Бондар Володимир Степанович

Бондар Володимир Степанович, професор кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор, кафедра лікарської та аналітичної токсикології

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел. (0572)679192
E-mail: toxchem@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

 

Біографія

Бондар Володимир Степанович народився 19 серпня 1941 р. у с. Куп’єваха, Богодухівського р-ну, Харківської області. Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1970). Працював молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником Харківського НДІ хімії та технології лікарських засобів (1970-1984).

У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Дослідження та удосконалення допоміжних процесів при виробництві готових лікарських засобів”.

У НФаУ працює з 1985 р. асистентом, доцентом (1995-1998), завідувачем кафедрою токсикологічної хімії (1998-2010), з 2010 року – професором кафедри токсикологічної хімії, з 2016 р. – професором кафедри лікарської та аналітичної токсикології.  

Нагороди: Подяка міського голови (2002), Почесні грамоти: фармацевтичної асоціації України (2005), МОН України (2006), НФаУ (2008, 2011, 2016), МОЗ України (2010), Знак «Відмінник освіти України» (2010). За наукові розробки по створенню нового антидіабетичного засобу «Діакамф» диплом ІІ ступеня (2002) та диплом переможця Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2006 р».

Наукова школа: Підготував 7 кандидатів наук, 7 магістрантів. Автор та співавтор більше 320 наукових і навчально-методичних робіт, 4 патентів, 35 навчальних посібники.

 1. Бур’ян Г. О. «Хіміко-токсикологічне дослідження флуоксетину» (2004).
 2. Дульцева О. В. «Хіміко-токсикологічне дослідження атенололу» (2005).
 3. Поляк О. Б. «Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину» (2005).
 4. Медведєва Ю. П. «Хіміко-токсикологічне дослідження дилтіазему» (2005).
 5. Болотова О. В. «Хіміко-токсикологічне дослідження кеторолаку» (2005).
 6. Малиновський Ю. Ю. «Фармакогностичне та хіміко-токсикологічне вивчення болиголову плямистого» (2009).
 7. Багуля О. В. «Хіміко-токсикологічне дослідження дифеніну» (2014).

Видавнича діяльність.

Співавтор підручника «Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств» в двох томах (1999).

Навчальні та методичні посібники

 1. Сборник тестовых и ситуационных заданий по токсикологической химии для самоподготовки студентов IV-V курсов (специальность «Фармация») / И. А. Журавель, В. С. Бондарь, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка, Е. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова, К. Ю. Нетесова // Х.: НФаУ, 2016. – 90 с.
 2. Основи токсикології: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності 7.12020103 «Технологія фармацевтичних препаратів» / И. А. Журавель, В. С. Бондарь, С. И. Мерзлікін, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка, Е. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова, К. Ю. Нетесова // Х.: НФаУ, 2016. – 51 с.
 3. Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією. Методичні рекомендації до лабораторних занять / В. С. Бондар, І. О. Журавель, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова // Харків: НФаУ, 2014. – 99 с.
 4. Методичні рекомендації до лабораторних занять з токсикологічної хімії. Модуль 1 / В. С. Бондар, І. О. Журавель, С. І. Мерзлікін, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, З. В. Шовкова // Харків: НФаУ, 2014. – 104 с.
 5. Toxicological Chemistry. Laboratory workbook / S. A. Karpushina, I. A. Zhuravel, V. S. Bondar, S. V. Bayurka // Kharkiv: NphU, 2012. – 63 p.
 6. Toxicological chemistry. Lecture course / Karpushina S.A., Bondar V.S., Zhuravel I.O. // Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011.– 208
 7. Токсикологическая химия в схемах и таблицах: Учебное пособие для студ. выс. учеб. завед. // В. С. Бондарь, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина, Е. Г . Погосян, С. В. Баюрка [и др.] // Х: Изд-во НфаУ, 2009. – 120 с.
 8. Toxicological chemistry. Schemes and Tables: Handbook for students of higher schools / Bondar V.S., Karpushina S.A // Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2009.– 120 p.
 9. Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності «Клінічна фармація» денної форми навчання / В. С. Бондар, С. В. Баюрка, С. А. Карпушина [та ін.] // X.: Вид-во НФаУ, 2008 – 76 с.
 10. Основи токсикології. Методичні рекомендації до практичних занять / В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во НФаУ, 2007. – 44 с.
 11. Toxicological chemistry. Lecture course. Part ІI / Bondar V.S., Karpushina S.A // Kharkov: publishers NPhaU: Zoloti storinky, 2006. – 96 p.
 12. Токсикологічна хімія в схемах і таблицях: навчальний посібник / В. С. Бондар, С. А. Карпушина, О. Г . Погосян, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2005. – 124 с.
 13. Toxicological chemistry. Laboratory workbook for V year students / Bondar V.S., Karpushina S.A // Kharkov: publishers NPhaU: Zoloti storinky, 2005. – 38 p.
 14. Toxicological chemistry. Laboratory workbook for IV year students / Bondar V.S., Karpushina S.A // Kharkov: publishers NPhaU: Zoloti storinky, 2005. – 34 p.
 15. Toxicological chemistry. Lecture course. Part I / Bondar V.S., Karpushina S.A // Kharkov: NUPh Publishers, 2005. –108 p.
 16. Токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій: Програма, контрольні завдання та метод. рекомендації. Навч. пос. для студ. заочн. форми навчання за спеціал. “Фармація” / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С.А. Карпушина, С. В. Ковальова, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НфаУ; Оригінал, 2004. – 80 с.
 17. Toxicological chemistry. Methodical directions to laboratory classes / Bondar V.S., Buryan A.A., Karpushina S.A // Kharkov: publishers NPhaU: Zoloti storinky, 2004. – 76p.
 18. Сборник тестовых и ситуационных заданий по токсикологической химии для самоподготовки студентов IV – V курсов по специальности «Фармация»: Учебное пособие / В. С. Бондарь, Е. А. Мамина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Изд-во НфаУ; Золотые страницы, 2003 – 104 с.
 19. Методические рекомендации к лабораторным занятиям «Экспресс-анализ острых интоксикаций» / В. С. Бондарь, Е. А. Мамина, С. А. Карпушина, В. И. Степаненко, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 60 с.
 20. Конспект лекцій «Основи токсикології» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, В. І. Степаненко, С. А. Карпушина, , С. В. Баюрка [та ін.] / Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 128 с.
 21. Конспект лекцій «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» / В. С. Бондар, В. І. Степаненко, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, О. О. Погосян, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 106с.
 22. Конспект лекцій «Токсикологічна хімія» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, В. І. Степаненко, С. В. Баюрка [та ін.] // Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 157 с.
 23. Токсикологическая химия. Методические рекомендации к ла-бораторным занятиям 4 и 5 курсов дневной формы обучения по специальности «Фармация» / В. С. Бондарь, Е. Г. Погосян, Е. А. Мамина, С. В. Баюрка [и др.] // Х.: Изд-во НФАУ, 2001. – 96 с.
 24. Програма з курсу «Основи токсикології» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // К., 2000. – 25 с.
 25. Методичні рекомендації з курсу «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» для студентів денної форми навчання за спеціальністю «Фармація» / В. В. Болотов, В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во, НФАУ, – 60 с.
 26. Методичні рекомендації для студентів та викладачів з курсу «Основи токсикології» / В. В. Болотов, Є. І. Стадніченко, В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина, С. В. Ковальова, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: УкрФА, 1999. – 50 с.
 27. Програма, контрольні завдання та методичні рекомендації з токсикологічної хімії / В. В. Болотов, В. С. Бондар, С. В. Баюрка [та ін.] // X.: Вид-во НФАУ, 1999. – 85с.

