Цубанова Наталя Анатоліївна

profesor_Tsubanova_fotoЦубанова Наталя Анатоліївна, доктор фармацевтичних наук (2014),  професор (2015) кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ

Адреса: 61001, м. Харків, майдан Захисників України, 17, ІПКСФ НФаУ
Телефон: +38(057) 733-92-06
E-mail: farmtex-ipksf@nuph.edu.ua

Науковий профіль:
                

 

 Автобіографія

Цубанова Наталя Анатоліївна народилась у 1973 р. в місті Харкові в родині держслужбовців. В 1991 р. після закінчення Харківського економічного ліцею № 161 вступила до Української фармацевтичної академії,  яку закінчила  у 1996 р. за спеціальністю „фармація”. У жовтні 1998 р. захистила наукову роботу «Можливості застосування гепатопротекторів у фармакотерапії гестозів» зроблену під керівництвом проф. Зупанця І.А. та отримала диплом з відзнакою. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, спеціальність «фармакологія» під назвою «Експериментальне вивчення нового, комплексного, венотонічного препарату на основі рослинних компонентів – венотропіну» (науковий керівник проф. Яковлєва Л.В.). У 2013 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему «Антигіпоксичні та органопротекторні властивості спіроциклічних похідних оксиндолу (екпериментальне дослідження)»  (науковий консультант, проф. Штриголь С.Ю.).  З 2014 р. працює на посаді професора кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ.

Громадська діяльність

Заступник голови Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 зі спеціальності «Фармакологія» (НФаУ) та член апробаційної комісії зі спеціальності 14.03.05 – «Фармакологія» спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 (НФаУ).

Наукова школа

Керує підготовкою кандидатської дисертації аспіранта Журенко Д. С., на тему «Дослідження фармакологічної активності нового комбінованого гелю, що містить екстракти Аloe arborescens та Cortex Quercus».

Методичні рекомендації

 1. Сучасна  клініко-фармакологічна  характеристика  хондропротекторних засобів: метод. рек. до викон. самост. роботи / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 36 с.
 2. Вплив фармако-, фітотерапії та інших видів лікування на якість життя : метод. рек. до викон. самост. роботи /  Е.В. Супрун, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Н. А. Цубанова та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 40 с
 3. Раціональна фармакотерапія та безпека ліків при інфекційній патології: метод. рек. для викладачів / В.М. Кузнєцова, О.Ф. Пімінов, Л.І. Шульга, С.М. Ролік, В.А. Якущенко, Н.А. Цубанова – Х. : НФаУ, 2017.- 40 с.
 4. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н.А. Цубанова, О.Ф. Пімінов, Л.І. Шульга та ін. – Х., 2016.-24 с.
 5. Навчальний план та програма спеціалізації за фахом «Загальна фармація» / Пімінов О.Ф., Великий Д.Л., Якущенко В.А. та ін. // Х.: НФаУ, 2013 – 28 с.
 6. Цубанова Н.А. Сучасні напрями фармакокорекції гіпоксичних станів та експериментальне вивчення нових антигіпоксичних засобів / Н.А. Цубанова// Методичні рекомендації.  Х.: НФаУ, 2012.– 40 с.
 7. Основные фармацевтические аспекты диетических добавок // Пиминов А.Ф., Якущенко В.А., Шульга Л.И. и др. // Методические рекомендации. Х.: НФаУ, 2012 – 187 с.
 8. Сучасні підходи у фармацевтичній опіці при застосуванні сперміцидів / Цубанова Н.А., Пімінов О.Ф., Ролік С.М. // Методичні рекомендації. Х.: НФаУ, 2011.– 24 с.
 9. Сучасний погляд на контрацепцію ОТС препаратми молоді та подружніх пар / Цубанова Н.А., Пімінов О.Ф. // Методичні рекомендації. Х.: НФаУ, 2011.– 25 с.
 10. Методические указания для подготовки к экзамену по фармако-терапии (для студентов иностр. факультета) / Деримедведь Л.В., Самура Б.А., Кашута В.Е., и др. // Х.: Вид-во НФаУ, 2006. – 164 с.
 11. Методические указания для подготовки к экзамену по фармако-терапии (для студентов иностр. факультета) Ч. І. / Деримедведь Л.В., Самура Б.А., Кашута В.Е., и др. // Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 80 с.
 12. Методические указания для подготовки к экзамену по фармако-терапии (для студентов иностр. факультета) Ч. ІІ. / Деримедведь Л.В., Самура Б.А., Кашута В.Е., и др. // Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 100 с.

Членство у фахових асоціаціях : Цубанова Н.А. є дійсним членом «Асоціації фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR».

Статті у фахових іноземних журналах  та фахових наукових журналах України представлені на сайтах:

Дисципліни, які викладає доктор наук: «Клінічна фармакологія», «Клінічна фармація», «Фармакологія».

Print Friendly, PDF & Email