Бурда Надія Євгеніївна

Бурда Надія Євгеніївна – доцент кафедри хімії природних сполук, доктор фармацевтичних наук, доцент

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська , 4, хімічний корпус, 4 поверх;

Тел./факс: (0572) 67-93-63

E-mail: cnc@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

                                                 

 

Народилася 4 березня 1986 року у місті Харків. У 2008 р. закінчила Національний фармацевтичний університет. У 2009 році захистила магістерську роботу. З 2009 року по 2011 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри хімії природних сполук. В той же час виконувала кандидатську дисертаційну роботу за фахом 15.00.02 – «Фармацевтична хімія та фармакогнозія», яку захистила у 2011 р.

У 2018 р. захистила докторську дисертацію за темою «Науково-теоретичні підходи до розробки та дослідження урологічних та проктологічних лікарських рослинних засобів». У тому же році отримала вчене звання доцент.

З 2011 р. працювала асистентом кафедри ХПС, з 2016 р. – доцент кафедри, з 2018 р.– старший викладач тієї ж кафедри, з 2019 р. – доцент кафедри ХПС.

Громадська діяльність: помічник ученого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті.

Автор понад 130 наукових робіт.

Підручники:

 1. Фармакогнозия: базовый учеб. для студентов высш. фармац. учеб. заведения (фармац. фак.) IV уровня аккредитации; изд. дораб. и доп. [авториз. пер. с укр. яз.] / В.С. Кисличенко, И.А. Журавель, С.М. Марчишин, О.П. Хворост; под ред. В.С. Кисличенко. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 776 с.; 16 с. цв.вкл. В подготовке издания принимали участие: И.Г. Гурьева, В.В. Вельма, В.Ю. Кузнецова, Н.Е. Бурда, З.И. Омельченко, Е.С. Мусиенко.
 2. Фармакогнозія : базовий підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-тів) IV рівня акредитації / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 736 с. У підготовці видання брали участь: І. Г. Гур’єва, В.В. Вельма, В.Ю. Кузнєцова, Н.Є. Бурда, О.М. Новосел, З.І. Омельченко, Л.В. Ленчик, А.І. Попик.

Навчальні посібники:

