Чуєшов Владислав Іванович

Чуєшов Владислав Іванович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технології фармацевтичних препаратів, академік Академії наук технологічної кібернетики України

Адреса: вул. Валентинівська, 4, м. Харків, 

тел. 67-91-51
тел.-факс: 67-57-97
Науковий профіль:

 

Владислав Іванович Чуєшов народився 2 березня 1942 року у с Верхів`я, Орловської області. У 1962 році закінчив Київське фармацевтичне училище, а у 1970 році — Харківський фармацевтичний інститут. Працював заступником завідуючого аптекою (м. Кагарлик, Київської області). З 1971 року — аспірант, з 1974 року — асистент на кафедри аптечної технології ліків та з 1980 року — доцент кафедри аптечної технології ліків, а з 1987 р. – завідувач кафедри заводської технології ліків, з 2004-2010 р. -завідувач кафедри промислової фармації Національного фармацевтичного університету. Одночасно за сумісництвом виконував обов`язки спочатку заступника декана, а потім декана Харківського фармацевтичного інституту (1979 по 1987 р.), та декана факультету “Промислова фармація” НФаУ (1995 р. по 1996 р.). В 1974 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата фармацевтичних наук за темою: «Фізико-хімічні і біофармацевтичні дослідження модифікованих аеросилів з метою їх використання для приготування емульсійних мазевих основ».
Докторську дисертацію на тему “Теоретичне і експериментальне обґрунтування технології пінних аерозолів кровоспинної, знеболюючої і антимікробної дії” захистив у 1985 р. У 1987 р. йому присвоєно звання професора.
В 1994 році обраний академіком Академії наук технологічної кібернетики України. Наукові інтереси В.І.Чуєшова присвячені питанням створення м`яких лікарських препаратів для лікування раневого процесу, дерматологічних та інших захворювань. Ним підготовлено 5 докторів і 20 кандидатів фармацевтичних наук. Є автором та співавтором понад 300 наукових праць, 2 монографій: “Теоретические основы синтеза гибких препаратов в технологии биологически активных синтетических субстанций” (1999), “Радиационное облучение в технологии фитохимических препаратов” (2000), 3 підручників: “Промышленная технология лекарств” в 2-х томах (1999, 2002), “Технологія ліків промислового виробництва” (2003), “Основы проектирования производств в хіміко-фармацевтической промышленности” (2004); понад 20 учбових посібників, 15 авторських свідоцтв, 5 патентів. Працює над проблемою пошуку та застосування допоміжних речовин у лікарських засобах і створення комбінованих пінних препаратів у аерозольній упаковці, які виявляють кровоспинну, протизапальну і антимікробну дію. Автор десяти лікарських препаратів, які випускаються промисловістю.
Педагогічну та наукову роботу В.І.Чуєшов поєднує з громадською діяльністю: член спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій при НФаУ, читає курс “Технологія готових лікарських препаратів”, 8 років був відповідальним секретарем Республіканської проблемної комісії “Фармація”, член технологічної комісії МОЗ України.
За внесок, зроблений у розвиток фармацевтичної галузі професор В.І.Чуєшов відзначений почесними грамотами різного рівня.

Наукова школа:

доктори наук

 1. Сахатов Ессен Сахатович (1995 р.)
 2. Зайцев Олександр Іванович ( 2004 р.)
 3. Гладух Євгеній Володимирович  (2005 р.)
 4. Чернов Андрій Миколайович (2010 р.)

