Ветеринарна фармація

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна фармація» спрямована на підготовку компетентних фахівців ветеринарної медицини, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з діагностики, лікування, профілактики хвороб тварин, організації управління та економіки ветеринарної справи, ветеринарної фармації, здатних застосовувати отримані знання у наукових дослідженнях в …

Фармацевтичне правознавство

Освітня програма «Фармацевтичне правознавство» дає можливість отримати системні правові знання з державного регулювання фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів. Покликана стати середовищем, що готує сучасні кадри для адміністративних посад у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я.

Майбутні випускники мають широкий вибір …