Чуйко Ольга Василівна

Ольга Василівна Чуйко народилася в 1900 р. в м. Харкові в сім’ї службовця. Після закінчення жіночої гімназії вступила до Харківського медичного інституту до лікувального факультету. Ще, студенткою цікавилась науковими дослідженнями, працювала в науковому кружку при кафедрі мікробіології та виконала роботу на тему “Ферменти в мокроті при туберкульозі” (1925 р.). З 1926 по 1929 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі мікробіології, після чого почала працювати там же асистентом.

З 1932 по 1939 р. працювала на посаді наукового співробітника в українському інституті експериментальної медицини і одночасно в харківському бактеріологічному інституті їм. І.І.Мечникова, в якому керувала лабораторією по виготовленню вакцин для імунізації населення м. Харкова і навколишніх сіл. В лабораторії виготовляли дифтерійний анатоксин, тифо-паратифозну вакцину і різні діагностикуми. Паралельно Ольга Василівна займалася науковими дослідженнями. За цей період часу вона виконала 22 наукові роботи з області мікробіології і імунології, які мали важливе теоретичне і практичне значення.

В 1936 р. О.В. Чуйко була затверджена в званні доцента, а в 1939 р. одержала вчений ступінь кандидата медичних наук без захисту дисертації.

Під час Великої Вітчизняної війни О.В. Чуйко зі своїми співробітниками вакцинного відділу харківського бактеріологічного інституту ним. І.І. Мечникова, проявили велику мужність. Після того, як німецькими властями робота з мікробними культурами в установах країни була заборонена, вакцинні препарати почали виготовлятися нелегально, що врятувало життя багатьох харків’ян. Організована Ольгою Василівною в цей час діагностична лабораторія користувалася широкою популярністю серед лікарів і населення міста. За проявлену мужність О.В. Чуйко була згодом нагороджена медаллю “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні”. В передвоєнні роки і військовий час вельми плідною була наукова діяльність О.В. Чуйко з розробки нових антибактеріальних препаратів, стерилізуючих рідин і дезінфектантів на основі мікробіологічного скринінгу синтезованих в харківському фармацевтичному інституті сполук. Ці препарати застосовувалися на фронтах і в тилу.

В Харківському державному фармацевтичному інституті О.В. Чуйко працювала з 1944 по 1968 р. на посаді завідуючої кафедрою мікробіології. В 1945 р., не зважаючи на надзвичайно важкі умови роботи в інституті, коли були відсутні апаратура, реактиви, лабораторний посуд, устаткування, а приміщення інституту не опалювалися, Ольга Василівна організувала роботу по відновленню навчального процесу і науково-дослідної роботи на кафедрі. Знаменно, що однією з кращих наукових робіт інституту за цей рік була визнана робота О.В. Чуйко “Вплив на коки сульфаніламидних сполук”.

В подальші роки О.В. Чуйко проводила наукові дослідження причин і умов мінливості пневмококів, вивчала бактерицидні властивості в умовах in vitro і in vivo окремих фракцій різних ефірних масел (евкаліптового, м’ятного, коріандрового), проводила розробку нових методів дезинфекції повітря і стерилізації аптечного посуду. В цей час Ольга Василівна почала працювати над докторською дисертацією з області вживання біоантисептиків.

Особливу увагу надавала О.В. Чуйко активному залученню студентів до науково-дослідної роботи. Під її керівництвом наукові дослідження студентів мали чітку професійну спрямованість, високо оцінювались і мали вагоме значення для практичної фармації. Наприклад, результати роботи студентів на кафедрі мікробіології з вивчення ефективності дії дезинфікуючих речовин на мікрофлору аптечного посуду були передані Обласному Аптекоуправлінню і впроваджені в практику.

Професор Ольга Василівна Чуйко відрізнялася високою вимогливістю до себе, принциповістю і в той же час добротою, чуйним відношенням до співробітників, користувалася величезним авторитетом серед колег і студентів інституту.

 

Print Friendly, PDF & Email