чепелюк В. І. та ін.; заявник Бобрицька Л. О. – № 2001020981; заявл. 13.02.2001; опубл. 16.07.2001 Бюл. № 6. – 3 с.

Інформаційні листи

 1. Дмитрієвський Д. І.  Сучасна антибактеріальна терапія трихомоніазу, амебіазу, лямбліозу : інформ. лист № 245 – 2009 / Д. І. Дмитрієвський, Л. О. Бобрицька, О. М. Нікітенко. – К. : Укрмедпатентінформ, 2010. – Вип. 8. – 4 с.
 2. Дмитрієвський Д. І. Спосіб лікування та профілактики герпетичних інфекцій : інформ. лист № 246 – 2009 / Д. І. Дмитрієвський, Л. О. Бобрицька, О. М. Нікітенко. – К. : Укрмедпатентінформ, 2010. – Вип. 29. – 4 с.

Дисципліни, які викладає: “Промислова технологія лікарських засобів”, “Сучасні фармацевтичні технології”. Проводить лабораторні та семінарські заняття з промислової технології лікарських засобів для вітчизняних та іноземних студентів денної форми навчання факультету “Фармація”, для студентів заочної форми навчання факультету ступеневої фармацевтичної освіти, є керівником магістерських та дипломних робіт студентів, приймає участь у підготовці дистанційного курсу навчання, викладає англійською мовою.

Хобі: природа.

Print Friendly, PDF & Email