кандидати наук

 1. Коканов Артик Атабаєвич (1991 р.)
 2. Кеудон Распхон ( 1991  р.)
 3. Сорокіна Елла Вадимівна (1992 р.)
 4. Гладух Євген Володимирович (1992 р.)
 5. Дворніков Кирил Іванович (1992 р.)
 6. Керімов Т.А. (1993 р.)
 7. Спиридонов Андрій Володимирович (1993 р.)
 8. Сайко Ірина Володимирівна (1993 р.)
 9. Бердиніязов Н.М. (1996 р.)
 10. Лонін Олексій Юрійович (1997 р.)
 11. Рубан Олена Анатоліївна (1998 р.)
 12. Крутських Тетяна Василівна (1999  р.)
 13. Ковальов Віктор Миколайович (2001 р.)
 14. Жуковіна Ольга Вікторівна (2001 р.)
 15. Спиридонов Сергій Володимирович  (2001 р.)
 16. Бобрицька Лариса Анатоліївна (2001 р.)
 17. Іванов Дмитро Олексійович (2001 р.)
 18. Загорій Гліб Володимирович (2004 р.)
 19. Донченко Наталія Василівна (2005 р.)
 20. Гриценко Віта Іванівна (2005 р.)
 21. Козелкова Юлія Вікторівна (2007 р.)

Розробки, впровадження, патенти

 • А.с. СССР № 968910 от 22.06.82. Антисептические средства / Г.С. Башура, В.С. Дудник, Н.А. Ляпунов, И.Неумывакин, Ю.В. Чернобай, В.И. Чуешов, Г.Н. Мисенев.
 • А.с. СССР Х° /1780746 А1 А61 К 9/16, 35/78. Способ получения гранул лекарственного средства, регулирующего процессы обмена в миокарде / А.И. Тихонов, Л.И. Богуславская, В.И. Чуешов, Т.Н. Будникова, Н.Ф. Комисаренко, А.И. Березнякова, С.Я. Матвиенко, И.Б. Копышева: Харьковский фармацевтический институт. Заявл. № 4873019/14 от 10.09.1990; Зарег. 15.19.92 г.
 • А.с. СССР № 1637085. Дисперсионная среда для получения липосом / И.Л. Дикий, В.Д. Яковенко, Л.С. Стрельников, В.И. Чуешов.
 • А.с. СССР № 482785-14056045. Способ инкапсулирования производного хинилхинозолона в липосомы / Л.С. Стрельников, Л.В. Трубник, И.Л. Дикий, В.В. Библик, В.И. Чуешов.
 • А.с. СССР Х° / 4839024-14 (634321). Способ повышения специфической активности антибиотиков / И.Л. Дикий, Н.Е. Шевелева, И.Ю. Холупяк, Л.С. Стрельников, В.И. Чуешов, М.М. Великая, Т.И. Ковалева.
 • А.с. СССР Xм / 4883104/14 (110284). Фосфолипидный состав для приготовления липосом / И.Л. Дикий, Чуешов В.И.
 • Державний патент на винахід № 32687А (А 61К 31/74). Опубл. 15.02.2001.-Бюл.№1. Способ получения комплексного лекарственного средства на основе синтетических алюмосиликатов. / Жуковина О.В., Зайцев А.И., Жуковин В.И., Дикий И.Л., Чуешов В.И., Гейдерих О.Г., Тиманюк В.Н.
 • Державний патент на винахід № 40451А. Заявл. 16.07.2001./ Л.А. Бобрицкая, В.А. Заболотный, В.И. Чепелюк, А.И. Тихонов, В.И. Чуешов, О.В. Супрун и др. /Способ получения капсулированной формы фармацевтического препарата.
 • Державний патент на винахід № 45735А. Заявл. 15.04.2002./ СІ. Мерзлікін, В.П. Черних, В.В. Полторак, О.І. Гладких, В.І. Чуешов, П.Д. Пашнев / Антидіабетичний засіб “Діакамф”, який проявляє цукрознижуючу, антидіабетогенну та антиоксидантну дію.
 • Державний патент на винахід № 47580А. Заявл. 15.07.2002./ О.І. Тихонов, П.Д.Пашнєв, Т.Г. Ярних, А.А. Січкар, П.П. Пашнєв, О.Є. Богуцька, С.О.Тихонова, В.І. Чуєшов, В.Т. Мільський, Н.В. Тоцька / Засіб захисту тварин для профілактики і лікування післяпологових ендотермів “Антисепт ФД”.
 • Патент України на винахід №72669 Бюл №3 15.03.2005 / Г.В. Загорій, О.В.Чуєшов, Ю.В. Федорчук, О.А. Рубан, В.І. Чуєшов, Л.В. Яковлева, С.О.Тихонова, Ю.М. Добровольський, Н.І. Філімонова, В.М. Грудько / “Фармацевтична композиція “Мірамеф” з протиалергічною, протизапальною, репаративною та протимікробною дією”.
 • Патент України на винахід №72670 Бюл №3 15.03.2005 / Г.В. Загорій, Н.М.Беркало, О.А. Рубан, В.І. Чуєшов, Л.В. Яковлева, СО. Тихонова, Ю.М.Добровольський, Н.І. Філімонова, В.М. Грудько / “Фармацевтична композиція “Веногепар” для лікування хронічної венозної недостатності та її ускладнень”.
 • Патент на корисну модель №27653/ Домар Н.А., Січкар А.А., Кисліченко В.С., Кузнецова В.Ю., Пашнев П.Д., Дикий І.Л., Башура О.Г., Чуєшов В.І., Богиров Д.А./Фармацевтична композіція для профілактики та корекції імунодефіцітних станів/ МПК (2006) А61К 9/00, А61К 31/7064 (01. 2006)

