Органічна хімія. Тести з поясненнями : навч. посіб. О-64 для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Л. А. Шемчук, Т. О. Колеснікова та ін. ; за ред. В. П. Черних. – 3-тє вид., стереотип. – Х. : НФаУ, 2017. – 460 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11–11477 від 22.07.2014 р.)

Органічна хімія. Тести з поясненнями : навч. посіб. О-64 для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Черних, Л. А.

Хрестоматия по русскому языку для студентов-иностранцев продвинутого этапа обучения вузов медико-фармацевтического профиля : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Н. Филянина, Е. А. Долгая, Т. В. Крысенко и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. — 320 с., ил

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений (протокол № 1/11-11259 от 23.08.2016 г.)

Хрестоматия по русскому языку для студентов-иностранцев продвинутого этапа обучения вузов медико-фармацевтического профиля : учеб. пособие для студентов вузов /

Організація та економіка фармації. Ч. 3. Основи економіки фармації : підруч. для студентів фармац. ф-тів ВНЗ МОЗ України / А.С. Немченко, Г.Л. Панфілова, В.М. Назаркіна та ін. ; за ред. А.С. Немченко. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 272 c. — (Національний підручник).

Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України (лист № 08.1-30/30227 від 23.11.2016 р.)

Підручник виданий як національний відповідно до наказу МОЗ України від 22.06.2010 р. № 502 «Про затвердження робочих груп

Атлас физиологии человека. Схемы. Рисунки. Таблицы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л. Н. Малоштан, Г. П. Жегунова, Е. К. Рядных и др. ; под ред. Л. Н. Малоштан. — Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. — 496 с.

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины (письмо № 1/11-11478 от 12.07.2013 г.)

Атлас физиологии человека. Схемы. Рисунки. Таблицы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л. Н. Малоштан, Г. П. Жегунова, Е. К. Рядных и др.

Малий В.В. Етика та деонтологія у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В.В. Малий, З.Р. Сафіуліна, М.М. Кобець, О.С. Самборський. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 248 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-4335 від 05.05.2017 р.)

Малий В.В.

Етика та деонтологія у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В.В. Малий, З.Р. Сафіуліна, М.М. Кобець, О.С. Самборський. — Харків : НФаУ

Належні практики у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Ю. І. Губін та ін. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 296 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6932 від 12.07.2017 р.)

Належні практики у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Ю. І. Губін та ін. — Харків : НФаУ

Котвіцька А. А., Чмихало Н. В., Вороніна О. М. Маркетинг послуг: тексти лекцій : навч. посібник для здобувачів вищої освіти ; за заг. ред. А. А. Котвіцької. — Х.: НФаУ, 2017. — 128 с.

Рекомендовано Вченою радою Національного фармацевтичного університету (протокол № 9 від 31.05.2017 р.)

Котвіцька А. А., Чмихало Н. В., Вороніна О. М.

Маркетинг послуг: тексти лекцій : навч. посібник для здобувачів вищої освіти ; за заг. ред. А. А. Котвіцької. —

Соціологія організації та сучасна економічна теорія: питання та відповіді : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, Н. О. Пузак, О. М. Вороніна. — Х. : НФаУ, 2017. — 84 с.

Рекомендовано Вченою радою Національного фармацевтичного університету (протокол № 9 від 31.05.2017 р.)

Соціологія організації та сучасна економічна теорія: питання та відповіді : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, Н. О. Пузак, О. М.

image_pdfimage_print