Наукова діяльність

Розробка та удосконалення технології лікарських препаратів промислового виробництва, деструкція токсичних викидів, хіміко-фармацевтичних підприємств. Співавтор першої в СНД технології промислового виробництва ряду інфузійних розчинів, методів обробки закупорювальних засобів, співавтор двох нових лікарських препаратів (альтан, діакамф), методик по створенню норм водоспоживання та водопостачання хіміко-фармацевтичними підприємствами України та інших країн СНД та хіміко-токсикологічні дослідження отрут різної природи.

Результати наукових розробок впроваджені у практику ряду обласних бюро судово-медичної експертизи: Харківського, Тернопільського Луганського та в навчальний процес фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України.

Патенти

 1. Патент України № 44321. Заяв. 19.12.1997 №67126167. Виданий 15.02.2002. Офіц. бюл. №2. Промислова власність. – 2002. – №2. Спосіб одержання суми поліфенолів / Безпалько Л.В., Крицька Т.В., Шаламай А.С., Бондар В.С.
 2. Патент РФ №2205826. Заяв.21.12.2002г.№2000132042 Выдан 10.06.2003г. (±)-цис-3-(2`-бензимидазолил)-1,2,3-триметилциклопентакарбоновая кислота, проявляющая сахароснижающее и антидиабетическое действие / Мерзликін С.И., Сидоренко С.В., Черных В.П., Болотов В.В., Бондар В.С., Яременко Ф.Г. (№ 14 в книге).
 3. Патент України №65046А Заяв. 19.05.2003 №2003054435. Виданий 15.03.2004. Опубл. 15.03.2004. Бюл.№3 Спосіб одержання (±)-цис-3-(2`-бензімідазоліл)-1,2,3-триметилциклопентакарбонової кислоти / Мерзлікін С.І., Черних В.П., Болотов В.В., Бондар В.С. (№ 15 в книге).
 4. Патент України №23879. Заяв. 29.01.2007 №U 2007 00913. Виданий 11.06.2007. Бюл. №8 Процес одержання та кількісного визначення полісахаридного комплексу з болиголова плямистого / Малиновський Ю.Ю., Чушенко В.М., Бондар В.С.

Дисципліни, які викладає доктор наук. Читає курс лекцій з токсикологічної хімії та основ токсикології, проводить практичні заняття з токсикологічної хімії, основ токсикології та лікарської та аналітичної токсикології. Проводить розробку лекційного матеріалу для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання, а також для студентів факультету «Технології фармацевтичних препаратів».

Громадська діяльність: член Харківського обласного товариства захисту навколишнього середовища (1979-1984), лектор з атеїстичної роботи (1983-1987), Голова ЦМК НФаУ (1998-2006), член Вченої ради НФаУ (1998-2010), член Технологічної комісії НФаУ (2005-2013), член апробаційної комісії НФаУ 15.00.01 та 15.00.02, член редакційної комісії журналу «Український біофармацевтичний журнал» та журналу «Клінічна фармація», голова держекзаменаційних комісій в Івано-Франківському медичному університеті, Донецькому національному медичному університеті (2013, 2014), Київському медичному університеті народної медицини (2004, 2016), голова атестаційної комісії МОЗ України в Херсонському медичному коледжі (2013), відповідальний за роботу опорної кафедри з дисципліни «Основи токсикології» (2010-2017).

Print Friendly, PDF & Email