Підручники:

 • Промышленная технология лекарств в 2-х томах 1999 г.
 • Промышленная технология лекарств в 2-х томах 2002 г. Технологія ліків промислового виробництва 2003 р. Основы механизации химико-фармацевтических производст (2002) Основы проектирования производств в химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности (2004)

Практичне керівництво

 • практичне керівництво до лабораторних занять з тем «Промислове виробництво м`яких лікарських форм» 2006 р.
 • практичне керівництво до лабораторних занять з тем «Промислове виробництво екстракційних препаратів» 1999 р
 • практичне керівництво до лабораторних занять з тем «Промислове виробництво стерильних лікарських форм» 2006 р.
 • практичне керівництво до лабораторних занять з тем «Промислове виробництво твердих лікарських форм» 1999 р.
 • практичне керівництво `Техніка та технологія галузі” 2002 р Курсовое и дипломное проектирование. 2000 р.
 • Технология лекарственных препаратов промышленного производства Журнал к лабораторным работам. (2005)

Навчальний посібник

 • Учебное пособие по курсу «Теоретические основы фармацевтической технологии» для студентов 3 дневного и 4 з/о курсов ПФ. (2007)
 • Основы биотехнологии (1995)
 • Нормативно-техническая документация и государственная инспекция качества готовых лекарственных средств в фармацевтическом производстве (2005)
 • Промышленная биотехнология (2001)
 • Новые технологии в фармацевтическом производстве (2001)
 • Оборудование и основы проектирования химико-фармацевтических производств (2002)
 • Технология биологически активных веществ ч. 2 (2002)
 • Малосерійне виробництво готових лікарських засобів (2003)
 • Методи поліпшення якості (2004)
 • Промышленная технология лекарственных средств -Учебное  пособие к лабораторним работам (2005)

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • Аспекти створення лікарських засобів Вступ до фаху
 • Проект за спеціальністю
 • Теоретичні основи фармацевтичної технології
 • Промислова технологія фармацевтичних препаратів
 • Обладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв
 • Технологія лікарських препаратів промислового виробництва
 • Технологічні аспекти поліпшення якості ГЛЗ
 • Технологія виробництва фармацевтичних препаратів
 • Технологія лікарських засобів у польових умоваз
 • Світові технології у фармації
 • Техніка та технологія галузі
 • Системи технологій
 • Сучасні фармацевтичні технології

 

Print Friendly, PDF & Email