Центральна методична рада

Положення про центральну методичну раду НФаУ

Склад центральної методичної ради

Голова доц. Федосов А.І., перший проректор з НПР
Заступник голови проф. Левітін Є.Я.
Секретар ЦМР доц. Полуян С.М.
Проректори з науково-педагогічної роботи

проф. Загайко А.Л.

проф. Крутських Т.В.

доц. Кубарєва І.В.

Директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації проф. Галій Л.В.
Декан факультету підвищення кваліфікації ІПКСФ доц. Великий Д.Л.
Директор коледжу НФаУ доц. Прокопенко Т.С.
Заступник директора з навчальної роботи коледжу НФаУ Гейко О.В.
В.о. завідувач науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти доц. Ольховська А.Б.
Голови методичних профільних комісій

проф. Георгіянц В.А.

проф. Зупанець І.А.

проф. Немченко А.С.

проф. Ярних Т.Г.

доц. Світлична Є.І.

Декани факультетів

доц. Кузнєцова В.Ю.

доц. Суріков О.О.

проф. Набока О.І.

доц. Калайчева С.Г.

Завідувач відділу практики та сприяння працевлаштуванню Барковська О.Я.
Завідувачі випускових кафедр

проф. Гриценко І.С.

проф. Половко Н.П.

проф. Філіпцова О.В. 

проф. Кравченко В.М.

проф. Гонтова Т.М.

проф. Стрельников Л.С.

доц. Філяніна Н.М.

проф. Рубан О.А.

доц. Буданова Л.Г.

доц. Єрьоменко Р.Ф.

проф. Башура О.Г.

доц. Баюрка С.В.

проф. Перехода Л.О.

проф. Козирєва О.В.

проф. Філімонова Н.І.

проф. Попова Н.В.

проф. Шемчук Л.А.

проф. Кононенко Н.М.

проф. Кайдалова Л.Г.

проф. Гладух Є.В.

проф. Зупанець І.А.

проф. Немченко А.С.

доц. Кубарєва І.В.

проф. Гладух Є.В.

проф. Сагайдак-Нікітюк Р.В.

проф. Баранова І.І.

доц. Лебединець В.О.

проф. Посилкіна О.В.

проф. Яковлєва Л.В. 

проф. Кошовий О.М.

проф. Пєнкін Ю.М. 

проф. Малий В.В.

проф. Кисличенко В.С.

проф. Ярних Т.Г.

проф. Штриголь С.Ю.

проф. Кірєєв І.В. 

проф. Кабачний В.І.

ст.викл. Таможанська Г.В.

проф. Малоштан Л.М.

проф. Іванова К.А.

доц. Погорєлов С.В.

доц. Коваленко З.І.

Відповідальні спеціальностей
відповідальна спеціальність  073 Менеджмент, ОПП Логістика, доцент кафедри управління та економіки підприємства доц. Братішко Ю.С.
відповідальна за спеціальність 051 Економіка, ОПП Економіка підприємства, доцент кафедри управління та економіки підприємства. доц. Гладкова О.В.
відповідальна за спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, ОПП Лабораторна діагностика, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики доц. Должикова О.В.
відповідальна за спеціальність 075 Маркетинг, ОПП Маркетинг, доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту доц. Дорохова Л.П.

відповідальна за спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (Фармація), ОПП Технології парфумерно-косметичних засобів, доцент кафедри косметології і аромології

доц. Кран О.С.

відповідальна за спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (Фармація), ОПП Фармація-вітч., доцент кафедри косметології і аромології

доц. Мартинюк Т.В.

відповідальна за спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (Фармація), ОПП Фармація-ін., доцент кафедри фармацевтичної хімії

доц. Сидоренко Л.В.
відповідальна за спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (Фармація), ОПП Клінічна фармація, доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації доц. Прописнова В.В.

відповідальна за спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Якість, стандартизація та сертифікація, доцент кафедри управління якістю

доц. Ромелашвілі О.С.
відповідальна за спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (Фармація), ОПП Технології фармацевтичних препаратів, доцент кафедри промислової фармації доц. Січкар А.А.
відповідальна за спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Менеджмент, Менеджмент організацій та адміністрування, доцент кафедри менеджменту та адміністрування доц. Страпчук С.І.
відповідальна за спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, ОПП Адміністративний менеджмент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування доц. Зоідзе Д.Р. 

відповідальна за спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерії, ОПП Біотехнологія, Промислова біотехнологія, Фармацевтична біотехнологія, професор кафедри біотехнології

проф. Стрілець О.П.

відповідальний за спеціальність 011 освітні, педагогічні науки, ОПП Педагогіка вищої школи, доцент кафедри педагогіки і психології

доц. Фесенко В.Ю.

 

Print Friendly, PDF & Email