 1. Фармакогнозія: Посібник для підготовки до іспиту: Навчальний посібник / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.М. Новосел, І.Г. Гур’єва, Н.Є. Бурда, В.В. Вельма, А.І. Попик, Г.С. Тартинська, Л.М. Горяча / за ред. В.С. Кисличенко, І.О. Журавель. – Х.: НФаУ, 2016. – 92 с.
 2. Фармакогнозія. Лабораторний практикум: навч. посібник / Кисличенко В.С., Журавель І.О., Новосел О.М., Омельченко З.І., Кузнєцова В.Ю., Вельма В.В., Бурда Н.Є., Гур’єва І.Г., Мусієнко К.С. / за ред. В.С. Кисличенко, І.О. Журавель. – Вид. 2-е, перероб. та доп. – Х.: НФаУ, 2016. – 104 с.
 3. Ресурсоведение лекарственных растений : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / В.С. Кисличенко, В.В. Король, Е.Н. Новосел, В.Ю. Кузнецова, И.Г. Гурьева, Н.Е. Бурда, А.И. Попик, А.А. Кисличенко, А.С. Тартынская, Е.С. Мусиенко, И.С. Бурлака. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2016. – 164 с.
 4. Алкалоиды: конспект лекций / Кисличенко В.С., Журавель И.А., Новосел Е.Н., Гурьева И.Г., Бурда Н.Е., Попик А.И., Горячая Л.Н. – Х.: ИД «Райдер», 2016. – 44 с.
 5. Фармакогнозія. Лабораторний практикум: навч. посібник / Кисличенко В.С., Журавель І.О., Король В.В., Новосел О.М., Омельченко З.І., Кузнєцова В.Ю., Вельма В.В., Бурда Н.Є., Гур’єва І.Г., Попик А.І., Горяча Л.М. / за ред. В.С. Кисличенко, І.О. Журавель. – Вид. 2-е, перероб. та доп. – Х.: НФаУ, 2015. – 104 с.
 6. Ресурсознавство лікарських рослин. Посібник для студентів спеціальності «Фармація» / Кисличенко В.С., Ленчик Л.В., Новосел О.М., Кузнєцова В.Ю., Гур’єва І.Г., Бурда Н.Є., Степанова С.І., Попик А.І., Кисличенко О.А., Тартинська Г.С., Бурлака І.С., Мусієнко К.С. – Х.: Від-во НФаУ, 2015. – 136 с.
 7. Фармакогнозия: конспект лекций для подготовки к экзаменам / В.С. Кисличенко, И.А. Журавель, Л.В. Ленчик, Е.Н. Новосел, Н.Е. Бурда, И.Г. Гурьева, А.С. Тартынская. – 2-е изд., испр. и доп. – Х.: ЧП ЦэиПП «Райдер», 2015. – 84 с.
 8. Изопреноиды (Терпеноиды и стероиды): конспект лекций / Кисличенко В.С., Журавель И.А., Ленчик Л.В., Новосел Е.Н., Гурьева И.Г., Бурда Н.Е., Тартынская А.С. – Х.: ИД «Райдер», 2013. – 40 с.
 9. Фармакогнозия: конспект лекций для подготовки к экзаменам / В.С. Кисличенко, И.А. Журавель, Л.В. Ленчик, Е.Н. Новосел, В.Ю. Кузнецова, В.В. Вельма, О.Н. Кошевой, Н.Е. Бурда, А.А. Кисличенко, И.Г. Зинченко, А.С. Тартынская. – 3-е изд., испр. и доп. – Х.: ЧП ЦэиПП «Райдер», 2012. – 84 с.
 10. Журнал для підготовки до іспиту «Крок-2» з фармакогнозії / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, Л.В. Упир, О.М. Новосел, Н.Є. Бурда, О.А. Кисличенко, І.Г. Зінченко, Г.С. Тартинська. – Харків, НФаУ, 2012. – 88 с.
 11. Фармакогнозія. Лабораторний практикум: навч. посібник / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, О.І. Павлій, Л.В. Упир, В.В. Король. О.М. Новосел, О.І. Нещерет, З.І. Омельченко, В.Ю. Кузнєцова, В.В. Вельма, Я.В. Дьяконова, О.А. Кисличенко, Н.Є. Бурда, І.Г. Зінченко, О.В. Бухаріна; за ред. В.С. Кисличенко, І.О. Журавель. – Х.: Райдер, 2011. – 160 с.
 12. Guide in pharmacognosy. Questions & Answers «Krok-2» / V.S. Kyslychenco, L.V. Upyr, Ya. V. Dyakonova, V. Yu. Kuznetsova, N. Ye. Burda, O.A. Kyslychenco, I.G. Zinchenko. – Kharkiv: NuPh, 2010. – 100 p.
 13. Фармакогнозия: конспект лекций для подготовки к экзаменам / В.С. Кисличенко, А.И. Павлий, И.А. Журавель, Л.В. Упыр, Е.Н. Новосел, В.Ю. Кузнецова, В.В. Вельма, О.Н. Кошевой, Я.В. Дьяконова, З.И. Омельченко, Н.Е. Бурда – 2-е изд., испр. и доп. – Х.: Райдер, 2009. – 84 с.
 14. Guide in pharmacognosy. Questions & Answers «Krok-2» / V.S. Kyslychenko, L.V. Upyr, Ya. V. Dyakonova, V.V. Velma, O.M. Koshoviy, N. Ye. – Kharkiv: NuPh, 2009. – 100 p.

Членство у фахових асоціаціях

 1. Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників
 2. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

Викладання дисциплін

Фармакогнозія, фармакогнозія з основами фітокосметики, фармакогностичні основи фітотерапії, фармакогностичний аналіз нової ЛРС, ресурсознавство лікарських рослин.

 

image_pdfimage_print